PL EN DE ES FR RU HR

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody to najstarsze ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem są działania proekologiczne. Organizacja została utworzona w 1928 roku. Jej założycielem był prof. Adam Wodziczko. Dlaczego akurat 9 stycznia, został ustanowiony dniem Ligi Ochrony Przyrody? Ponieważ właśnie tego dnia w 1928 roku odbył się pierwszy zjazd, na którym to został wybrany prezes organizacji – prof. Józef Mroziewicz (mineralog i petrograf).

Historia LOP

Od samego początku w lidze Ochrony Przyrody uczestniczyli naukowcy z dziedzin takich jak geologia, botanika. Nie zabrakło również podróżników, ekonomistów i pedagogów oraz wszystkich tych, którym środowisko nie było obojętne. Działalność LOP została zawieszona w trakcie II Wojny Światowej. Po 1945 roku organizacja się odrodziła pod zarządem Edwarda Potęgi – przyrodnika i popularyzatora ochrony przyrody. Jednak to dopiero w 1963 roku Liga Ochrony Przyrody przeszła znaczącą transformację. Wprowadzono program działania w szkołach, który zyskał akceptację Ministra Oświaty. Zdecydowanym zwrotem stał się młodzieżowy ruch ochrony przyrody. Świadczył o tym dynamiczny wzrost liczby kół szkolnych był rezultatem zaangażowania wielu tysięcy nauczycieli biologii.

Obecnie Liga Ochrony Przyrody utrzymuje silne powiązania z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Ponadto pełni rolę członka założyciela Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Liga Ochrony Przyrody a edukacja

Jednym z kluczowych obszarów aktywności LOP jest szeroka działalność wydawnicza. Obejmuje ona liczne publikacje książkowe, plakaty, kalendarze, a zwłaszcza wydawany do 1957 roku miesięcznik „Przyroda Polska”. Ta różnorodna oferta edukacyjna stanowi istotny wkład Ligi w rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody.

LOP stawia jasno określone cele. Należy do nich prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzację wiedzy o przyrodzie i jej ochrony oraz zachęcania do działania na rzecz środowiska. Ponadto członkowie organizacji czuwają nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody i interweniują w przypadkach jego naruszenia.

Jedną z metod propagowania edukacji przyrodniczej wśród młodzieży jest Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, która organizowana jest od 1985 roku. Olimpia ta cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Laureaci konkursy (osoby zakwalifikowane do części ustnej eliminacji krajowych) przysługuje zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na ponad 60 polskich uczelni.

Inne formy edukacyjne:

Ochrona przyrody dzisiaj

Ochrona przyrody stanowi kluczowy element dbałości o naszą planetę. W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenie środowiska stają się coraz bardziej palącymi problemami, organizacje skupione na ochronie przyrody pełnią niezwykle istotną rolę. Działania edukacyjne prowadzone przez LOP pozwalają kształtować pozytywne myślenie wśród dzieci i młodzieży. Tym samym stosować bezpieczne dla środowiska rozwiązania w dorosłym życiu.

Dzisiaj Liga Ochrony Przyrody nie tylko zajmuje się promocją i ochroną środowiska naturalnego, ale również angażuje społeczeństwo. Zwłaszcza młodzież, która aktywnie troszczy się o naszą planetę.