PL EN DE ES FR RU HR

Prognozowane zbiory zbóż w 2024 roku. Jakie będą plony?

Kombajn kosi zboże w żniwa

Prognozowane zbiory zbóż w 2024 roku. Jakie będą plony?

Według najnowszych szacunków MARS plony zbóż w Polsce w roku 2024 będą mniejsze niż w 2023. O ile? Jakie będą prognozowane zbiory zbóż w Polsce i reszcie Europy?

Prognozy z MARS-a

Skrót MARS odnosi się do „monitorowania rolnictwa za pomocą teledetekcji” (z ang. Monitoring Agriculture with Remote Sensing). System prognozowania zbiorów upraw wykorzystujący tę technikę uruchomiono w 1988 roku. Działanie w ramach zespołu monitoringu upraw MARS skupia się na prognozowaniu wielkości produkcji z różnych plantacji na terenie Unii Europejskiej.

MARS to kompleksowe narzędzie do analizy. W swoich przewidywaniach zespół opiera się m.in. na:

Dzięki temu można z wysoką precyzją monitować warunki upraw.

Jakie będą prognozowane przez unijny system monitorowania upraw MARS zbiory zbóż w 2024 roku?

Zbiory zbóż w 2024 roku – kwietniowa prognoza optymistyczna w większości Europy

W opublikowanym na stronie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej biuletynie MARS z 22 kwietnia możemy przeczytać, że warunki pogodowe od marca do połowy kwietnia w większości Europy były sprzyjające. Panowały ciepłe wiosenne temperatury i nie brakowało wody, co wpłynęło korzystnie na uprawy ozime. Dotyczy to w szczególności Półwyspu Iberyjskiego. Jednak nie w każdym kraju prognozy są równie optymistyczne. Zatem: jakich plonów mogą spodziewać się rolnicy?

Zbiory pszenicy miękkiej prognozowane w 2024 roku

Według kwietniowego raportu MARS największe średnie plony pszenicy będą w Irlandii: 9,46 t/ha. Oznacza to wzrost o 2% w stosunku do plonów w roku 2023. Z kolei największy procentowy wzrost czeka Estonię. W 2024 roku Estończycy mogą spodziewać się plonów pszenicy miękkiej na poziomie 3,63 t/ha. W porównaniu do 2,11 t/ha z poprzedniego sezonu to wzrost aż o 72%!

A co z Polską? Według MARS nasi rolnicy powinni oczekiwać plonów w okolicach 5,27 t/ha. To mniej od średniej europejskiej, która będzie się kształtować na poziomie 5,93 t/ha. Rok temu zbiory pszenicy w Polsce wyniosły 5,38 t/ha.

Jęczmień ozimy: prognozowane zbiory

W przypadku jęczmienia ozimego znów królują Irlandczycy: zbiory u nich wyniosą 8,71 t/ha, ale tuż za ich plecami są Holendrzy: 8,70 t/ha. Natomiast najwyższy procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku czeka, tak jak w przypadku pszenicy miękkiej, Estonię. Według prognoz w tym kraju rolnicy zbiorą 2,82 t/ha jęczmienia ozimego, czyli aż o 166% więcej niż w roku 2023 i o 12% więcej niż średnia z ostatnich 5 lat.

W Polsce zbiory jęczmienia ozimego wyniosą 4,92 t/ha – mniej o 3% niż przed rokiem.

Jęczmień jary

Prognozy dla jęczmienia jarego są wyjątkowo optymistyczne. Prawie całą Europę czekają wzrosty. Największe zbiory będą w Irlandii: 7,44 t/ha, czyli o 17% więcej niż w 2023 roku. Z kolei Polska może spodziewać się plonów na poziomie 3,77 t/ha: mniej o 1% w stosunku do poprzedniego sezonu. Polska jest jednym z czterech europejskich krajów, w których MARS przewiduje mniejszy plon niż przed rokiem – choć różnica w naszym przypadku jest niewielka.

Żyto

Według prognoz największe plony żyta będą w Danii: 5,93 t/ha, wzrost o 5% w porównaniu do poprzedniego sezonu. W Polsce przewiduje się plony na poziomie 3,59 t/ha, co w porównaniu do 3,55 t/ha z roku 2023 daje skromny wzrost o 1%. Do średniej europejskiej, która wynosi 4,29 t/ha, wciąż nam wiele brakuje.

Rzepak

Największe plony rzepaku będą w Irlandii: 4,27 t/ha, choć to i tak mniej o 1% niż rok temu. Na uwagę zasługuje też Dania, w której spodziewane zbiory wyniosą 4,05 t/ha, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do roku 2023. Plony rzepaku przekroczą 4 t/ha tylko w tych dwóch państwach, a średnia europejska wyniesie 3,26 t/ha. W Polsce możemy spodziewać się zbiorów w wysokości 3,28 t/ha, co w porównaniu do 3,38 t/ha z roku 2023 oznacza spadek o 3%.

Prognozowane zbiory zbóż w Polsce w 2024 roku

Podsumujmy prognozy z systemu MARS dla Polski:

W większości regionów Europy prognozuje się wyższe zbiory niż przed rokiem. Dla Polski przewidywania są mniej optymistyczne. Oczekiwane plony w naszym kraju będą niższe niż w roku 2023. Czy prognozy się sprawdzą? Dowiemy się po żniwach.