PL EN DE ES FR RU HR

Ceny produktów rolnych 2021

ceny produktów rolnych 2022 skup

Ceny produktów rolnych 2021

W minionych dniach Główny Urząd Statystyczny opublikował dane przedstawiające ceny produktów rolnych i zmiany, jakie przechodziły w ostatnim roku. To istotne informacje, ponieważ ceny skupu to jeden z czynników determinujących opłacalność produkcji. Jak zmieniały się w ciągu ostatnich miesięcy?

Ceny skupu pszenicy

Na początku roku 2021 pszenica kosztowała ok. 82 zł / dt. Według wstępnych danych GUS, cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt (średnia w skali kraju). Po krótkotrwałym spadku w trakcie tzw. małych żniw w połowie lipca, ceny pszenicy poszybowały w górę. W grudniu wynosiły 131,27 zł za dt, co oznacza wzrost o 9,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i aż 56% w skali roku.

Podstawowe produkty rolne: ceny w grudniu 2021

Analizy GUS przyjmują, że podstawowe produkty rolne to pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób oraz mleko krowie. W grudniu ich ceny były wyższe o 6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, co podtrzymało tendencję zwyżkową obserwowaną od lipca (patrz wykres poniżej). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ceny skupu były wyższe o 28,9%. Zbożem, którego cena w grudniu wzrosła najbardziej, jest kukurydza: płacono za nią 103 zł / dt – o 29,9% więcej niż miesiąc wcześniej. W skali roku jedynym produktem rolnym, którego cena spadła, były ziemniaki. Za 1 dt ziemniaków w grudniu można było dostać 35,17 zł, co stanowi spadek o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020.

Ceny produktów rolnych: prognozy

Trzeba pamiętać, że GUS przedstawia dane uśrednione w skali kraju. Ceny produktów rolnych różniły się pomiędzy poszczególnymi województwami, mogą więc nieznacznie odbiegać od zaprezentowanych powyżej. A co przyniesie przyszłość? Analitycy prognozują dalszy wzrost cen produktów rolnych. Główną przyczyną mają być czynniki makroekonomiczne, rosnąca inflacja oraz logistyka (np. wzrastające koszty dostaw). Niestabilność rynku przyczynia się do dynamicznych zmian, w konsekwencji sprawiając, że wszelkie predykcje obarczone są ryzykiem niesprawdzenia się. Dla każdego producenta rolnego niezbędne jest stałe monitorowanie cen skupu.

Wykorzystaj kwasy humusowe i podnieś opłacalność produkcji rolnej

Choć ceny skupu rosną, to wzrastają również nakłady, m.in. koszty nawozów (pisaliśmy o tym m.in. tutaj). Część rolników deklaruje, że zamierzają całkowicie zrezygnować z nawożenia w nadchodzącym sezonie. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Wykorzystaj preparat FLORAHUMUS i zawarte w nim kwasy humusowe! To idealny sposób na poprawę żyzności gleby (a przypominamy, że jakość gruntów rolnych w Polsce jest w większości bardzo niska). Kwasy humusowe pomagają w rozwoju systemów korzeniowych, co zapewnia efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Podnoszą poziom próchnicy w glebie, poprawiają retencję wody oraz wspomagają wytwarzanie chlorofilu i aminokwasów w roślinach, co usprawnia fotosyntezę. Dzięki temu plony są nie tylko większe, ale również atrakcyjnie wyglądają. Kwasy humusowe to prosty i efektywny sposób na podniesienie opłacalności produkcji rolnej.