PL EN DE ES FR RU HR

Pomoc suszowa 2023. Wnioski można składać do 15 października

Pole kukurydzy dotknięte suszą 2023

Pomoc suszowa 2023. Wnioski można składać do 15 października

W tym roku susza w Polsce była wyjątkowo dotkliwa. Wiele gospodarstw zanotowało z tego powodu znaczne straty. Rolnicy mogą złożyć protokół strat suszowych do 15 października. Wnioski składa się za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, a do ich wysłania niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Więcej informacji w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Jak dotkliwa była susza w Polsce? W jaki sposób wysłać wniosek o oszacowanie strat suszowych? Gdzie sprawdzić straty spowodowane suszą?

Pomoc suszowa – zgłoś szkodę rolniczą

Rolnicy mają możliwość otrzymania pomocy suszowej. Wsparcie suszowe przysługuje, jeśli w gospodarstwie wystąpią straty przekraczające 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Aby się o nie ubiegać, muszą złożyć protokół oszacowania szkód przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie wniosku w aplikacji jest warunkiem koniecznym, jeśli chce się otrzymać pomoc suszową. Ponadto niezbędne jest posiadanie przez producenta rolnego profilu zaufanego. Protokół należy wysłać do ARiMR.

Link do publicznej aplikacji: „Zgłoś szkodę rolniczą”. Na dole strony znajdziesz dokładne informacje, jak wypełnić wniosek. Jeśli masz problem z działaniem aplikacji lub nie masz pewności, do której grupy należy Twój problem, to możesz napisać na adres: susza@coi.gov.pl

Susza 2023 w Polsce

Susza, czyli długotrwały deficyt opadów, występuje w Polsce właściwie regularnie od 2014 roku. W tym sezonie nie było wyjątku. Trzeba pamiętać, że istnieje wiele rodzajów suszy: atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna oraz hydrogeologiczna. Z punktu widzenia rolnictwa najważniejsza jest oczywiście susza rolnicza. To właśnie to zjawisko monitoruje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB). W celu określenia występowania suszy rolniczej IUNG posługuje się wskaźnikiem: klimatycznym bilansem wodnym (KBW).

Klimatyczny bilans wodny – co to takiego?

IUNG zbiera dane meteorologiczne, dzięki którym wyznacza uwilgotnienie środowiska, czyli różnicę między opadami a stratami wody. Gdy klimatyczny bilans wodny jest mniejszy niż wartość krytyczna – czyli uwilgotnienie środowiska jest niskie – to mamy do czynienia z suszą rolniczą. Wartość krytyczna jest różna w zależności od rodzaju uprawy, ponieważ poszczególne gatunki roślin mają odmienne zapotrzebowanie na wodę.

Susza rolnicza 2023 – raport IUNG

Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach publikuje raporty na temat strat plonów w poszczególnych regionach. W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2023 średnia wartość KBW wynosiła -110 mm. Wartość ta zmalała w stosunku do wcześniejszego okresu raportowania. Oznacza to, że deficyty wody były większe. Największe niedobory dotyczyły m.in. Pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Kujaw. Z kolei w najnowszym raporcie (za czas od 21 lipca do 20 września 2023 roku) średnia wartość KBW wynosiła -26 mm. Eksperci IUNG stwierdzili wystąpienie suszy rolniczej na terenie 3 województw:

Szczegółowe informacje na temat suszy rolniczej dla poszczególnych upraw i województw znajdziesz na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. W tym celu należy wybrać zakładkę „mapy zagrożenia suszą”, a w menu rozwijanym „wybierz okres” wybrać „zasięg maksymalny”. Zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowaniu suszy rolniczej.

Które uprawy ucierpiały z powodu suszy?

Według danych IUNG, w okresie wegetacyjnym od 21 marca do 20 września 2023 niedobory wody spowodowały obniżenie plonów przynajmniej o 20% (w stosunku do plonów w średnich warunkach pogodowych) w uprawach: