PL EN DE ES FR RU HR

Urodzajna gleba gwarancją wysokich plonów. Jak zwiększyć żyzność gleby?

Rośliny uprawiane w żyznej glebie, na której zastosowano kwas humusowy

Urodzajna gleba gwarancją wysokich plonów. Jak zwiększyć żyzność gleby?

Gleba – to w niej rodzą się plony, bez których nie byłoby życia na ziemi. Od żyznej gleby uzależnione są całe ekosystemy. Tymczasem obecnie, wskutek zmian klimatycznych oraz niewłaściwych praktyk agronomicznych, jakość gleb na całym świecie spada. Powoduje to spadek potencjału plonotwórczego gruntów rolnych, a w dalszej perspektywie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego teraz jeszcze bardziej niż zwykle ważne jest, aby opiekować się glebą i zadbać o jej żyzność. W jaki sposób to zrobić?

Co wpływa na żyzność gleby?

Gleba ma decydujący wpływ na potencjał plonotwórczy upraw. Dlatego kluczowym zabiegiem agronomicznym jest dbanie o żyzność gleby. Jednak co to znaczy, że gleba jest żyzna? Tak naprawdę nie ma dokładnej, ścisłej definicji. Urodzajny grunt to po prostu taki, na którym rośliny mają optymalne warunki wegetacji, dobrze rosną i obficie plonują. Na żyzność składa się wiele czynników, takich jak zawartość próchnicy i materii organicznej, właściwości fizykochemiczne (np. retencja wody) czy liczebność populacji pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Wysoka zawartość próchnicy gwarancją żyznej gleby

Próchnica stanowi nawet do 80% materii organicznej gleby. Powstaje w procesie humifikacji, czyli przemiany resztek organicznych. Humifikacja trwa długo, dlatego odbudowa próchnicy glebowej jest niezwykle żmudna. Za to jej utrata – stosunkowo łatwa. Przyczyniają się do tego intensywne zabiegi agronomiczne (np. nadmierne używanie chemicznych nawozów) oraz zmiany klimatyczne. Ocieplające się temperatury odbijają się negatywnie na populacjach mikroorganizmów, których aktywność jest niezbędna dla powstawania próchnicy. Stąd alarmujące dane o opłakanym stanie gleb rolnych w Polsce – w wielu regionach kraju poziom próchnicy jest poniżej 2%, czyli wartości uznawanej za minimalną, aby glebę można było uznać za wartościową z punktu widzenia produkcji rolnej.

Mikroorganizmy niezbędne w ekosystemie glebowym

Gleba to środowisko życia nie tylko roślin, ale także miliardów mikroorganizmów. Stanowią niezbędny element każdego ekosystemu glebowego. Mają liczne funkcje, m.in. biorą udział w obiegu składników odżywczych, np. wiążąc azot z atmosfery. Wskutek tego działania uwalniają mikro i makroelementy, do których rośliny nie miałyby bez nich dostępu. Przekształcają także niektóre składniki mineralne z form nieprzyswajalnych dla roślin, w formy przyswajalne. Krótko mówiąc, pełnią ważną funkcję w rozwoju roślin.

Zwiększanie dostępności substancji pokarmowych to jednak niejedyne, czym trudnią się pożyteczne mikroorganizmy. Warto wspomnieć również o tym, że niektóre z nich wchodzą w relacje symbiozy z roślinami i ich korzeniami. W efekcie tego współdziałania mikroorganizmy takie jak grzyby mogą zwiększać odporność systemów korzeniowych, a także usprawniać pobieranie wody.

Mikroorganizmy są więc kluczowe dla żyzności gleby. Tym bardziej martwi fakt, że obecnie wskutek zmian klimatycznych oraz intensywnych praktyk rolniczych populacje mikroorganizmów w polskich glebach znacznie zmalały.

Jak zwiększyć żyzność gleby? Wykorzystaj kwasy humusowe!

Żyzność gleby jest uzależniona od wielu czynników. Nie na wszystkie z nich masz wpływ. W przypadku tych, które da się zmienić, wspomogą Cię kwasy humusowe. Mają one wpływ na niemalże wszystkie cechy istotne dla jakości gleby.

Kwasy humusowe to substancje powstające w wyniku przemiany materii organicznej. Są wszechobecne w naturze i znajdziesz je m.in. w glebie, w której współtworzą próchnicę – najżyźniejszą warstwę gruntu. Ponieważ zawierają dużo węgla organicznego, który jest niezbędny do wytwarzania próchnicy, to przyspieszają proces jej powstawania. Ponadto zawartość węgla sprawia, że kwasy humusowe są świetną pożywką dla mikroorganizmów, dzięki czemu wzmagają ich aktywność.

Substancje humusowe wpływają także na fizykochemiczne właściwości gleby. Poprawiają retencję wody i strukturę podłoża. Wspomagają regulowanie odczynu gleby oraz zatrzymywanie wilgoci. Wszystko to sprawia, że rośliny efektywniej pobierają składniki mineralne, a co za tym idzie, mają optymalne warunki wegetacji. Ponadto kwasy humusowe są przyjazne dla środowiska i nie wywołują szkód w ekosystemie. Są więc idealnym rozwiązaniem problemu spadającej żyzności gleb. W ekologiczny sposób pozwalają zwiększyć potencjał plonotwórczy upraw. Są idealne zarówno dla rolników, jak i ogrodników. Jeśli więc pragniesz poprawić żyzność gleby, to zastosuj preparaty zawierające kwasy humusowe!