Badania

Dowiedziono skuteczności stymulatora wzrostu Florahumus zastosowanego w postaci oprysku stosowanego 3-krotnie w okresie wegetacji (faza 6 liści – jesienią, po wiosennym ruszeniu wegetacji i w fazie pąków kwiatowych), w dawce 200 g / 1000 dm3 wody, wskazując na:

  • 20% wzrost suchej masy części nadziemnej w fazie BBCH52,
  • 23% wzrost suchej masy części korzeniowej w fazie BBCH52,
  • wzrost zawartości chlorofilu w liściach,
  • poprawę pobierania NPK CaMg przez rośliny z gleby,
  • 10% wzrost plonu nasion.

Interesujące wyniki zebrano dla kombinacji z obniżonym do 40% poziomem nawożenia NPK. Po zastosowaniu oprysków preparatem uzyskano zbliżone wyniki plonu nasion do kombinacji kontrolnej ze standardowym nawożeniem NPK. Inne z mierzonych charakterystyk były wyraźnie wyższe od tych dla kombinacji kontrolnej.

Florahumus sucha masa części nadziemnych po 3 zabiegach
Florahumus sucha masa części nadziemnych po 3 zabiegach
Florahumus plon nasion po 3 zabiegach
Florahumus plon nasion po 3 zabiegach

Dodatek Florahumusu przyczynia się do:

  • przyrostu masy korzeniowej nawet w sytuacji częściowego niedostatku składników odżywczych,
  • łagodzenia skutków niedoboru składników odżywczych wobec części nadziemnych roślin.