PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe: remedium na problemy z kwaśną glebą?

Pole uprawne, na którym zastosowano kwas humusowy

Kwasy humusowe: remedium na problemy z kwaśną glebą?

Jednym z kluczowych elementów skutecznej agrotechniki jest dbanie o pH gleby. Tym bardziej w kontekście danych, według których coraz więcej gleb rolniczych na świecie ma kwaśny odczyn. W takich warunkach rośliny mają utrudniony wzrost, co prowadzi do znacznych strat w plonach. Co robić? Z pomocą przychodzą kwasy humusowe.

Dlaczego pH gleby jest ważne?

Odczyn gleby wskazuje na jej kwasowość lub zasadowość. Zazwyczaj wyraża się go przy pomocy skali pH, na której wartości poniżej 6,5 oznaczają odczyn kwaśny, między 6,6 a 7,2 obojętny, a powyżej 7,3 zasadowy.

Dlaczego to takie ważne? Otóż różne rośliny mają swoje preferencje co do pH gleby. Niektóre prosperują w kwasowym środowisku (pH 4,5-5,5), podczas gdy inne preferują glebę bardziej zasadową (pH 6,0-7,5). Zdecydowana większość roślin uprawowych najlepiej czuje się w glebach lekko kwaśnych lub obojętnych. Niewłaściwe pH gleby może ograniczać wzrost upraw.

Wpływ pH gleby na rośliny

Wartość pH wpływa na inne właściwości gleby, w konsekwencji kontrolując efektywność, z jaką systemy korzeniowe pobierają składniki odżywcze. Gdy odczyn jest odpowiedni, to mikro- i makroskładniki ulegają rozpuszczeniu i są dostępne dla roślin. Ponadto prężeni rozwijają się organizmy glebowe, które także mają znaczenie dla żyzności ziemi.

Dlatego niedopasowane pH gleby może powodować wiele problemów dla roślin, które mogą mieć utrudniony dostęp do niezbędnych składników odżywczych, nawet jeśli są one obecne w glebie. Na przykład, w zbyt kwasowej glebie żelazo może być zablokowane, co prowadzi do żółknięcia liści. To sygnał, że roślina nie jest w stanie skorzystać z dostępnego żelaza.

W takim wypadku nie pomoże zastosowanie nawozów, a może wręcz zaszkodzić. Zbyt intensywne nawożenie może bowiem jeszcze bardziej rozregulowywać odczyn gleby. Co więc zrobić? Jest kilka sposobów na poprawę pH gleby. Jednym z nich jest stosowanie kwasów humusowych.

Kwasy humusowe: naturalne wsparcie dla roślin

Czym są kwasy humusowe? To substancje powstające w procesach przemiany materii organicznej. Stanowią jeden z głównych składników próchnicy glebowej. Mają wpływ na właściwości fizykochemiczne gleby i poprawiają jej strukturę. Ich bogatym źródłem jest węgiel brunatny. To głównie z niego ekstrahuje się kwasy humusowe wykorzystywane w produkcji stymulatorów wzrostu roślin. Dzięki nim można zwiększyć ilość substancji humusowych w glebie, a tym samym poprawić jej właściwości.

Jak kwasy humusowe pomagają glebie?

Kwasy humusowe mają kompleksowy wpływ na właściwości gleby. Zwiększają jej zdolność do zatrzymywania wody, co jest kluczowe zwłaszcza w sytuacji niskiej ilości opadów. To nie tylko oszczędza wodę potrzebną do zabiegów nawadniania, ale także pomaga w utrzymaniu stałego poziomu wilgotności gleby, co sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin. Ponadto substancje humusowe stanowią pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów oraz poprawiają strukturę gleby, tworząc agregaty glebowe. To sprzyja lepszemu przepływowi powietrza i wody i w efekcie korzystnie wpływa na rozwój systemów korzeniowych roślin.

A co z najważniejszym tematem tego artykułu: pH gleby? Wbrew swojej nazwie kwasy humusowe nie zakwaszają odczynu gleby. Wręcz przeciwnie – mają działanie buforujące, czyli pomagają utrzymać stałe pH, a miejscowo nawet je podnieść. Wszystko dlatego, że substancje humusowe umożliwiają lepszy rozpad cząsteczkowy. Dzięki temu z węglanu wapnia obecnego w glebie łatwiej uwalniają się jony wapnia, które – podobnie jak popularny zabieg wapnowania gleby – podnoszą pH roztworu glebowego.

Zadbaj o pH gleby z kwasami humusowymi

Właściwe pH to jedna z tych cech gleby, która decyduje o sukcesie w rolnictwie. Odpowiednie dostosowanie pH przy pomocy kwasów humusowych sprawi, że uprawy osiągną pełnię swojego potencjału. Dlatego, zanim zaplanujesz swoją kolejną uprawę, zadbaj o równowagę glebową – klucz do obfitego plonu.