PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe sposobem na ograniczenie emisji amoniaku w rolnictwie

Kwasy humusowe sposobem na ograniczenie emisji amoniaku w rolnictwie

Czy rolnictwo przyczynia się do zanieczyszczania powietrza? Dane są jednoznaczne: tak. Według aktualnych szacunków rolnictwo jest odpowiedzialne aż za 92% emisji amoniaku w Unii Europejskiej (w Polsce jest to 94%). Oczywiście za znaczną część tych emisji odpowiedzialność ponosi chów zwierząt, ale wciąż 22% związane jest ze stosowaniem mineralnych nawozów azotowych. Czy da się ograniczyć te emisje, a jednocześnie utrzymać potencjał plonotwórczy upraw na wysokim poziomie? Da się – z pomocą przychodzą kwasy humusowe. W jaki sposób mogą pomóc zredukować negatywne efekty nawozów azotowych? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź.

Dlaczego warto ograniczyć emisję amoniaku?

Dlaczego przeciętnego rolnika powinno obchodzić ograniczenie emisji amoniaku? Zmiany, które wywołuje wydzielanie się tego gazu, dotyczą nas wszystkich. Ma on duży potencjał zakwaszania, w konsekwencji degenerując środowisko naturalne. Ponadto wpływa na bilans radiacyjny, niszczy wrażliwe ekosystemy i może przyczyniać się do poważnych chorób i podrażnień gardła, płuc, oczu czy skóry.

Zapewne niektórzy zatwardziali przeciwnicy pro środowiskowych ruchów wciąż nie czują się przekonani do tego, aby ograniczyć emisję amoniaku. Niestety (dla nich) nie zależy to od ich dobrej woli, kwestia ta jest bowiem w dużej mierze regulowana prawnie. Obowiązująca w Polsce Dyrektywa NEC (od ang. National Emission Ceilings) zobowiązuje nasze państwo m.in. do ograniczenia emisji amoniaku o 1% dla każdego roku w latach 2020-2029. Mało? Od roku 2030 ograniczenie wzrasta do 17% (w stosunku do 2005 r.). To już poważne zmiany, a kwestia ich wprowadzenia może być problematyczna. Żeby je ułatwić, należy stosować się do tzw. kodeksu dobrej praktyki rolniczej , który wytycza zakres ograniczania emisji amoniaku (nazywane jest też Kodeksem Amoniakowym).

Czym jest kodeks dobrej praktyki rolniczej?

Kodeks Amoniakowy liczy sobie aż 80 stron i przedstawia szereg rozwiązań dotyczących zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Z perspektywy tematyki naszego bloga oczywiście bardziej interesująca jest produkcja roślina. Co w niej wpływa na emisję amoniaku do atmosfery?

Jest kilka czynników. Główne to warunki pogodowe panujące podczas aplikacji nawozu oraz rodzaj stosowanego materiału nawozowego, które powodują straty amoniaku do atmosfery. Największe (nawet do 40%) są powodowane przez roztwory mocznika, fosforan amonu i siarczan amonu. Z kolei najmniejsze (rzędu 0,5 – 5%, a więc wielokrotnie mniejsze niż materiały wymienione wcześniej) oferuje azotan amonu. Podstawa dobrej praktyki rolniczej zaczyna się więc od wyboru stosowanych środków. Warto nadmienić, że emisja amoniaku do atmosfery to szkody nie tylko dla środowiska. Oznacza ona bowiem, że mniej azotu będzie w glebie, a więc mogą wystąpić zgubne niedobory tego pierwiastka. Ograniczenie emisji ma więc korzyści zarówno dla ekosystemu, jak i rolnika. Optymalne praktyki agronomiczne są jednocześnie ekologiczne i zyskowne: pomagają zwiększyć plon, a więc i rentowność upraw.

Sam wybór preparatu to nie wszystko. Trzeba także zadbać o warunki glebowe oraz nawozić przy sprzyjającej pogodzie. Jeżeli gleba jest sucha (a dodatkowo temperatury wysokie) to nawóz łatwiej zostanie przemieniony w amoniak i ulotni się do atmosfery. Istotne jest również precyzyjne dobranie dawki, ponieważ zbyt intensywne (w stosunku do potrzeby upraw) nawożenie również sprzyja emisji amoniaku. Dobrą praktyką jest jak najszybsze wymieszanie materiału nawozowego z glebą – taki zabieg pozwala obniżyć emisję o ok. 50-80%.

Kwasy humusowe: sposób na mniej amoniaku, a więcej plonu

Doskonałym sposobem na ograniczenie emisji amoniaku są kwasy humusowe, czyli naturalne związki poprawiające żyzność gleby. W jaki sposób pomagają zminimalizować straty amoniaku? Dzięki kompleksowemu wsparciu dla gleby sprawiają, że rośliny efektywniej pobierają składniki pokarmowe. Dzięki temu możesz zmniejszyć ilość stosowanego nawozu. W przypadku bazującego na substancjach humusowych preparatu FLORAHUMUS badania wykazały, że zmniejszenie nawożenia nawet o 40% nie spowoduje strat w plonach. To oznacza, że możesz stosować znacznie mniej nawozów, a co za tym idzie przestrzegać unijnych dyrektyw i przepisów. Kwasy humusowe to łatwy i wydajny sposób na uprawy przyjazne środowisku i pełne obfitych plonów.