PL EN DE ES FR RU HR

Rzepak

Skuteczność stymulatora wzrostu FLORAHUMUS na wzrost i plonowanie rzepaku została potwierdzona naukowo.

W badaniu zastosowano preparat FLORAHUMUS zgodnie z zaleceniami w okresie wegetacji
(faza 6 liści – jesienią, po wiosennym ruszeniu wegetacji i w fazie pąków kwiatowych), w dawce 300 ml / ha.
Wyniki wykazały:

  • 20% wzrost suchej masy części nadziemnej w fazie BBCH52,
  • 23% wzrost suchej masy części korzeniowej w fazie BBCH52,
  • wzrost zawartości chlorofilu w liściach,
  • poprawę pobierania NPK CaMg przez rośliny z gleby,
  • 10% wzrost plonu nasion.

Interesujące rezultaty można uzyskać stosując kombinację FLORAHUMUS z nawożeniem NPK obniżonym o 40%. Takie połączenie prowadzi do podobnych plonów jak w przypadku standardowego nawożenia NPK, jednocześnie wyraźnie podnosząc inne mierzone charakterystyki. Oznacza to, że preparatami FLORAHUMUS z powodzeniem można zastąpić do 40% nawozów NPK, uzyskując lepszej jakości plony mniejszym kosztem.