PL EN DE ES FR RU HR

Międzyplon ścierniskowy. Dlaczego warto? Jakie rośliny wybrać?

międzyplon ścierniskowy i kwasy humusowe

Międzyplon ścierniskowy. Dlaczego warto? Jakie rośliny wybrać?

Żniwa idą pełną parą. W zależności od regionu niektórzy rolnicy już szykują się do zabiegów pożniwnych. Jeszcze do niedawna częsty był widok wywożenia czy nawet spalania słomy. Dziś coraz więcej producentów wykorzystuje resztki pożniwne jako wzbogacenie gleby. Ponadto rolnicy często decydują się na międzyplon ścierniskowy – zwłaszcza jeśli w gospodarstwie nie ma naturalnych powierzchni proekologicznych. Za taki obszar można uznać właśnie międzyplon ścierniskowy i dzięki niemu zakwalifikować się do dopłat. Co warto wiedzieć o wysiewie międzyplonu ścierniskowego? Jakie warunki powinien spełniać? Kiedy jest optymalny termin wysiewu?

Obszary proekologiczne (EFA) – podstawowe informacje

Aktualne przepisy stanowią, że rolnicy posiadający ponad 15 ha gruntów ornych mają obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). Obszar ten powinien zajmować co najmniej 5% gruntów ornych na terenie danego gospodarstwa.

Czym są obszary proekologiczne? Mogą to być naturalne powierzchnie, takie jak strefy buforowe i miedze śródpolne. Oprócz tego do obszarów proekologicznych zalicza się m.in. grunty ugorowane oraz elementy krajobrazu takie jak żywopłoty, drzewa wolnostojące (o średnicy korony minimum 4 m) czy oczka wodne. Jednak nie każdy ma dostęp do naturalnych powierzchni proekologicznych. Co wtedy zrobić? Rozwiązaniem jest międzyplon ścierniskowy, który po spełnieniu pewnych warunków może zostać uznany za obszar EFA.

Jakie warunki musi spełniać międzyplon ścierniskowy?

Międzyplon ścierniskowy powinien być mieszanką złożoną z przynajmniej dwóch gatunków roślin z tych grup:

To jednak nie wszystko. Na obszarze z międzyplonem nie można stosować środków ochrony roślin, a także wysiewać zaprawionych nasion. Znaczenie ma także termin wysiewu międzyplonu.

Międzyplon ścierniskowy – kiedy wysiewać?

Zgodnie z informacjami na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „międzyplony ścierniskowe deklarowane we wnioskach o przyznanie płatności jako elementy proekologiczne są uznawane, jeżeli mieszanka została wysiana od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia”. To nie wszystko, ponieważ ważny jest także czas utrzymania międzyplonu. Powinien on znajdować się na polu co najmniej do dnia 15 października lub przez okres 8 tygodni od dnia wysiewu.

Pamiętaj, że do biura powiatowego ARiMR trzeba złożyć odpowiednie zgłoszenie w terminie do 7 dni od daty wysiewu. Oprócz terminu wysiewu międzyplonu w zgłoszeniu powinny znaleźć się imię i nazwisko rolnika, jego numer identyfikacyjny, pełny teryt działki ewidencyjnej oraz nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego.

Jakie rośliny na międzyplon ścierniskowy

Rolnik decydujący się na wysiew międzyplonu ścierniskowego ma do wyboru kilka gatunków roślin. Dobrze sprawdzają się m.in. groch pastewny, słonecznik, wyka kosmata i siewna, bobik, rzepak jary i ozimy czy rzodkiew oleista. Jedne z najlepszych (i jednocześnie najłatwiejszych w utrzymaniu) mieszanek to gorczyca biała i łubin. Ten pierwszy charakteryzuje się rozbudowanym, głębokim systemem korzeniowym oraz szybkim tempem wzrostu. W efekcie błyskawicznie dostarcza dużej ilości masy zielonej. Po zaoraniu wzbogaci glebę i poprawi jej strukturę.

Łubin ma tempo wzrostu podobne do gorczycy białej, więc równie szybko wytworzy masę zieloną, którą można przerobić w materię organiczną po zaoraniu.

Dobrym wyborem rośliny spełniającej wymogi EFA jest rzodkiew oleista. Jej system korzeniowy jest naprawdę imponujący (potrafi sięgnąć nawet do 1,5 m. ). Rzodkiew oleista na międzyplonie poprawia strukturę gleby, dzięki czemu kolejne rośliny mają lepsze warunki wzrostu.

Kwasy humusowe na międzyplon ścierniskowy

Rolnicy wysiewają międzyplon ścierniskowy po to, aby zakwalifikować obszar jako proekologiczny. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przy okazji skorzystać, wzbogacając glebę. Zaproponowane gatunki roślin pomagają poprawić strukturę gleby i dostarczyć materii organicznej. Możesz wzmocnić ten efekt, stosując kwas humusowy.

Substancje humusowe mają zbawienny wpływ na glebę. Poprawiają jej strukturę i retencję wody, zwiększają ilość węgla organicznego w glebie oraz stymulują aktywność pożytecznych mikroorganizmów. Wszystko to sprawia, że znacznie zwiększają żyzność gleby, tym samym podnosząc potencjał plonotwórczy upraw. Wykorzystując je na polu z międzyplonem ścierniskowym, dodatkowo wzmocnisz jego efekty, tym samym przygotowując glebę do uprawy kolejnych roślin.