PL EN DE ES FR RU HR

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. To ustanowione przez ONZ święto ma na celu zwrócenie uwagi na oba problemy oraz opracowywanie innowacyjnych metod walki z nimi. W Polsce susza staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem, co jest ogromnym powodem do niepokoju, zwłaszcza wśród rolników. W jaki sposób można z nią walczyć? Czy pomogą kwasy humusowe?

Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą: krótka historia

Dzisiejsze święto ONZ ogłosiło w 1995 roku. Organizacja wezwała wszystkie państwa, aby wykorzystać ten dzień na szczególne poszerzanie świadomości na temat pustynnienia, suszy i wynikających z nich konsekwencji takich jak degradacja gleb. Zdaniem ONZ „susze są jednym z największych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju” a do 2050 r. mogą one dotknąć nawet trzy czwarte światowej populacji.

Każdego roku obchody mają motyw przewodni, np. „Ziemia ma prawdziwą wartość. Zainwestuj w nią” w 2018 r. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Razem powstańmy z suszy” (ang. Rising up from drought together), podkreślając potrzebę wspólnego działania w obliczu współczesnych problemów klimatycznych. Zaniechanie takiego działania może mieć katastrofalne skutki dla ziemskiego ekosystemu.

Alarmujące dane na temat suszy

Susze oczywiście nie są nowym zjawiskiem i towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów, niwecząc wysiłki rolników i prowadząc do klęsk głodu. Od kilkudziesięciu lat stają się jednak coraz powszechniejsze, co zmobilizowało ONZ do ustanowienia Dnia walki z suszą, który służy przede wszystkim szerzeniu wiedzy na temat tego problemu. Według danych ONZ od 2000 r. liczba i długość okresów suszy wzrosły aż o 29%. Ocieplający się klimat powoduje większe temperatury także w zimie, przez co pada mniej śniegu, który jest istotnym rezerwuarem wody. Deficyty wody bezpośrednio dotykają coraz większą rzeszę ludzi na całym świecie.

Susza w Polsce

A co z sytuacją w Polsce? Jak alarmują hydrolodzy, od siedmiu lat mamy do czynienia z permanentną suszą meteorologiczną, która przeradza się w suszę rolniczą i prowadzi do degradacji gleb. Według informacji pochodzących z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskaźnik wilgotności w powierzchniowych warstwach gleby w wielu województwach spadł do 30%, co oznacza poziom suszy glebowej.

Rzecz jasna niektóre regiony klęska suszy dotyka bardziej, a inne mniej, ale ogólna tendencja na terenie całego kraju jest taka, że długość okresów deficytów wody wzrasta. Z tego powodu spada liczba i jakość plonów, a ceny żywności rosną. Jeżeli nic się nie zmieni, za kilkanaście lat możemy mieć do czynienia z prawdziwą katastrofą.

Metody walki z deficytami wody

Nie ma prostej recepty na problem pustynnienia i suszy. Niekontrolowane nawadnianie pól nie jest odpowiedzią, ponieważ wykorzystuje wody podziemne, które powinny zostać zachowane jako rezerwuar wody pitnej. Zamiast tego należy zwiększyć wydajność nawadniania. Jak to zrobić? Przede wszystkim przeprowadzając zabieg w sposób precyzyjny i dostarczać wodę do korzeni, dzięki czemu nie będzie ona tracona. Należy również dążyć do ochrony środowiska wodnego i bioróżnorodności, a także zwiększania retencji, czyli zatrzymywania wody, zwłaszcza wtedy, gdy jest jej nadmiar. Taki efekt osiągniesz, wykorzystując kwasy humusowe.

Kwasy humusowe receptą na suszę

Kwasy humusowe to naturalne związki występujące w próchnicy gleby, ale można je również ekstrahować z węgla brunatnego. Pozyskane w ten sposób substancje wykorzystuje się w produkcji naturalnych stymulatorów wzrostu takich jak FLORAHUMUS. Kwasy humusowe poprawiają żyzność gleby i polepszają jej strukturę, a także przyspieszają proces powstawania próchnicy. Dzięki temu znacznie zwiększają potencjał plonotwórczy upraw, a także pomagają chronić glebę przed zgubnymi skutkami suszy. Próchnica bowiem zatrzymuje 5 razy więcej wody, niż wynosi jej masa; jest więc kluczowym sojusznikiem w walce z suszami.

Za co cenimy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

„Gleba prosi o pomoc”, możemy przeczytać na stronie ONZ dedykowanej dzisiejszym obchodom. Postępujące pustynnienie, degradacja środowiska naturalnego i spadek bioróżnorodności to problemy, które wymagają naszej uwagi teraz, a nie za kilkanaście lat, kiedy na poprawę sytuacji może być już za późno. Dlatego inicjatywy takie jak Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą są szalenie ważne. Organizowane prelekcje, sympozja, akcje w social mediach, artykuły na blogach, rozmowy w telewizji i inne podobne akcje dokładają swoją cegiełkę do szerzenia wiedzy na temat problemu oraz pobudzają społeczeństwo i rządy do aktywnego poszukiwania rozwiązań. Także i Ty, jako rolnik lub ogrodnik, możesz przyłączyć się do globalnej walki. Wykorzystując kwasy humusowe, poprawisz retencję gleby i zwiększysz ilość próchnicy, co pozwoli na efektywniejsze nawadnianie i oszczędzanie tego cennego zasobu.