PL EN DE ES FR RU HR

Rolnictwo ekologiczne: zastosuj kwas humusowy i zwiększ zbiory!

Rolnictwo ekologiczne, pole uprawne na którym wykorzystano kwas humusowy

Rolnictwo ekologiczne: zastosuj kwas humusowy i zwiększ zbiory!

Rolnictwo ekologiczne dynamicznie się rozwija. Z jednej strony jest to spowodowane rosnącą świadomością na temat zmian klimatycznych, a z drugiej narzucanymi przez UE wymaganiami i ograniczeniami. Program Europejski Zielony Ład obejmuje m.in. zmniejszenie zużycia pestycydów i nawozów mineralnych a także zwiększenie udziału upraw ekologicznych w ogóle gospodarstw. Jak przygotować się na te zmiany? Czy da się realizować cele rolnictwa ekologicznego i jednocześnie dbać o optymalny potencjał plonotwórczy upraw oraz rentowność gospodarstw?

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to sposób uprawy roślin i hodowli zwierząt, który ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, a także zapewnienie zdrowej żywności. Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje naturalne procesy ekosystemów i działa zgodnie z ich cyklami, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Cele rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne ma na celu zachowanie i ochronę różnorodności biologicznej, a także zapewnienie zdrowych i bezpiecznych produktów spożywczych dla konsumentów. W gospodarstwach prowadzonych w tym systemie ogranicza się użycie sztucznych nawozów oraz pestycydów, które w nadmiernych ilościach są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Zamiast tego, wykorzystuje się naturalne metody kontroli szkodników, jak również naturalne źródła nawozów organicznych.

Zdaniem Komisji Europejskiej rolnictwo ekologiczne ma 3 główne cele:

Warto pamiętać, że choć powstawanie gleby jest jak najbardziej możliwe, to jednak jest to proces niezwykle długotrwały. Z tego względu glebę uznaje się raczej za surowiec nieodnawialny. A to oznacza, że zanieczyszczając ją i użytkując w sposób niezrównoważony możemy doprowadzić do tego, że w przyszłości produkcja żywności będzie znacznie utrudniona, a bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone. Dlatego rolnictwo ekologiczne skupia się nie tylko na produkcji zdrowej żywności, ale również ochronie zasobów gleby.

Jak wspierać plonowanie roślin w rolnictwie ekologicznym?

Ponieważ w rolnictwie ekologicznym ogranicza się stosowanie chemicznych nawozów, to siłą rzeczy wiąże się ono z mniejsza ilością plonów. Jednak czy musi tak być? Odpowiednio dobrane techniki agronomiczne pozwalają zapewnić równie dobry plon, co w przypadku rolnictwa konwencjonalnego.

Pierwszym krokiem do zapewnienia dobrych plonów w rolnictwie ekologicznym jest uprawa roślin dostosowanych do określonego klimatu i gleby. Wspierać je należy materiałem organicznym, takim jak kompost i obornik.

Podstawową techniką poprawy potencjału plonotwórczego roślin w rolnictwie ekologicznym jest dbanie o glebę. W tym celu należy zwiększać ilość materii organicznej w glebie, stymulować rozwój mikroorganizmów oraz poprawiać strukturę gleby. Pamiętaj, że każdy wyjazd w pole narusza strukturę i niszczy pożyteczne drobnoustroje. Dlatego ilość zabiegów w polu warto zmniejszyć do niezbędnego minimum. Ponadto doskonałym pomysłem jest zastosowanie kwasów humusowych, które kompleksowo wspierają glebę i poprawiają jej jakość.

Kwasy humusowe: naturalna gwarancja żyznej gleby

Kwas humusowy to jeden z głównych składników próchnicy glebowej. Pełni w glebie ważne funkcje: wpływa na jej strukturę, poprawia retencję wody oraz przyspiesza humifikację resztek organicznych. Jego bogatym źródłem jest też węgiel brunatny oraz leonardyt. To właśnie z nich ekstrahuje się kwasy humusowe wykorzystywane w produkcji nowoczesnych stymulatorów wzrostu roślin takich jak FLORAHUMUS.

FLORAHUMUS poprawia jakość gleby, przyczynia się do namnażania mikroorganizmów oraz zwiększa retencję wody. Dzięki temu gleba dłużej zatrzymuje wilgoć, a rośliny są bardziej odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze. Ponadto FLORAHUMUS poprawia przyswajalność składników mineralnych przez rośliny. W efekcie rosną one lepiej oraz dają obfite plony wysokiej jakości. Efekty te potwierdzają liczne badania oraz zadowolenie rolnicy.

Co najważniejsze w kontekście rolnictwa przyjaznego dla środowiska, FLORAHUMUS jest preparatem ekologicznym, co potwierdza certyfikat wydany przez IUNG. To skuteczny i naturalny sposób na żyzną glebę i obfity plon.