PL EN DE ES FR RU HR

FLORAHUMUS 500ml

FLORAHUMUS 500ml kwas humusowy do roślin

FLORAHUMUS jest organiczno–mineralnym stymulatorem wzrostu roślin zawierającym kwasy humusowe. Przeznaczenie do doglebowego oraz dolistnego stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych. Wpływa pozytywnie na rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych, ograniczając negatywne skutki stresów w czasie wegetacji.

Cena: 66,99 zł KUP W SKLEPIE

0% VAT. Dostawa kurierem 17zł. Wysyłka w 48h.
Darmowa przy zamówieniu za min. 639zł!

Na podstawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie podatku od towarów i usług.

Art. 1. W ustawie z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz.685, z późn. zm.) po art. 146d dodaje się art. 146da-146dc w brzmieniu:

Art. 146da.1. W okresie od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:
– środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz.76), z wyłączeniem podłoży mineralnych
– nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy
– stawka podatku wynosi 0%

FLORAHUMUS znajduje się w wykazie produktów naturalnych, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16 ust.5 rozporządzenia Rady nr 834/2007.

FLORAHUMUS wpływa pozytywnie na:
– Strukturę gleby
– Retencję wody
– Sorpcję gleby
– Chelatację metali ciężkich
– Naturalne nawilżanie i uszczelnianie
– Poprawę przyswajalności substancji odżywczych
– Łagodzenie stresu roślin

1 litr FLORAHUMUS pozwoli na zastosowanie go na powierzchni ok. 3,33ha.

Zawartość węgla organicznego (C org.): co najmniej 72,0 g/l
Zawartość kwasów humusowych: co najmniej 60,0 g/l
Zawartość suchej masy: co najmniej 18% m/m
Odczyn pH (w H2O 1:5): 8,5 - 11,7

Florahumus należy stosować w formie roztworu wodnego.

Doglebowo
W formie oprysku doglebowego poprzedzającego siew nasion. Dla poprawy skuteczności działania preparatu należy wymieszać go z glebą. Doświadczalnie wykazano pozytywne działanie już przy dawce 300 ml/ha.

Dolistnie
Stosować w terminach uzależnionych od gatunku rośliny uprawianej. Doświadczalnie wykazano pozytywne działanie już przy dawce 300 ml/ha.

Uprawy pod osłonami
W przypadku upraw pomidorów i ogórków pod osłonami, zalecane stężenie preparatu wynosi 0,1%, np 1 litr na 1000 litrów wody.

Rzepak
1. Faza 2-6 liści (BBCH 11-15)
2. Ruszenie wiosennej wegetacji oraz formownie i wzrost pędu głównego (BBCH 30-39)
3. Wiązanie pąków (przed widocznymi żółtymi pąkami - BBCH 50-58)

Zboża
1. 10-14 dni przed zasiewem
2. Faza 2-9 liści (BBCH 12-19)
3. Od fazy krzewienia do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 21-41)

Kukurydza
1. 10-14 dni przed zasiewem
2. Faza 3-5 liść (BBCH 13-15)
3. Faza 8-9 liści (BBCH 18-19)

Wzrost lepkości produktu jest procesem naturalnym. Przed użyciem doprowadzić produkt do temperatury pokojowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod 606 808 404 lub 532 398 801

Kontakt z Doradcą

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Jeśli chcesz umówić się na spotkanie - nawiąż kontakt.