PL EN DE ES FR RU HR

Nowe wymogi Wspólnej Polityki Rolnej. Jak je spełnić i zadbać o plon?

wspólna polityka rolna

Nowe wymogi Wspólnej Polityki Rolnej. Jak je spełnić i zadbać o plon?

Wspólna Polityka Rolna (WPR) wraz z Europejskim Zielonym Ładem (EZŁ) całkowicie zmieniają krajobraz współczesnego rolnictwa. W planach i założeniach jest m.in. ograniczenie stosowania chemicznych nawozów i środków ochrony roślin oraz zwiększenie udziału gospodarstw prowadzonych w systemie zrównoważonym. Obecnie nadrzędnym celem rolnictwa nie jest już tylko maksymalizacja plonów, ale zachowanie równowagi pomiędzy zwiększaniem potencjału plonotwórczego upraw a zmniejszaniem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Czy te dwa elementy da się pogodzić? Jak przygotować się na zmiany wprowadzone przez WPR i EZŁ? Rozwiązaniem są kwasy humusowe i stymulator wzrostu roślin FLORAHUMUS.

Jakie założenia ma Wspólna Polityka Rolna?

Wspólna Polityka Rolna to zestaw przepisów i przedsięwzięć podejmowanych przez Unię Europejską, które mają trzy cele: zapewnienie bezpiecznej i przystępnej cenowo żywności, zagwarantowanie odpowiedniego poziomu życia rolnikom oraz ochronę środowiska. Prace nad nową WPR trwały już od 2018 roku. Nowe założenia mają uwzględnić wymienione 3 cele, czyli skupiają się na wzroście produkcji rolnej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Dlatego autorzy WPR dążą do przejścia na zrównoważone systemy uprawy roślin oraz wspieranie obszarów wiejskich. Eksperci zwracają uwagę na to, że powodzenie rolników również zależy od warunków pogodowych i klimatu. Zatem dbanie o środowisko to nie tylko ekologiczna fanaberia, ale działanie, które także pomoże producentom żywności. Włodarze UE podkreślają, że samo wsparcie finansowe dla gospodarstw to za mało. Niezbędne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i innowacji, które zapewnią optymalny potencjał plonotwórczy roślin bez szkód dla środowiska.

Jak uzyskać dopłaty? Wymagania WPR

Według danych opublikowanych na stronie UE obecnie dochody rolników są o ok. 40% niższe niż dochody z działalności pozarolniczej. Wpływają na to m.in. wysokie koszty produkcji: ceny nawozów i inflacja. Aby ulżyć rolnikom choć w minimalnym stopniu, rolnikom przysługują specjalne unijne dopłaty. Jednakże ich zdobycie, zgodnie z zasadami nowej WPR, nie będzie łatwe. Dotychczas do otrzymania dopłaty trzeba było utrzymywać obowiązkowe obszary zazielenione oraz przestrzegać zasad zgodności. Teraz trzeba będzie spełnić wymogi zdefiniowane w czterech obszarach:

W dużym skrócie, jeżeli zależy Ci na dopłatach, musisz dostosować się do przepisów zawartych w dyrektywie azotanowej, a także przestrzegać standardów w utrzymaniu zdrowia gleby i bioróżnorodności. Oprócz tego istotne jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Wszystkie te wymogi rodzą uzasadnione obawy, że doprowadzą do spadku plonów. Jednak nie musi tak być. Możesz ich przestrzegać, a jednocześnie wspierać uprawy. Jak to zrobić? Wykorzystaj ekologiczny kwas humusowy.

Kwasy humusowe: wsparcie upraw bezpieczne dla środowiska

Kwasy humusowe to naturalne substancje będące głównym składnikiem próchnicy gleby (z tego powodu bywają też nazywane związkami próchnicznymi). Odpowiadają za liczne właściwości gruntu, m.in. strukturę fizyczną, odczyn czy zdolności retencyjne. Poprawa tych cech sprawia, że gleba staje się żyźniejsza, a rosnące w niej rośliny mają zapewnione optymalne warunki wegetacji.

Istotne jest to, że kwasy humusowe są bezpieczne dla środowiska. Dlatego idealnie wpisują się w zasady ustalone w WPR i EZŁ. Pomagają w ekologiczny sposób zwiększyć potencjał plonotwórczy upraw oraz ograniczyć stosowanie chemicznych środków. To dlatego, że zwiększają przyswajalność składników pokarmowych – dzięki temu możesz zmniejszyć nawożenie mineralne i jednocześnie utrzymać zadowalające efekty. Ponadto kwasy humusowe poprawiają naturalny wigor roślin, sprawiając, że są one bardziej odporne na czynniki stresowe (w przypadku niskiego nasilenia owych czynników).

Rolnicy czytają o zmianach w WPR z obawami. Boją się o plony i opłacalność gospodarstw. Uważają, że zmiany są wprowadzane zbyt szybko. Obawy tych, choć są uzasadnione, można się pozbyć. Zastosuj kwasy humusowe, zwiększ żyzność gleby i potencjał plonotwórczy upraw i w ten sposób przygotuj się na zmiany nadchodzące w rolnictwie.