PL EN DE ES FR RU HR

FAQ

Jak lepiej zastosować FLORAHUMUS: 1 zabieg doglebowy i 2 dolistne w dawce 0,3 l/ha każdy czy też 2 zabiegi dolistne, ale z większą dawką?

Podstawą jest zadbanie o wzrost rośliny od początku jej rozwoju. Głównym organem odpowiadającym za pobieranie i odżywienie rośliny w składniki pokarmowe i wodę jest korzeń. Jego prawidłowy rozwój wpływa na cały późniejszy wzrost rośliny. Dlatego zabieg doglebowy jest podstawowy, natomiast zabiegi dolistne są uzupełniające albo interwencyjne. Równie dobre efekty może przynieść też trzecia możliwość, tj. dwa zabiegi z większą dawką np. 0,5 l/ha. Pierwszy doglebowy, a drugi dolistny albo pierwszy doglebowo-dolistny w początkowych fazach wzrostu rośliny, a drugi dolistny w fazie intensywnego wzrostu.

Czy w czasie niszczenia roślinności na ściernisku można mieszać FLORAHUMUS z herbicydami zawierającymi Glifosat i w jakiej dawce?

Preparat FLORAHUMUS jest stabilizatorem wzrostu roślin. Ma za zadanie pobudzić roślinę do większego wzrostu. Środki oparte na substancji czynnej, jaką jest glifosat, mają za zadanie zahamować wzrost roślin. Te dwa mechanizmy wzajemnie się wykluczają w jednoczesnym stosowaniu.

Jaką maksymalną dawkę FLORAHUMUS można zastosować w kukurydzy?

Stosowanie FLORAHUMUSU ma aspekt ekonomiczny, gdzie koszt zabiegu i uzyskany efekt przyniosą realny zysk finansowy dla rolnika. Ilość FLORAHUMUSU rzędu 1 litra na hektar w kilku zabiegach jest dawką minimalną, po której zastosowaniu są widoczne efekty. Dodatkowe ilości naszego środka mogą być zastosowane w sytuacji, w której ze względu na niekorzystne warunki pogodowe czy presję patogenów rośliny odczuwają stres, bądź gdy rolnik, chcąc podnieść wysokość plonu, zwiększa nakłady na nawożenie mineralne.

Jak powstaje FLORAHUMUS?

FLORAHUMUS powstaje z określonej partii węgla brunatnego znajdującego się na odpowiedniej głębokości i cechującego się najlepszym składem jakościowym. Aby z formy stałej powstał rozpuszczalny w wodzie roztwór, węgiel brunatny traktuje się solą kwasu potasowego. Następnie uzyskany płyn jest poddawany procesom filtracji.

Czy dodajemy do FLORAHUMUS melasę?

FLORAHUMUS jako produkt typowo humusowy powstaje z węgla brunatnego bez dodawania innych komponentów typu melasa.

W połączeniu z jakimi środkami/nawozami możemy stosować FLORAHUMUS?

FLORAHUMUS można stosować tylko i wyłącznie z nawozami dolistnymi zawierającymi mikro- i makroskładniki. Nasz środek poprawia wykorzystanie tych nawozów i wpływa na ich dłuższą dostępność dla rośliny.

W połączeniu z jakimi środkami/nawozami nie możemy stosować FLORAHUMUSU?

FLORAHUMUSU nie stosujemy łącznie z wszelkiego rodzaju pestycydami, które mogą zmniejszyć działanie naszego środka. Dodatkowo FLORAHUMUSU nie łączymy w mieszaninie z nawozem typu RSM.

Czy FLORAHUMUS zakwasza glebę?

Nie. Wręcz przeciwnie. FLORAHUMUS ma właściwości buforujące, czyli utrzymuje stały, średni poziom pH. Doświadczenia polowe wskazują nawet na to, że nasz produkt może punktowo podnieść pH roztworu glebowego. To działanie wynika z tego, że znajdujący się w ziemi węglan wapnia pod wpływem kwasów humusowych ma możliwość lepszego rozpadu cząsteczkowego i uwolnienie jonu wapnia w glebie.

Czy FLORAHUMUS przy nadmiernym stosowaniu może zaszkodzić uprawom?

Dawki ilościowe stosowania FLORAHUMUSU są określone na etykiecie produktu. Większe dawki są rozpatrywane indywidualnie i wymagają konsultacji z naszym doradcą.

Czy FLORAHUMUS pomoże w konserwowaniu kiszonki?

Proces konserwacji kiszonki polega w dużym stopniu na obniżeniu pH zakiszanej masy do poziomu ok. 4-5. FLORAHUMUS z racji swojego wysokiego poziomu pH nie jest zalecany do stosowania w procesie kiszenia.

Czy i przed jakim chorobami roślin ochroni FLORAHUMUS?

FLORAHUMUS nie jest środkiem ochrony roślin. Jest stymulatorem wzrostu i jego działanie ma za zadanie zapewnić optymalny rozwój rośliny poprzez lepsze jej zaopatrzenie w składniki pokarmowe i wodę. Efektem pozytywnym jest większa naturalna odporność rośliny na choroby i szkodniki przy małym nasileniu tych czynników.

Czy zastosowanie FLORAHUMUSU pomoże, jeśli roślina jest już zainfekowana jakąś chorobą? Np.: zmiany występujące na liściach. Robić oprysk, czy podlewać?

FLORAHUMUS jest środkiem, który może wspomóc roślinę w walce z chorobą poprzez poprawę jej odżywienia, bądź zniwelować negatywne skutki choroby poprzez szybsze odbudowanie blaszki liściowej, która uległa uszkodzeniu. Nie działa bezpośrednio na chorobę, ale stosując FLORAHUMUS zapobiegawczo możliwe jest uchronienie rośliny przed wniknięciem patogenu, lub sprawienie, że przebieg choroby będzie łagodniejszy. Sposób aplikacji zależy od rośliny uprawnej i możliwości technicznych, czy strategii działania rolnika. Ważne, aby środek znalazł się równomiernie na roślinie lub w okolicy systemu korzeniowego.

Jak często można stosować produkt w zabiegach w ogrodzie?

Stosując FLORAHUMUS w ogrodzie należy brać pod uwagą fazę rozwojową rośliny i tak często aplikować produkt, aby zapewnić ciągłość odżywienia rośliny. Średnio wychodzi raz na 10 dni 0.1% roztworem.

Czym FLORAHUMUS różni się od innych nawozów humusowych?

FLORAHUMUS jest produktem humusowym o wysokiej koncentracji węgla organicznego w przeliczeniu na suchą masę i zawiera w tym bardzo dużą ilość kwasów huminowych, bo aż powyżej 95%. Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, przez co możliwe jest zastosowanie go nawet w najnowocześniejszych opryskiwaczach polowych. FLORAHUMUS jest produktem całkowicie naturalnym, posiadającym certyfikat jakości dla produktów ekologicznych.

Czy jest sens stosować FLORAHUMUS, mając możliwość stosowania obornika?

Wykorzystanie obornika w dużej mierze zależy od warunków glebowych, w jakich on się znajdzie. Im lepsze stosunki wodno-powietrzne w ziemi, tym możliwości optymalnego pobierania składników pokarmowych z obornika są większe. Obornik stanowi dużą masę organiczną wstępnie rozłożonej materii. Aby przyspieszyć jego dalszy rozkład, warto zastosować FLORAHUMUS, dając bakteriom glebowym szybki starter z węgla organicznego zawartego w naszym produkcie. Kwasy humusowe zawarte w FLORAHUMUSIE stabilizują otrzymane z obornika składniki pokarmowe i przedłużają ich dostępność dla rośliny w okresie wegetacji.

Czy kwasy humusowe są w stanie rozluźnić gliniastą glebę w ogrodzie? Czy kwasy humusowe wystarczą?

Zdecydowanie tak. Kwasy humusowe doskonale radzą sobie z ciężkimi glebami. Regularne stosowanie preparatu FLORAHUMUS wystarczy, aby ziemia w ogrodzie miała odpowiednią strukturę.

Czy polanie części rośliny FLORAHUMUSEM (np. łodygi lub liści) może jej zaszkodzić?

Stosowanie FLORAHUMUSU na roślinę, jej zielone części, w odpowiedniej koncentracji dopasowanej do danej uprawy nie może zaszkodzić roślinie. FLORAHUMUS nie ma właściwości parzących czy toksycznych. Jest to całkowicie bezpieczny i naturalny produkt organiczny.

Jakie są zalety stosowania FLORAHUMUS?

Jest ich bardzo dużo. Dzięki swoim właściwościom FLORAHUMUS wpływa korzystnie na żyzność gleby, jej właściwości fizyczne, polepsza stosunki wodno-powietrzne gleby, podwyższa jej pH, zapobiega wymywaniu składników pokarmowych, polepszając ich dostępność i tym samym stwarza lepsze warunki do wzrostu i rozwoju roślin.

Czy częste stosowanie FLORAHUMUSU może zaszkodzić roślinie?

FLORAHUMUS powinno się stosować zawsze wtedy, kiedy mamy na celu odżywienie roślin, czy to przez nawożenie doglebowe, czy dolistne. Częstotliwość zabiegów zależy od strategii nawozowej rolnika. FLORAHUMUS działa na roślinę, stymulując ją do lepszego pobierania składników pokarmowych, jak również wpływa na glebę, poprawiając jej strukturę i stanowiąc pokarm dla mikroorganizmów i bakterii glebowych, które w niej się znajdują. Im bogatsza mikroflora glebowa, tym lepsze jest wykorzystanie nawozów organicznych wprowadzanych w postaci obornika, poplonów, czy też słomy.

Czy przedawkowanie FLORAHUMUSU grozi negatywnymi konsekwencjami?

Dawki ilościowe stosowania FLORAHUMUSU są określone w tabeli dawkowania. Większe dawki są rozpatrywane indywidualnie i wymagają konsultacji z naszym doradcą.

Czy produkt ma jakieś ograniczenia zastosowania (temp. otoczenia, opady, słońce)?

Zabiegi doglebowe i na resztki pożniwne FLORAHUMUSEM wykonujemy z możliwością następnego wymieszania produktu z glebą. Zabiegi posiewne, czy też w początkowych fazach wzrostu rośliny, gdzie zależy nam na wniknięciu środka w glebę, stosujemy przed zapowiadanymi opadami deszczu. Natomiast zabiegi nalistne wykonujemy albo wieczorem, albo w pochmurny dzień, kiedy nie ma mocnej ekspozycji promieni słonecznych na roślinę.

Czy produkt jest naturalny?

Tak, produkt jest w 100% naturalny, co jest potwierdzone certyfikatem ekologicznym z IUNG-u.

Jaka jest rozpuszczalność FLORAHUMUSU w wodzie?

Temperatura wody nie ma dużego wpływu na rozpuszczalność FLORAHUMUSU. Większe znaczenie ma ilość wody, w jakiej powinien być wymieszany nasz produkt. Jest to forma skoncentrowana i powinno się stosować dawkę 200-300 litrów wody na ha.