PL EN DE ES FR RU HR

Sytuacja na rynku zbóż w 2021 roku

zboza kwasy humusowe florahumus

Sytuacja na rynku zbóż w 2021 roku

Zboża są wykorzystywane nie tylko w produkcji pożywienia, ale także do celów przemysłowych, farmaceutycznych czy energetycznych. Z tego powodu mają kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Pełnią również niezwykle istotną rolę w polskim przemyśle rolniczym. Polska jest jednym z największych producentów pszenicy w UE. Większe zbiory notują jedynie Francja i Niemcy. Dlatego dla polskiego rolnika trendy na światowych rynkach zbóż są szalenie istotne. W poniższym artykule prześledzimy, jak kształtuje się rynek w 2021 roku.

Czy pandemia wpłynęła na rynek zbóż?

Według szacunków Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych światowa produkcja zbóż w sezonie 2020/2021 wzrosła aż o 3% w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie dotkliwe susze wpłynęły na spadek zbiorów w niektórych krajach Unii Europejskiej (głównie we Francji i Niemczech). Do tego dochodzą wciąż odczuwane skutki pandemii COVID-19. Chociaż daleko do sytuacji z początku toku 2020, kiedy okoliczności były praktycznie nieprzewidywalne, a rynek dopiero dostosowywał się do globalnych obostrzeń i ograniczeń. Teraz, po kilkumiesięcznym obcowaniu z pandemią, można jednoznacznie stwierdzić, że pierwotne przewidywania okazały się zdecydowanie zbyt pesymistyczne. Konsekwencje nie są aż tak negatywne, rynek się nie załamał, globalny łańcuch dostaw działa bez zarzutu.

Sytuacja na początku roku 2021

W lutym obserwowaliśmy zwyżki na światowych rynkach zbóż, co przekładało się na jego ceny w Polsce.  W nadziei, że zwyżkowy trend utrzyma się dalej, wielu rolników decydowało się na wstrzymanie ze sprzedażą ziarna. Faktycznie, ceny wciąż rosły – w marcu, w rok po wybuchu pandemii, cena pszenicy konsumpcyjnej przeznaczonej na eksport wynosiła około 1000 zł/t., natomiast w kraju maksymalnie osiągnęła 980 zł/t.

Należy przy tym wspomnieć, że polski eksport pszenicy ma się doskonale. W ostatnim tygodniu maja eksport pszenicy poza Unię Europejską wyniósł 32,20 tys. ton, co stanowi wzrost o ok. 15% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020. Udział Polski w eksporcie pszenicy miękkiej wśród krajów UE to 12,5%. Eksperci przewidują, że w obecnym sezonie padnie rekord polskiego eksportu pszenicy.

kwasy humusowe na zboże

Obecna sytuacja na rynku zbóż

Aktualna sytuacja na rynku zbóż jest zmienna. Analitycy informują o wahających się notowaniach zbóż. Mimo to, chociaż zdarzają się krótkotrwałe spadki cen, to ogólna tendencja jest wzrostowa, zarówno jeśli chodzi o popyt, jak i rynkowe ceny. Po najtrudniejszych okresach pandemii COVID-19 w gospodarce UE nadeszła odwilż, która nie ominęła sektora rolniczego. Widać to po wzroście cen zbóż w stosunku do poprzednich lat. Opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane pokazują, że ceny pszenicy konsumpcyjnej oraz paszowej na początku czerwca 2021 były większe o odpowiednio 16% i 20% niż rok temu. Z kolei ceny żyta (zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego) oraz kukurydzy zanotowały wzrost o ponad 30% w stosunku do roku 2020.

Co będzie dalej? W ciągu tygodnia od 6 do 13 czerwca ceny zbóż nieznacznie wzrosły. Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje 970 zł, a paszowej 1000 zł. Cena żyta konsumpcyjnego to 768 zł/t, paszowego 799 zł/t, a kukurydzy paszowej 1046 zł/t. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja na rynku zbóż jest niesamowicie dynamiczna i trudno czynić jednoznaczne predykcje. Należy bacznie przyglądać się rynkowym trendom i trzymać się na baczności.