PL EN DE ES FR RU HR

Susze dewastują uprawy! Zastosuj kwasy humusowe i zwiększ retencję wody

Susze dewastują uprawy! Zastosuj kwasy humusowe i zwiększ retencję wody

Aż 74% rolników wskazuje suszę jako najtrudniejsze wyzwanie, przed którym stoją. Te dane nie zaskakują. Zmieniający się klimat spowodował, że susze coraz częściej nawiedzają Polskę i sieją spustoszenie w rodzimych gospodarstwach i plantacjach. To dotkliwe zagrożenie, a spływające z ostatnich lat dane napawają pesymizmem. Jak np. te z 2019 roku, które głoszą, że deficyty wodne w Polsce spowodowały spadek plonów ziemniaka o 15%, a warzyw gruntowych o ponad 8%. Co robić w tej sytuacji? Jak zapobiegać negatywnym skutkom suszy? Pomocą są preparaty humusowe, takie jak FLORAHUMUS.

Ogromne straty w rolnictwie spowodowane suszą

Przyjrzyjmy się danym i liczbom na temat suszy. Wskazują jasny wpływ na spadek zysków: w roku 2018 straty w rolnictwie spowodowane suszą oszacowano na 3,6 miliarda złotych, a w roku 2019 na 3 miliardy. Zdaniem ekspertów taka sytuacja będzie się powtarzała. Klimat staje się coraz bardziej kapryśny, a normą stają się zjawiska pogodowe, które jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce zdarzały się sporadycznie. Chociaż rządzący starają się zaradzić tej sytuacji, oferując tzw. pomoc suszową, to dla wielu gospodarstw wciąż ca mało.

Susza – katastrofalne skutki dla całego świata

Susza to poważny, ogólnoświatowy problem. Jej potencjalne skutki dla rolnictwa oraz całej gospodarki mogą być katastrofalne. Plony spadają, a to szkody nie tylko dla ekonomii i zysków producentów, ale także i dla konsumentów. Ceny żywności rosną, a bezpieczeństwo żywnościowe w krajach na całym globie staje się zagrożone. Susza oznacza także ogromne skutki dla środowiska, np. większe ryzyko pożarów.

Skoro potencjalne efekty suszy są tak zatrważające, to jak jej przeciwdziałać? Większość metod walki z suszą odbywa się na szczeblu centralnym. Oznacza to takie rozwiązania jak wprowadzenie nowych technologii monitoringu suszy, np. zdjęć satelitarnych. A czy można coś zrobić, będąc po prostu pojedynczym rolnikiem? Jak najbardziej. Kluczowe jest dbanie o naturalny wigor roślin, tak aby lepiej znosiły okresy deficytów wody.

Podstawowe metody walki z suszą to:

Kwasy humusowe: remedium na deficyty wody?

Innowacyjną metodą walki z suszami są kwasy humusowe. Tradycyjnie wykorzystywanie zasobów wodnych i w ten sposób nawadnianie pól uprawnych to kosztowna metoda. Tymczasem kwasy humusowe pozwalają na poprawę struktury gleby i retencji wody. Dzięki temu gleba skuteczniej magazynuje wodę – zarówno tę pochodzącą z opadów (nawet sporadycznych), jak i tę z zabiegów nawadniania. Pozwala to na znacznie zmniejszenie kosztów nawadniania oraz skuteczną ochronę plantacji przed zgubnymi skutkami suszy. Oprócz tego kwasy humusowe poprawiają stosunki wodno-powietrzne w glebie, co zapewnia ich lepsze przewietrzanie, tym samym jeszcze bardziej podnosząc zdolność gleby do magazynowania wody. Szacuje się, że zwiększenie ilości substancji humusowych w glebie o 0,5% przyczynia się do zatrzymania na powierzchni 1 ha ok. 80 m3 wody.

Wykorzystanie kwasów humusowych w rolnictwie

Na tym nie kończy się pozytywny wpływ kwasów humusowych na glebę i rośliny. Duże znacznie ma fakt, że wzmacniają i stymulują wzrost systemów korzeniowych. Dzięki temu rośliny efektywniej pobierają wodę, a wraz z nią niezbędne składniki pokarmowe. W konsekwencji wzrasta potencjał plonotwórczy upraw.

Każdy wie, że urodzajna gleba to klucz do sukcesu w uprawie roślin. Dokładnie taką glebę zapewniają preparaty humusowe. Nie dość, że ograniczają negatywne skutki suszy, to jeszcze zwiększają ilość i jakość plonów. Jeżeli eksperckie prognozy na temat czekających nas suszy się sprawdzą, to kwasy humusowe staną się nieodzownym wsparciem dla rolników w całej Polsce.