PL EN DE ES FR RU HR

Dlaczego materia organiczna w glebie jest ważna?

Materia organiczna w glebie

Dlaczego materia organiczna w glebie jest ważna?

Spada ilość materii organicznej w glebie – alarmują eksperci. Stan gruntów rolnych jest coraz gorszy, struktura gleb coraz słabsza. Rzecz jasna ma to konsekwencje dla rentowności upraw, ponieważ na takich gruntach dużo trudniej o wysoki potencjał plonotwórczy. Co robić w tej sytuacji? W jaki sposób zwiększyć ilość materii organicznej w glebie?

Materia organiczna w glebie. Dlaczego jej ilość spada?

Ilość materii organicznej w glebie może spadać z kilku powodów. Na spadek wpływa m.in.:

Intensywne zabiegi agrotechniczne mogą niszczyć glebę. Każdy wyjazd w pole ciężkim sprzętem narusza strukturę gleby oraz redukuje populacje pożytecznych mikroorganizmów. W efekcie gleba traci składniki odżywcze oraz staje się bardziej podatna na procesy erozyjne.

W Polsce sytuacja jest zła, a jakość gleb rolniczych spada. Poziom zakwaszenia gruntów jest wysoki, a gospodarstwa monokulturowe, które odciskają piętno na żyzności gleb, cieszą się dużą popularnością. Warto nadmienić, że za część problemów odpowiada specyficzny klimat. Niemniej dużo z podejmowanych działań jest niewłaściwych. Np. intensywne nawożenie przy pomocy silnych chemicznych środków w dłuższej perspektywie prowadzi do przyspieszenia degradacji gleby. Jak wyliczył Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Polsce co roku tracimy ok. 0.3-0.4% materii organicznej w glebach uprawnych.

Jak zwiększyć ilość materii organicznej w glebie?

Gleba to ekosystem pełen wzajemnych zależności. Dlatego ważne jest kompleksowe wspieranie podłoża, poprawa jego jakości i żyzności. Należy dążyć do optymalizacji procesów chemicznych i biologicznych zachodzących w glebie, np. poprzez pobudzanie aktywności mikroorganizmów. Struktura fizyczna gleby, jej odczyn, pojemność wodna – wszystko to wpływa na jakość gleby, a w konsekwencji i na ilość materii organicznej.

Odbudowa materii organicznej w glebie to proces czasochłonny i wymagający pracy. Chemiczne nawozy się tu nie przydadzą. Należy stosować praktyki takie jak ściółkowanie, nawożenie organiczne i odpowiednia uprawa gleby. Warto także wykorzystać kwasy humusowe.

Kwas humusowy – co to?

Kwasy humusowe to naturalne związki powstające w procesie przemiany materii organicznej, czyli tzw. humifikacji. Są wszechobecne w środowisku; znajdziesz je np. w glebie, gdzie stanowią nawet do 80% składu próchnicy. Mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania środowiska glebowego. Wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gruntu. Zwiększają ilość węgla organicznego w glebie, dzięki czemu przyspieszają proces powstawania materii organicznej. Niestety, humifikacja jest złożona i czasochłonna. Kwasy humusowe można jednak ekstrahować z węgla brunatnego i wykorzystywać w produkcji nowoczesnych stymulatorów wzrostu roślin, np. preparatu FLORAHUMUS.

FLORAHUMUS zwiększa ilość materii organicznej

Jeśli właściwości kwasów humusowych interesują Cię bardziej, to zajrzyj do naszej zakładki o produkcie. Kilka najważniejszych cech to poprawa retencji wody, regulacja stosunków wodno-powietrznych czy stymulacja wzrostu systemów korzeniowych roślin. Dzięki temu efektywnie poprawa wzrost i plonowanie roślin. W perspektywie tematu tego artykułu najważniejsze jest jednak to, że kwasy humusowe pomagają zwiększyć ilość węgla organicznego w glebie oraz stymulują rozmnażanie mikroorganizmów, które są ważne dla powstawania materii organicznej. Dzięki temu istotne procesy w glebie zachodzą szybciej i sprawniej, a Ty możesz cieszyć się żyzną glebą o bogatej zawartości próchnicy i materii organicznej. W czasach, gdy jakość gleb spada, kwasy humusowe są ogromnym wsparciem dla rolników.