PL EN DE ES FR RU HR

Pomidory

Wpływ kwasów humusowych na przykładzie pomidora

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz laboratoryjnych stwierdzone zostało poprawienie poboru składników pokarmowych przez rośliny pomidora w towarowej uprawie szklarniowej. Było to widoczne zarówno w przypadku makroelementów jak i mikroelementów w badanych tkankach roślin.

Wpływ kwasów humusowych, bezpośrednio obserwowany na roślinach uprawnych to:

 • szybsze tempo wzrostu,
 • szybsze tempo zawiązywania kwiatów i owoców,
 • mniejsza podatność na stres.

Dodatkowo rośliny podlewane preparatem FLORAHUMUS wykazywały mniejszą podatność na choroby fizjologiczne (np. suchą zgniliznę owoców pomidora) oraz choroby wywoływane przez patogeny grzybowe i szkodniki.

Wyniki analiz laboratoryjnych

Badania wpływu preparatu FLORAHUMUS były prowadzone w przedsiębiorstwie PPO Siechnice na plantacji produkcyjnej. Po zastosowaniu preparatu FLORAHUMUS w uprawie szklarniowej różnych odmian pomidora wykonano serię analiz laboratoryjnych. Z wykonanych badań można wyciągnąć następujące wnioski:

Wyniki analiz części roślinnych:

1) Młode owoce / zawiązki owoców (wielkość 0,5 cm)
Są najbardziej narażone na deficyt makro i mikroelementów, ponieważ są w okresie najgwałtowniejszego wzrostu.

W przypadku roślin podlanych FLORAHUMUS stwierdzono zwiększoną zawartość siarki, fosforu, potasu, magnezu oraz chlorków.

W przypadku mikroelementów odnotowano zwiększenie zawartości większości z nich, z wyjątkiem żelaza.

2) Młody liść (najaktywniejszy fotosyntetycznie)
Po zastosowaniu FLORAHUMUS stwierdzono większą zawartość fosforu i magnezu. Odnotowano również większą zawartość boru, cynku i miedzi.

3) Owoc dojrzały / zbiorczy
Odnotowano większą zawartość fosforu i potasu w stosunku do owoców na roślinach kontrolnych.

Pośród ogromnej liczby poznanych pierwiastków występujących w przyrodzie, kilkanaście z nich jest uważanych za niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.

W czasie testów Florahumus w uprawie pomidora szklarniowego stwierdzono zmiany zawartości następujących pierwiastków w badanych roślinach.

Środowisko korzeniowe

To właśnie podłoże wraz z występującym w nim systemem korzeniowym jest miejscem poboru FLORAHUMUS przez rośliny.

Wpływ kwasów humusowych (FLORAHUMUS) można podzielić na dwa główne kierunki działania:

 • wpływ na cały system korzeniowy, widoczny jako zmiany w architekturze systemu korzeniowego,
  tj. rozdrobnienie wiązek korzeniowych, zwiększenie rozgałęzień systemu korzeniowego;
  Wpływ ten jest widoczny nie tylko jako siatka korzeniowa, lecz również w analizach próbek pobranych
  z podłoża.
 • zmiany morfologiczne w korzeniu tj. liczba, wielkość i typ komórek korzeniowych, zwiększenie
  rozgałęzień bocznych oraz włoskowatych;
  Zmiany te są widoczne na poziomie mikroskopowym oraz praktycznie po zmianach w składzie drenażu
  (przesączu) z podłoża.