PL EN DE ES FR RU HR

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Kobieta na polu, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. To święto ustalone przez zgromadzenie ogólne ONZ. Jego nadrzędnym celem jest szerzenie świadomości na temat roli, jaką kobiety odgrywają w rozwoju obszarów wiejskich. Z tej okazji ekipa FLORAHUMUS pragnie podziękować rolniczkom, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich i wszystkim kobietom mającym wkład w rozwój polskich wsi. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i życzymy dużo energii do realizacji kolejnych projektów.

Historia Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich

Zgromadzenie ogólne ONZ ogłosiło 15 października Międzynarodowym Dniem Kobiet Wiejskich w grudniu 2007 roku, a po raz pierwszy obchodzono je w kolejnym roku. Kobiety zmagają się z nierównościami w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest rolnictwo i zaangażowanie w wiejskie życie. Kobiety od wieków były niewidzialnymi bohaterkami, pracując ramię w ramię z mężczyznami na roli, w sadach i ogrodach. Ponadto wykonują większość pracy opiekuńczej i domowej w rodzinach na obszarach wiejskich. Zajmują się dziećmi i osobami starszymi, opiekują chorymi, zarządzają gospodarstwem domowym. Pomimo ogromnego udziału w produkcji rolnej, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i zachowaniu wiejskiego dziedzictwa kulturowego, kobiety często pozostają bez uznania i wsparcia. ONZ zauważyło tę nierówność i postanowiło podjąć odpowiednie kroki. Jednym z nich było ustanowienie Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich, który powstał, aby przypominać o ogromnej roli kobiet w rozwoju wiejskich społeczności i promować równość płci na wsi.

Kobiety wiejskie w liczbach

Na stronie ONZ można zapoznać się ze statystykami na temat kobiet i dziewcząt wiejskich. Im niższe dochody w państwie, tym większy jest udział kobiet w rolnictwie. I tak: w krajach rozwijających się w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji udział kobiet pracujących w rolnictwie wynosi średnio 40%. A w niektórych państwach sięga aż 64% (dane z 2019 roku). Jednocześnie mniej niż 15% właścicieli ziem rolniczych to kobiety. W konsekwencji kobiety mają mniejszy wpływ na podejmowane decyzje, zarówno w obrębie gospodarstw, jak i lokalnych społeczności. Nawet jeśli są równie przedsiębiorcze, jak mężczyźni, to mają mniejsze możliwości zaciągnięcia kredytu i ograniczony dostęp do środków produkcji rolnej i często uzyskują niższe ceny za swoje plony.

Kobiety siłą wsi

Kobiety wiejskie odgrywają kluczową rolę we wszystkich aspektach życia na wsi. Są odpowiedzialne za uprawę roślin, hodowlę zwierząt, produkcję żywności i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Pielęgnują lokalne obyczaje oraz opiekują się przyrodą. Wiedzą, jak zajmować się roślinami, chronić środowisko i tworzyć piękne ogrody ozdobne. Ich pracowitość i determinacja są nieocenione.

Oczywiście kobiety na wsi pracują nie tylko na roli. Nie sposób nie wspomnieć o licznych w całym kraju Kołach Gospodyń Wiejskich. Te kobiece organizacje działały już w XIX wieku! Od 2018 roku ich działalność reguluje ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Podstawowe cele kół to m.in. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz poprawa ich warunków życia i pracy, a także rozwijanie lokalnej kultury ludowej.

FLORAHUMUS składa życzenia dla kobiet wiejskich

Drogie kobiety wiejskie, w tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy Wam podziękować za Waszą pracę i oddanie polskiej wsi oraz polskiemu rolnictwu. Jesteście prawdziwymi bohaterkami! Wasza siła, determinacja, aktywność oraz troska o rośliny i zwierzęta sprawiają, że nasza planeta jest piękniejsza i bardziej zielona.

Życzymy Wam spełnienia marzeń, pól pełnych urodzaju i ogrodów, w których kwitną piękne kwiaty. Niech Wasza praca będzie doceniana, a równość płci stanie się rzeczywistością zarówno na wsiach, jak i w miastach.

Niech Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich będzie pełen radości, uśmiechu i zasłużonego odpoczynku. Wszystkiego najlepszego!