PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe w uprawie buraków cukrowych

Uprawa buraków cukrowych

Kwasy humusowe w uprawie buraków cukrowych

Rolnicy wybierają uprawę buraków cukrowych ze względu na opłacalność. Jest on jednak wymagający w stosunku do gleby, w której rośnie. Potrzebuje on ziemi o dobrej strukturze, zasobnej w składniki odżywcze. Wymaga dobrej jakości gleby próchniczej o wysokiej zawartości składników odżywczych. Ze względu na to, pole pod buraki należy odpowiednio przygotować i właściwie nawozić. Z tego też powodu warto rozważyć wykorzystanie kwasów humusowych w ich uprawie. Jakie korzyści z tego wynikają? Przeczytacie o tym w artykule.

Wymagania buraka

Uprawa buraka cukrowego wymaga odpowiedniego przygotowania gleby pod zasiew. Potrzebuje on dużej ilości składników odżywczych, by zbudować dużą bulwę o wysokiej zawartości cukru. Dlatego niezwykle istotne jest dostarczenie azotu, fosforu i potasu. Ten ostatni reguluje gospodarkę wodną, co z kolei przekłada się na ilość cukru.

Mniejsze nawożenie bez strat w plonowaniu

Buraki potrzebują różnorodnych składników odżywczych do zdrowego wzrostu i rozwoju. Odpowiednia ilość fosforu, potasu i przede wszystkim azotu jest niezbędna do uzyskania satysfakcjonującego plonu. Kwasy humusowe pozwalają na zmniejszenie stosowania nawozów przy utrzymaniu plonowania. Zatrzymują one bowiem mikroelementy w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Dzięki temu rośliny szybciej pobierają składniki odżywcze, a ty możesz zmniejszyć dawkowanie. Regularne stosowanie kwasów humusowych zapewnia odpowiednie odżywienie wszystkich części buraka – zarówno liści, jak i bulwy czy korzeni, co przekłada się na dobrą jakość i satysfakcjonującą ilość plonu.

Lepsza retencja dzięki kwasom humusowym

Właściwe nawadnianie jest niezwykle istotne dla uprawy buraków, ponieważ utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci w glebie sprzyja ich wzrostowi. Dobra regulacja zasobów wodnych wpływa też na ilość cukru w systemach korzennych buraków. Jest to niezwykle ważne w przypadku sprzedaży plonów do cukrowni. Kwasy humusowe zwiększają udział próchnicy w glebie, co bezpośrednio przekłada się na zdolność do zatrzymywania wody. Buraki cukrowe, jak i inne uprawy, lepiej radzą sobie podczas występowania okresowej suszy.

Lepsze kiełkowanie i mocniejszy system korzeniowy

W uprawie buraka cukrowego istotny jest rozwój korzeni. Jest to roślina rosnąca pod powierzchnią gleby, więc należy zadbać głównie o stan korzenia. Odpowiednia ilość wody, łatwo przyswajalne składniki i ich wystarczająca ilość powinny wystarczyć do uzyskania satysfakcjonującego plonu. Silne korzenie sprawiają również, że cała roślina jest bardziej odporna na okresy stresowe i choroby, a także zapewniają stabilność podczas wzrostu bulw. Kwasy humusowe wspierają naturalne procesy zachodzące w glebie i zatrzymują składniki odżywcze w wyższych partiach gleby, skąd korzenie buraków cukrowych z łatwością je pobiorą.

Małe dawki kwasów humusowych efektywnie wpływają na plonowanie

Zaletą kwasów humusowych FLORAHUMUS jest stosunkowo niewielka dawka w porównaniu do innych środków dostępnych na rynku. Już 300 ml FLORAHUMUSU wymieszanej w 200-1000 litrach cieczy roboczej na hektar wystarczy by uzyskać efekt. FLORAHUMUS można wykorzystać zarówno przed siewem, doglebowo – wtedy trzeba środek wymieszać z glebą – jak i dolistnie w okresie intensywnego wzrostu buraków. Natomiast jeśli chcesz zastosować jednocześnie FLORAHUMUS i RSM, to wykorzystaj kondycjoner wody FLORABLUE. Pozwoli to zredukować koszt oprysku.

Ekonomiczne gospodarstwo z kwasami humusowymi

Wykorzystanie kwasów humusowych w uprawie buraków cukrowych to doskonały sposób na zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu. Dzięki poprawie struktury gleby, utrzymaniu składników odżywczych w łatwo przyswajalnej formie, retencji wody, a także stymulacji ukorzeniania, możesz zredukować ilość stosowanych nawozów, przy utrzymaniu satysfakcjonującego plonowania.