PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe: sposób na obfite plony w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczne pole uprawne na którym wykorzystano kwasy humusowe

Kwasy humusowe: sposób na obfite plony w rolnictwie ekologicznym

Coraz więcej rolników decyduje się na uprawy ekologiczne. Z jednej strony jest to spowodowane rosnącym popytem na produkty z etykietą „bio”, z drugiej zaś koniecznością wymuszoną przez częste susze. Zmiany klimatyczne i powodowane przez nie unijne programy takie jak Europejski Zielony Ład wymagają reorientacji konwencjonalnych przemysłowych systemów produkcji żywności. Rośnie presja na przemysł żywnościowy, aby wykorzystywać w nim nowe, ekologiczne techniki agronomiczne. Jak połączyć działania sprzyjające środowisku i wspieranie potencjału plonotwórczego upraw? Odpowiedzią na to pytanie są kwasy humusowe.

Ekologiczne rolnictwo – na czym polega?

Rolnictwo ekologiczne to ważna zagadnienie i kluczowa gałąź gospodarki. Jego rola w Europie (w tym Polsce) rośnie. Dlaczego tak się dzieje?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest rolnictwo ekologiczne. Polega ono na zrównoważonej produkcji i zarządzaniu zasobami. W tym sposobie prowadzenia gospodarstwa z jednej strony ważna jest jego produktywność i zysk rolnika, z drugiej zaś poszanowanie środowiska i zasobów naturalnych – a trzeba pamiętać, że takim zasobem jest także gleba. Ponieważ w rolnictwie ekologicznym ogranicza się stosowanie chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, to rolnicy zmuszeni są korzystać z alternatywnych metod poprawy potencjału plonotwórczego upraw. Dlatego główne cele gospodarstw ekologicznych to utrzymywanie wysokiego poziomu próchnicy w glebie oraz bioróżnorodność, które pomagają w rozwoju roślin.

Ekologiczne rolnictwo nie narusza równowagi biologicznej i środowiska. Z tego powodu ma korzyści nie tylko dla całego ekosystemu, ale i dla gleby. W dłuższej perspektywie intensywne rolnictwo niszczy glebę, obniża jej jakość i urodzajność, przez co grozi spadkiem plonów. Tymczasem rolnictwo ekologiczne wspiera glebę w dalszej perspektywie czasowej. Naturalne nawozy i techniki takie jak płodozmian podnoszą jakość gleby i pomagają zwiększyć ilość materii organicznej oraz próchnicy.

Kwasy humusowe: uprawiaj rośliny w zgodzie z naturą

Założenia rolnictwa ekologicznego są istotne, ale wielu rolników ma obawy, że uprawy prowadzone w ten sposób nie zapewnią optymalnych plonów. Brak dostępu do szerokiej gamy nawozów i środków ochrony roślin może negatywnie odbić się na wzroście i wytrzymałości roślin, a przez to ograniczyć zbiory. Są to obawy po części uzasadnione, ale nie całkiem. Rolnicy nie są bowiem całkowicie pozbawieni środków wspierających rozwój roślin. Wciąż mają do dyspozycji naturalne preparaty, a te często doskonale wywiązują się ze swoich zadań. Spektakularne efekty dają np. stymulatory wzrostu oparte na kwasach humusowych – takie jak FLORAHUMUS.

Kwasy humusowe są całkowicie ekologiczne i w bezpieczny dla środowiska sposób poprawiają właściwości gleby. Zwiększają żyzność gleby, dzięki czemu wpływają na potencjał plonotwórczy upraw. W jaki sposób osiągają ten efekt?

Pragniesz żyznej gleby? Zadbaj o jej strukturę!

Kwasy humusowe mają ogromny wpływ na strukturę gleby. Zwiększają jej pojemność wodną oraz gruzełkowatość, a także stymulują wzrost populacji pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Te drobnoustroje są ważne dla stabilnego ekosystemu glebowego. Np. biorą udział w rozkładzie materii organicznej, wiążą azot z atmosfery czy też pomagają chronić korzenie roślin przed chorobami. Krótko mówiąc, dzięki kwasom humusowym gleba staje się przyjaźniejszym środowiskiem zarówno dla uprawianych warzyw, jak i żyjących w niej mikroorganizmów. W efekcie gleba staje się żyzna, a rośliny mają doskonałe warunki do wegetacji.

Obfite plony w rolnictwie ekologicznym? Dzięki FLORAHUMUS to możliwe! Przygotuj się na zmiany i rosnącą wagę upraw zrównoważonych. Zastosuj kwasy humusowe, zwiększ żyzność gleby i ciesz się zdrowymi, silnymi roślinami.