PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe w rolnictwie ekologicznym

Kwasy humusowe w rolnictwie ekologicznym

Europejski Zielony Ład już na dobre zadomowił się w Unii Europejskiej i wprowadza zmiany w wielu gałęziach gospodarki. W rolnictwie jednym z głównych założeń EZŁ jest ograniczenie używania chemicznych środków ochrony roślin o 50%, ale to nie wszystko. Oprócz tego proponuje się zwiększenie udziału upraw ekologicznych w ogóle gospodarstw do 25%. Oznacza to, że sektor rolnictwa czekają zmiany i wielu rolników przejdzie konwersję w kierunku zrównoważonych upraw. W jaki sposób wspierać plonowanie roślin w rolnictwie ekologicznym? Doskonale sprawdzają się kwasy humusowe i preparat FLORAHUMUS. Dlaczego?

Jakie są założenia rolnictwa ekologicznego?

Główne założenia rolnictwa ekologicznego to zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz uprawy zgodne z zasadami szanowania środowiska. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ograniczenie stosowania sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Oznacza to, że takie gospodarstwa prowadzi się trudniej, jeżeli chce się utrzymać potencjał plonotwórczy roślin na wysokim poziomie. Rośliny pozbawione pochodzących z nawozów składników pokarmowych gorzej rosną i wydają mniejszy plon – to podstawowa wiedza. Ta trudność może być powodem, dla którego w Polsce gospodarstwa ekologiczne wciąż nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Szacuje się, że jedynie 3,5% wszystkich gruntów rolnych jest prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Chociaż są to dane z 2019 roku, to obecnie sytuacja nie jest o wiele lepsza. Plasuje to nas niemal na szarym końcu wśród krajów europejskich: gorsze od nas są jedynie Rumunia, Bułgaria, Irlandia i Malta.

Trzeba jednak pamiętać, że rolnictwo zrównoważone to nie tylko problemy. Rośnie popularność ekologicznej żywności, a to oznacza, że rośnie także jej wartość: średnio osiąga 150% ceny żywności pochodzącej z tradycyjnych upraw. Dlatego potencjalny zysk jest duży. Trzeba tylko umiejętnie zadbać o potencjał plonotwórczy upraw. Jak tego dokonać bez pomocy sztucznych nawozów?

Żyzna gleba kluczowa dla potencjału plonotwórczego

Każdy rolnik wie, że żyzna gleba to podstawowy czynnik plonotwórczy. Ale jak zwiększyć jakość gleby? Podstawową techniką jest umiejętne zarządzanie próchnicą glebową. To w końcu próchnica (inaczej nazywana humusem) jest najżyźniejszą warstwą gleby, decydującą o jej właściwościach fizycznych oraz potencjale plonotwórczym upraw.

Proces powstawania próchnicy (czyli humifikacja) jest długotrwały, a co więcej panujące w Polsce warunki wyjątkowo mu nie sprzyjają. Stosunkowo długi okres wegetacyjny oraz częste okresy deficytów wodnych powodują mineralizację materii organicznej. Według szacunków jedynie 20 – 30% materii organicznej ulega humifikacji.

Co więc robić w tej sytuacji? Na szczęście powstawanie próchnicy w glebie można wspierać. Służą temu m.in. kwasy humusowe, na których bazuje preparat FLORAHUMUS.

Kwasy humusowe: zbawienie dla rolnictwa ekologicznego

Kwasy humusowe to naturalne substancje powstające w wyniku przemiany materii organicznej. Ponieważ materia ta może być różnego pochodzenia, to substancje humusowe mają różną budowę i praktycznie niemożliwe jest powstanie dwóch identycznych struktur. Substancje humusowe dzieli się na trzy frakcje: kwasy huminowe, kwasy fulwowe i huminy. Spotkać je można zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym, gdzie są np. głównym składnikiem próchnicy i jednym z najważniejszych składników gleby.

Naturalne powstawanie substancji humusowych, podobnie jak w przypadku próchnicy glebowej, jest procesem długotrwałym. Można je jednak ekstrahować z węgla brunatnego lub torfu i następnie wykorzystywać w produkcji stymulatorów wzrostu roślin (takich jak FLORAHUMUS), które pomagają zwiększyć żyzność gleby. Kwasy humusowe poprawiają właściwości fizykochemiczne gleby oraz regulują zachodzące w niej procesy biologiczne. Wspomagają namnażanie pożytecznych mikroorganizmów, zwiększają retencję wody, a także stymulują wzrost korzeni roślin. Z perspektywy zarządzania próchnicą najważniejsze jest, że substancje humusowe zwiększają w glebie ilość węgla organicznego, który jest niezbędny dla powstawania humusu. Dzięki temu wspomagają wytwarzanie próchnicy, co użyźnia glebę.

Jedną z ważniejszych zalet kwasów humusowych jest to, że ich stosowanie jest przyjazne dla ekosystemu. Są całkowicie ekologiczne i nie wyrządzają szkód środowisku. Można więc z powodzeniem korzystać z nich w rolnictwie ekologicznym. Dzięki nim uprawy są pełne wigoru, a plony obfite, zdrowe i smaczne. W obecnych czasach, kiedy paradygmat rolnictwa zrównoważonego zyskuje na popularności, coraz więcej rolników będzie poszukiwało alternatyw metod wspierania plonowania roślin. Taką metodą są właśnie kwasy humusowe.