PL EN DE ES FR RU HR

Rolnictwo ekologiczne w UE. Nadchodzą zmiany?

Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

Rolnictwo ekologiczne w UE. Nadchodzą zmiany?

Eurostat opublikował obszerny raport na temat postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG, z ang. Sustainable Development Goals). Cele te dotyczą rozmaitych dziedzin życia i gospodarki. Obejmują m.in. zmniejszenie głodu na świecie, zapewnienie wysokiej jakości edukacji, zrównoważony rozwój miast i transportu miejskiego czy taniej, przyjaznej dla środowiska energii. W tym artykule zajmiemy się SDG dotyczącymi rolnictwa. UE chce, aby do 2030 roku 25% powierzchni, wykorzystywanej w rolnictwie, stanowiły uprawy ekologiczne. Jak idzie realizacja tego celu? Czy rolnictwo ekologiczne jest przyszłością uprawy roślin?

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy roślin i hodowli zwierząt, która podąża za zasadami zrównoważonego rozwoju. Ogranicza się korzystanie ze sztucznych nawozów chemicznych i środków ochrony roślin, w zamian wykorzystując alternatywne metody wspierania potencjału plonotwórczego upraw.

Głównym celem upraw ekologicznych jest zmniejszenie wpływu rolnictwa na środowisko. Jednak ważne jest, aby realizując ten cel jednocześnie zapewnić dostęp do wystarczającej ilości wysokiej jakości żywności oraz zadbać o dobrostan producentów rolnych. Jak to osiągnąć? Należy zacząć od odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a także zadbać o bioróżnorodność i żyzność gleby. Wykorzystanie odpowiednich technik agronomicznych pozwala zachować wysoką jakość gleby, a tym samym poprawić plonowanie, bez uciekania się do intensywnego stosowania chemicznych środków.

Ilość obszarów rolnictwa ekologicznego w UE rośnie

Według danych Eurostatu udział rolnictwa ekologicznego w ogólnej powierzchni gruntów rolnych w Unii Europejskiej wzrasta. W 2015 wynosił 6,6%, a w 2020 już 9,1%. Jak zaznaczają autorzy raportu „Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej”, jest to jednak postęp zbyt powolny. „Rozpowszechnienie rolnictwa ekologicznego będzie musiało znacznie przyspieszyć, aby osiągnąć cel 25% [udziału w ogóle upraw – dop. autora] do 2030 roku”, piszą.

Na czele krajów UE, które przodują w ilości upraw ekologicznych, są m.in. Austria, Estonia, Szwecja, Włochy i Czechy. Zwłaszcza to pierwsze państwo ma się czym chwalić, ponieważ uprawy ekologiczne stanowią w nim aż 25% wszystkich obszarów rolniczych. Austriacy już teraz spełniają więc postawiony do 2030 roku cel. Natomiast krajem, który w ostatnich latach poczynił największe postępy, jest Portugalia. Udział rolnictwa ekologicznego wzrósł tam z nieco ponad 5% w 2015 roku, do aż 20% w 2021. Przykład ten pokazuje, że jak najbardziej jest możliwe szybkie przekonwertowanie dużej ilości gospodarstw na model rolnictwa ekologicznego, a tym samym spełnienie wymogów stawianych przez Unię Europejską.

Natomiast Polska znajduje się wśród krajów, w których udział rolnictwa ekologicznego w ciągu ostatnich lat spadł i wynosi aktualnie poniżej 5%.

Czy rolnictwo ekologiczne oznacza mniejsze plony?

Z czego wynika tak niskie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym w Polsce? Wielu rolników obawia się, że uprawa roślin w systemie zrównoważonym wiąże się z mniejszymi plonami, a więc i zyskami. Okazuje się jednak, że wcale nie musi tak być. Rolnictwo ekologiczne to także oszczędności. Mniejsze zużycie pestycydów, ograniczenie strat składników pokarmowych i nawozów oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w portfelu. Ponadto marża na produkty ekologiczne jest większa, a to oznacza większy zysk. Dlatego nawet w przypadku zmniejszonych plonów gospodarstwa ekologiczne wciąż są rentowne. A o potencjał plonotwórczy można dbać w przyjazny środowisku sposób, np. wykorzystując do tego kwasy humusowe.

FLORAHUMUS remedium na problemy rolnictwa ekologicznego?

FLORAHUMUS to stymulator wzrostu roślin bazujący na kwasach humusowych. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości i żyzności gleby, ale oddziałuje także na same rośliny, np. pobudzając wzrost systemów korzeniowych. Ponadto kwasy humusowe zwiększają ilość węgla organicznego w glebie, a tym samym optymalizują procesy próchnicotwórcze. A to wszystko w przyjazny dla środowiska sposób!

Należy jednak pamiętać, że kwasy humusowe nie są nawozem i bezpośrednio nie dostarczają składników pokarmowych roślinom. Jednak znacznie zwiększają ich dostępność: zarówno tych będących naturalnym bogactwem gleby, jak i tych pochodzących z nawozów (w tym naturalnych, takich jak obornik czy kompost). Dlatego pozwalają w ekologiczny sposób stymulować wzrost roślin oraz wzmacniać ich naturalną odporność. Co więcej, dzięki zbawiennemu wpływowi na strukturę gleby, kwasy humusowe poprawiają retencję wody. W konsekwencji gleba dłużej zatrzymuje wilgoć, a woda jest efektywniej transportowana do strefy korzeniowej. W czasach, gdy susze zdarzają się coraz częściej, to kolejny powód, dla którego warto stosować FLORAHUMUS.