PL EN DE ES FR RU HR

Światowy Dzień Gleby

dzien gleby kwasy humusowe żyzność gleb

Światowy Dzień Gleby

Co roku 5 grudnia odbywa się Światowy Dzień Gleby (ang. World Soil Day, WSD). Głównym celem inicjatywy jest szerzenie świadomości na temat znaczenia zdrowej gleby dla dobrobytu ludzkości. Organizatorzy propagują zrównoważone zarządzanie zasobami próchnicy. Kampania odbywa się pod hasłem „zatrzymaj zasolenie, zwiększ produktywność gleby”. Dlaczego święto jest tak ważne? Jak poprawić żyzność gruntu, stosując kwasy humusowe? Odpowiedzi poznasz w artykule.

Światowy Dzień Gleby: parę słów o historii

Po raz pierwszy święto gleby obchodzono 5 grudnia 2002 roku. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia bowiem swoje urodziny obchodził król Tajlandii, Bhumibol Adulyadej. Zasłynął on wieloma działaniami na rzecz poznania i ochrony gleb oraz rolnictwa. Jego imię nosi również nagroda przyznawana osobom lub instytucjom podnoszącym świadomość na temat zdrowia gleb. Nagroda sponsorowana jest przez Królestwo Tajlandii, a na zwycięzcę czeka medal, bonifikata pieniężna oraz sponsorowana wycieczka do Tajlandii. Laureat zostanie wyłoniony podczas obchodów Światowego Dnia Gleby.

Od 2012 roku organizatorem Dnia Gleby jest FAO, czyli organizacja współpracująca z ONZ, zajmująca się sprawami wyżywienia i rolnictwa. Główną misją FAO jest walka z głodem na świecie. Organizacja realizuje ten cel, m.in. wspomagając rozwój obszarów wiejskich oraz modernizację rolnictwa. FAO aktywnie wspiera działania na rzecz rekultywacji i ochrony gleb, to ona jest bowiem podstawą produkcji rolnej. Co za tym idzie, poprawa jej jakości jest kluczowa dla wyżywienia ludzkości.

Dane o degradacji gleb

Erozja postępuje w szybkim tempie. Tymczasem powstawanie gleby to niezwykle długotrwały proces: uformowanie się zaledwie 2-3 centymetrowej warstwy może zająć nawet 1000 lat. Oznacza to, że odzyskiwanie utraconej i zdegradowanej gleby jest niemalże niemożliwe. Dlatego procesy takie jak postępujące zasolenie gruntów zagrażają całemu ekosystemowi, a w konsekwencji są kluczowymi problemami, z którymi musi zmierzyć się przemysł produkcji rolnej.

Głównym zagrożeniem dla zasobów gleb jest erozja, czyli proces wymywania lub wywiewania materiału glebowego. Trzeba pamiętać, że erozja zachodzi naturalnie, we wszystkich klimatach, warunkach i na każdym kontynencie. Niemniej jednak działalność człowieka znacznie przyspiesza ten proces (szacuje się, że nawet 1000 razy). Do erozji przyczyniają się intensywne rolnictwo, wylesianie, czy też niewłaściwe użytkowanie gruntów. W 2016 r. ponad 80% obszarów na terenie Unii Europejskiej dotkniętych erozją stanowiły obszary rolnicze. Według szacunków FAO ponad 90% wszystkich gleb na świecie może ulec degradacji do 2050 r.

Niewłaściwe zarządzanie przestrzenią

Erozja nie jest jedynym problemem zagrażającym bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie. Istotnym zmartwieniem jest wykorzystywanie gleb pod budownictwo i infrastrukturę. Takie przejmowanie terenów prowadzi do nieodwracalnej straty gleby, ponieważ nie spełnia ona dłużej swoich życiodajnych funkcji. Wykorzystywanie cennych obszarów pod budowę ma szczególnie opłakane skutki, kiedy występują na nich czarne ziemie, czyli najbardziej zasobny rodzaj gruntów. Kiedy media i politycy mówią o stratach w nieodnawialnych zasobach, najczęściej mają na myśli węgiel i ropę – a o glebie zapominają. Tym ważniejsze są takie inicjatywy jak dzisiejsze święto, które im o niej przypomina.

FLORAHUMUS pomaga dbać o glebę

Walka z degradacją gleby to złożone zagadnienie, ponieważ przyczyny owej degradacji, które trzeba wziąć pod uwagę, są różnorodne. Z perspektywy rolnictwa dwie najważniejsze i najbardziej widoczne konsekwencje dewastacji gruntów to zmniejszona ilość materii organicznej oraz pogorszona struktura gleby. Nakierowanie działań agronomicznych na poprawę tych parametrów to doskonały punkt startowy.

Zawarte w preparacie FLORAHUMUS kwasy humusowe pełnią fundamentalną funkcję w utrzymywaniu prawidłowej struktury gleby. Pomagają ustabilizować poziom zasolenia, zwiększają ilość węgla organicznego, a także zwiększają efektywność nawozów mineralnych. Dzięki temu można zmniejszyć ilość używanych nawozów bez obniżenia jakości i ilości plonów, a zatem zredukować szkodliwy wpływ środków chemicznych na środowisko. Chociaż najważniejszą zaletą kwasów humusowych jest poprawa przyswajalności składników odżywczych, to jednak mają one również silne działanie odkażające glebę. Badania wykazały, że mają olbrzymi potencjał zmniejszenia stężeń biodostępnych frakcji metali ciężkich na skażonych terenach. Pomagają również koloidom glebowym łączyć się w zwarte frakcje, co pomaga ograniczać skutki erozji.

Zdrowa gleba to obfity plon

Warto zaznaczyć, że opieka nad glebą to nie jedynie zabieg czysto ekologiczny. Za ideą rolnictwa przyjaznego środowisku idą bowiem wymierne korzyści w postaci lepszych plonów. Rośliny rosnące w zdrowym, żyznym gruncie dają wspaniałe, zdrowe i obfite owoce. Są również obdarzone wzmocnioną naturalną witalnością, dzięki czemu są bardziej odporne na czynniki stresowe: patogeny i ekstremalne warunki pogodowe. Dlatego o zdrowiu gruntów rolnych dobrze pamiętać przez cały rok, a nie jedynie w Światowy Dzień Gleby.