PL EN DE ES FR HR

Resztki pożniwne

Wykorzystaj resztki pożniwne!

Jednym z działań, które należałoby podjąć w celu zwiększenia zasobów materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo jest stosowanie nawożenia organicznego oraz możliwie maksymalne pozostawienie resztek pożniwnych i przekształcenie ich w wartościowy nawóz.

Cenne źródło

Resztki pożniwne to cenne źródło składników pokarmowych. Na jednym hektarze można uzyskać

ok.: 25 kg N, 15 kg P2O5, 80 kg K2O oraz 7 kg Mg i materii organicznej. Z tego powodu nie powinno się ich usuwać z pola lub, co jest niedopuszczalne, spalać.

Pomogą kwasy humusowe

Rozkład resztek pozbiorowych jest procesem biologicznym, uwarunkowanym obecnością bakterii i grzybów. Nie jest to proces, który odbywa się w trybie natychmiastowym w glebie, ale można go przyspieszyć, stosując biostymulatory na bazie kwasów humusowych.

Kwasy humusowe dostarczają energii mikroorganizmom glebowym, a także magazynują składniki pokarmowe, wykorzystywane następnie przez młode rośliny. Substancje te poprawiają wzrost korzeni, liści i pędów, ale także stymulują kiełkowanie różnych gatunków roślin uprawnych.

W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o zmniejszaniu, niwelowaniu, czy łagodzeniu przez kwasy humusowe negatywnych skutków różnorakich stresów: susze, zasolenia.

Zalecane dawkowanie:

litr/ha w 200-500 litrach wody.

Preparat najlepiej stosować wieczorem.