PL EN DE ES FR RU HR

Międzyplon ścierniskowy a susza. Jak wspierać uprawy?

Kwiat uschnięty z powodu suszy

Międzyplon ścierniskowy a susza. Jak wspierać uprawy?

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do naturalnych obszarów proekologicznych, wysiewają międzyplon ścierniskowy. Taki międzyplon trzeba utrzymywać przynajmniej przez 8 tygodni, a więc wysiać go trzeba odpowiednio wcześnie. Panujące obecnie wysokie temperatury i susze nie sprzyjają sytuacji na polach. Co więc robić? Jak susza wpływa na międzyplon ścierniskowy?

Międzyplon ścierniskowy i obszary proekologiczne

Zgodnie z przepisami, w gospodarstwach rolnych, w których powierzchnia gruntów ornych przekracza 15 ha, należy utrzymywać obszary proekologiczne (EFA). Obszary EFA powinny zajmować co najmniej 5% powierzchni upraw. W niektórych gospodarstwach rolę takich obszarów pełnią naturalne powierzchnie ekologiczne: strefy buforowe czy miedze śródpolne. Do obszarów proekologicznych zalicza się także grunty ugorowane oraz elementy krajobrazu (np. żywopłoty) itp.

Rolnicy nieposiadający dostępu do takich terenów mogą wysiać międzyplon ścierniskowy. Jednak aby mógł on zostać uznany za obszar proekologiczny, musi spełnić kilka warunków: być mieszanką odpowiednich gatunków oraz nie wolno stosować na nim środków ochrony roślin. Rośliny mogące pełnić funkcję międzyplonu ścierniskowego to m.in. bobowate, zboża, pastewne, oleiste i miododajne.

Istotny jest również termin wysiewu, który powinien odbyć się od 1 lipca do 20 sierpnia. Ponadto rolnik jest zobowiązany utrzymywać międzyplon przynajmniej do 15 października lub przez 8 tygodni od dnia wysiewu.

Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Międzyplon ścierniskowy. Dlaczego warto? Jakie rośliny wybrać?

Jak susze wpływają na uprawy?

Nie jest żadną tajemnicą, że susze mają wyniszczający wpływ na uprawy. Skutki deficytów wody są niezwykle poważne i mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla gospodarki i żywności. Gleba, która nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, traci swoją wilgotność i staje się niezdolna do utrzymania życia roślin.

Brak wody w glebie sprawia, że rośliny nie mogą efektywnie pobierać składników mineralnych, a dodatkowo wpływa na proces fotosyntezy. Susza odbija się nie tylko na ilości plonów, ale także jakości zbiorów: rośliny, które są niewłaściwie nawodnione, mogą mieć mniejsze owoce, gorszą jakość i mniej składników odżywczych.

A co z międzyplonem? Nie uprawia się go przecież dla zbiorów. Niemniej jednak międzyplon ścierniskowy dostarcza masy zielonej, którą można przeorać i w ten sposób wzbogacić glebę w cenne mikroskładniki. Ale aby do tego doszło, rośliny muszą mieć dobre warunki do wzrostu, a więc i dostęp do wody.

Gatunki na międzyplon, które dobrze znoszą susze

Susze stają się coraz powszechniejsze w naszym klimacie, dlatego rolnicy szukają gatunków, które dobrze znoszą to zjawisko. Rośliny o większej tolerancji na brak wody mogą lepiej przystosować się do ekstremalnych warunków. Jakie więc wybrać rośliny na międzyplon ścierniskowy? Muszą nie tylko mieć dużą odporność na deficyty wody, ale także spełniać wymogi określone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Doskonale sprawdzą się len, kapusta abisyńska, seradela, łubin czy rzodkiew oleista. Bardzo dobrym wyborem do mieszanki jest także gorczyca biała, która spełnia wymogi międzyplonu ścierniskowego, a także ma głęboki system korzeniowy, co pomaga jej pobierać wodę z głębszych warstw gleby. Warty rozważenia jest również słonecznik – jego korzenie sięgają nawet do 3 metrów.

Kwasy humusowe: pomoc w walce z suszą

Międzyplon ścierniskowy to nie jedynie przykry obowiązek pozwalający utrzymać odpowiednią ilość obszarów proekologicznych. Dobrze utrzymany pozwala wzbogacić glebę w materię organiczną i tym samym zwiększyć jej żyzność. W tym celu warto dodatkowo zastosować kwasy humusowe. To naturalne substancje, które poprawiają strukturę gleby, stymulują wzrost systemów korzeniowych roślin oraz aktywizują pożyteczne mikroorganizmy. W efekcie zwiększają potencjał plonotwórczy upraw.

Duże znaczenie ma także fakt, kwasy humusowe poprawiają retencję wody. Tym samym wspomagają zatrzymywanie wilgoci w glebie i pomagają ograniczać szkodliwe efekty suszy. W czasach, gdy deficyty wody zdarzają się coraz częściej, substancje humusowe są nieocenioną pomocą dla wszystkich rolników.