PL EN DE ES FR RU HR

Raport „Polska wieś i rolnictwo 2023”. Jakie problemy ma polski rolnik?

Polska wieś i rolnictwo

Raport „Polska wieś i rolnictwo 2023”. Jakie problemy ma polski rolnik?

Z jakimi problemami zmaga się polska wieś? Na co głównie narzekają rolnicy? Czy sytuacja rolnictwa się pogarsza? Odpowiedzi na te i podobne pytania można znaleźć w raporcie: „Polska wieś i rolnictwo 2023”.

Polska wieś i rolnictwo – raport

„Polska wieś i rolnictwo” to badanie ankietowe przeprowadzane na zlecenie m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest wykonywane cyklicznie od 2004 roku, dzięki czemu można porównywać wyniki i obserwować zachodzące w polskim rolnictwie trendy. Raport daje wgląd w dokonujące się na obszarach wiejskich przemiany i pozwala zidentyfikować trapiące rolników problemy.

Wszystkie dane, które przytaczamy w tym artykule, pochodzą z raportu Polska wieś i rolnictwo 2023. Można się z nim zapoznać na stronie MriRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo

Rolnictwo zmienia się na gorsze?

Według danych z raportu, mieszkańcy wsi coraz częściej uważają, że sytuacja w polskim rolnictwie zmienia się na gorsze. Zdania są co prawda podzielone: 21,4% ankietowanych stwierdziło, że dokonują się zmiany na lepsze, podczas gdy przeciwnego zdania było 24,5% respondentów. Teoretycznie mieszkańcy wsi mają więc w tej kwestii różne opinie i trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Jednak jeśli umieścimy te dane w kontekście raportów z poprzednich lat, to wyłoni się niepokojący trend. Po pierwsze: sytuacja, w której przeważają opinie, że stan polskiego rolnictwa się pogarsza, nie miała miejsca od 2017 roku. Po drugie: w stosunku do danych z 2022 roku liczba mieszkańców wsi uważających, że rolnictwo zmierza w złą stronę wzrosła o 8,5 punktu procentowego. Widać więc, że coraz więcej osób jest niezadowolonych z położenia, w jakim znajduje się rolnictwo w Polsce.

Jest jednak wiele obszarów, z których respondenci w badaniu byli zadowoleni. Np. ponad połowa uważa, że polskie rolnictwo jest dobrze zorganizowane (51,2%) i nowoczesne (56,6%), a aż 77,4% sądzi, że rolnicy są zaradni.

Niska opłacalność produkcji największą przeszkodą

Ciekawe wnioski można wyciągnąć z odpowiedzi na pytanie „co dziś stanowi największą barierę w rozwoju gospodarstwa rolnego, którym Pan(i) kieruje?” Na pierwszy plan wysuwa się niska opłacalność produkcji. Na spadek opłacalności składa się wiele czynników: trudne warunki pogodowe, coraz częściej zdarzające się susze czy drogie nawozy mineralne. Analitycy potwierdzili, że wpływ na opłacalność produkcji miała wojna na Ukrainie oraz pandemia COVID-19. Wskutek wojny wzrosły ceny paliw i prądu, a także jeszcze bardziej podrożały nawozy.

Innymi problemami, o których wspominały osoby biorące udział w badaniu, były m.in. zbyt mały areał gospodarstwa, trudności ze sprzedażą produktów, zbyt wysokie ceny ziemi, wysokie ceny nośników energii i paliwa rolniczego oraz niedostateczne wyposażenie techniczne. Jednak to właśnie na niską opłacalność najczęściej wskazywali badani: aż 63,5% mieszkańców wsi uznało ją za przeszkodę w rozwoju gospodarstwa rolnego.

Większa opłacalność produkcji dzięki kwasom humusowym

Oczywiście na opłacalność produkcji działa wiele losowych czynników, np. warunki atmosferyczne. Na nie rolnicy nie mają wpływu. Są jednak i takie, na które mają. Przede wszystkim warto zadbać o prawidłową agrotechnikę gleby. To właśnie od jakości gleby w dużej mierze zależy powodzenie uprawy. A żyzna gleba o prawidłowej strukturze oznacza lepszą przyswajalność składników odżywczych przez rośliny. Dzięki temu można użyć mniej drogich nawozów mineralnych, a wciąż cieszyć się zadowalającymi efektami.

Jak zatem poprawić żyzność gleby? Z pomocą przychodzą kwasy humusowe i stymulator wzrostu roślin FLORAHUMUS. Kwasy humusowe to naturalne substancje, które mają ogromny wpływ na właściwości gleby:

Substancje humusowe działają także na same rośliny: stymulują wzrost systemów korzeniowych oraz zwiększają produkcję chlorofilu w liściach. W efekcie rośliny są zdrowsze, lepiej rosną i obficie plonują. Więcej o kwasach humusowych dowiesz się z naszego artykułu: właściwości kwasów humusowych.

Przyszłość polskiego rolnictwa

Raport „Polska wieś i rolnictwo” daje istotny wgląd w problemy, z jakimi zmagają się rolnicy. Zdaniem ich samych aktualnie największym wyzwaniem jest niska opłacalność prowadzenia gospodarstw. W tym kontekście zdecydowanie warto zaufać kwasom humusowym. To rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne. W łatwy i bezpieczny dla środowiska sposób substancje humusowe pomagają zwiększyć plon, a tym samym podnieść opłacalność produkcji.