PL EN DE ES FR RU HR

Europejski Zielony Ład: zadbaj o plon dzięki kwasom humusowym!

Pole uprawiane w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem.

Europejski Zielony Ład: zadbaj o plon dzięki kwasom humusowym!

Europejski Zielony Ład to inicjatywa Komisji Europejskiej, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie. Legislacje obejmują rozmaite gałęzie gospodarki, w tym rolnictwo. Wskutek założeń EZŁ z rynku znikają chemiczne nawozy i środki ochrony roślin, które są szkodliwe dla środowiska, w tym gleby. Zamiast nich promuje się alternatywne, ekologiczne agrotechniki. Jedną z takich naturalnych metod wspierania plonowania roślin są kwasy humusowe. Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać.

Europejski Zielony Ład – co to takiego?

Europejski zielony ład to zbiór inicjatyw, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W związku z tym celem unijni włodarze chcą skierować europejskie państwa na drogę do ograniczenia emisji gazów związanych z globalnym ociepleniem. Co ważne, pomysłodawcy programu chcieliby ten cel osiągnąć bez strat dla europejskiej gospodarki, co jest oczywiście trudne.

Taktyka działań związanych z EZŁ skupia się na siedmiu obszarach. Spośród nich aż trzy bezpośrednio dotyczą rolnictwa: zrównoważone rolnictwo, strategia „od pola do stołu” oraz bioróżnorodność. Nacisk postawiony przez UE na rolnictwo nie dziwi – w końcu to sektor, który obok transportu jest jednym z głównych emiterów gazów cieplarnianych. Ponadto intensywne praktyki rolnicze odbijają się negatywnie na glebie, która jest ograniczonym zasobem. Przez to w dalszej perspektywie uderzają w bezpieczeństwo żywnościowe i mogą prowadzić do wzrostu cen żywności.

Rolnictwo potrzebuje więc zmian. Nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą zachować rolnikom optymalne dochody, a jednocześnie nie będą tak obciążające dla środowiska i klimatu. Remedium na tę sytuację mogą być kwasy humusowe – ekologiczne substancje podnoszące żyzność gleby.

Kwasy humusowe: główny składnik próchnicy glebowej

Kwasy humusowe (substancje humusowe) to wielocząsteczkowe związki powstające w procesach przemiany materii organicznej. Są wszechobecne w środowisku, zarówno wodnym, jak i lądowym, gdzie tworzą próchnicę glebową – najżyźniejszą warstwę gruntu. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie dzielą się na trzy rodzaje: kwasy huminowe (trudno rozpuszczalne w wodzie), kwasy fulwowe (całkowicie rozpuszczalne) oraz huminy (całkowicie nierozpuszczalne).

Kwasy humusowe wpływają na najważniejsze cechy gleby i w konsekwencji zwiększają jej żyzność. Proces ich powstawania jest długotrwały, ale można zwiększać ich ilość w glebie przy pomocy nowoczesnych preparatów takich jak FLORAHUMUS.

Ekologiczne wsparcie dla gleby

Kwasy humusowe wzbudzają rosnące zainteresowanie zarówno naukowców, jak i rolników. Nie ma co się dziwić, mają bowiem wyjątkowe właściwości. W znaczącym stopniu poprawiają potencjał plonotwórczy upraw i robią to w sposób bezpieczny dla środowiska. Dlatego stanowią odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem związane ze zmianami klimatycznymi.

Substancje humusowe zwiększają retencję wody oraz efektywność pobierania składników mineralnych przez rośliny. Ponadto stymulują wzrost systemów korzeniowych i stanowią pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów. Oprócz tego mogą łączyć się z jonami metali ciężkich i w ten sposób przyczyniać się do oczyszczania gleby z toksycznych związków. Większe plony i bezpieczne dla środowiska uprawy? Z kwasami humusowymi to możliwe!

Potencjał plonotwórczy upraw w Europejskim Zielonym Ładzie

Można nie zgadzać się z postulatami Europejskiego Zielonego Ładu, ale wprowadzane przepisy stają się faktem. UE dąży do redukcji stosowania chemicznych nawozów i środków ochrony roślin oraz zwiększenia ilości gospodarstw prowadzonych w zrównoważonym systemie. Rolnicy obawiają się, że zmiany są wprowadzane zbyt szybko i sektor nie jest na nie przygotowany. Z odsieczą przychodzą kwasy humusowe: skuteczny, wydajny i bezpieczny sposób na poprawę potencjału plonotwórczego roślin. W dobie kryzysu klimatycznego i walczącego z nim Europejskiego Zielonego Ładu to nieocenione wsparcie.

Chcesz wiedzieć więcej o drogocennych kwasach humusowych? Sprawdź nasz artykuł: kwasy humusowe: właściwości.