PL EN DE ES FR RU HR

Monokultury niszczą glebę? Zwiększ jej żyzność z kwasami humusowymi!

monokultury

Monokultury niszczą glebę? Zwiększ jej żyzność z kwasami humusowymi!

Wielkie gospodarstwa często są prowadzone w systemie monokulturowym. Oznacza to, że na tym samym terenie hodowany jest tam sam gatunek rośliny przez wiele lat. Chociaż monokultury kojarzone są głównie z egzotycznymi plantacjami (np. bananów), to obecnie coraz więcej różnych roślin uprawia się właśnie w tym systemie. Ma on bowiem liczne zalety, przede wszystkim pozwala oszczędzić na nawozach i środkach ochrony roślin, ponieważ wszystkie materiały i terminy aplikacji dostosowuje się do konkretnego gatunku. Automatyzacja zabiegów agronomicznych to duża oszczędność, ale monokultury mają też wady, np. szkodniki żywiące się danym gatunkiem mogą zasiać w plantacji istne spustoszenie. Co więcej, w dłuższej perspektywie czasowej monokultury eksploatują glebę. Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób odbudować żyzność gleby po uprawach monokulturowych?

Monokultury: negatywny wpływ na glebę

Zacznijmy od tego, że plantacje monokulturowe wymagają częstszego korzystania ze środków ochrony roślin, ponieważ są bardziej narażone na ataki ze strony patogenów i szkodników. Intensywne stosowanie pestycydów może zanieczyszczać glebę, obniżać jej urodzajność, a nawet przyspieszać procesy erozyjne. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Rośliny uprawiane w monokulturze pobierają cały czas te same składniki odżywcze z tych samych warstw gleby. W efekcie zasoby bardzo szybko się wyczerpują: kilka lat takiej plantacji i możesz mieć do czynienia z kompletnie wyjałowioną glebą. Prowadzi to do spadku plonów, co z kolei zmusza rolników do aplikacji większych ilości chemicznych nawozów, czego efektem jest dalsza postępująca degradacja. W ten sposób napędza się błędne koło eksploatacji gleby, która ostateczni stanie się kompletnie zniszczona i nieproduktywna.

Jak zniwelować negatywne efekty monokultury?

Niestety, ale ratowanie wyjałowionej gleby to proces niezwykle żmudny i długotrwały. Nie da się po prostu wprowadzić do gleby składników pokarmowych – nawozy mineralne nie podnoszą żyzności, a na dłuższą metę nawet ją obniżają. Dlatego przywrócenie urodzajności wymaga podjęcia zdecydowanych działań, z wprowadzeniem płodozmianu na czele. Warto również zacząć od przerwy w hodowaniu roślin, które stały się przyczyną problemu. W przypadku niektórych gatunków roślin wymagany okres wypoczynku gleby to nawet 6 lat, ponieważ aż tyle trwa odbudowa utraconych zasobów.

Wprowadzenie płodozmianu to swoiste odwrócenie wad i zalet upraw monokulturowych. Zmniejsza się możliwość automatyzacji technik uprawowych, ale w zamian ryzyko chorób, które spustoszą całą plantację, maleje. Poza tym uprawa np. trzech gatunków zbóż zamiast jednego sprawi, że każda z roślin będzie pobierała nieco inne składniki mineralne, a więc gleba nie wyjałowi się w takim tempie jak w przypadku monokultury.

Próchnica, czyli najżyźniejsza warstwa gleby

Nie sposób pisać o żyzności gleby i nie wspomnieć o jej warstwie próchniczej. To ona w dużej mierze odpowiada za właściwości gleby oraz jej zdolności sorpcyjne. Duże zasoby próchnicy oznaczają również, że gleba ma wyższą pojemność wodną, a więc lepiej i dłużej zatrzymuje wilgoć. Niestety, w Polsce większość gleb ma niską zawartość próchnicy, czyli poniżej zalecanej minimalnej wartości 2%. Uprawy monokulturowe mogą te zasoby jeszcze bardziej uszczuplać. Jak zaradzić tej sytuacji? Z pomocą przychodzą kwasy humusowe.

Kwasy humusowe: „czarne złoto” na żyzną glebę

Kwasy humusowe to związki powstające w procesie przemiany materii organicznej. Są głównym składnikiem próchnicy i odpowiadają za wiele właściwości gleby. Ze względu na drogocenne właściwości i ciemną barwę bywają nazywane „czarnym złotem”. Biorą udział w sekwestracji węgla, wzmacniają fizyczną strukturę podłoża oraz optymalizują zachodzące w niej procesy biologiczne i chemiczne. Idealnie nadają się do regeneracji podłoża wyniszczonego uprawami monokulturowymi. Normalizują odczyn gleby, a także stymulują aktywność pożytecznych mikroorganizmów. Zwiększają również przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny oraz stymulują wzrost systemów korzeniowych. Kwasy humusowe to doskonały sposób na żyzną glebę i obfite plony.

Wysokiej jakości kwasy humusowe kupisz na www.sklep.florahumus.pl