PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe: prosty sposób na naturalną poprawę żyzności gleby

Kwasy humusowe poprawiają żyzność gleby

Kwasy humusowe: prosty sposób na naturalną poprawę żyzności gleby

Na współczesne rolnictwo kluczowy wpływ mają dwa aspekty: rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz zmiany klimatyczne. Z jednej strony rośnie więc presja na intensyfikację produkcji rolnej, z drugiej zaś pojawiają się liczne głosy, że wzmożone praktyki rolnicze doprowadzają do ruiny glebę, a co za tym idzie całe środowisko. Stąd programy takie jak Europejski Zielony Ład, których częścią są nakładane na rolnictwo ograniczenia, np. dotyczące używania nawozów mineralnych oraz pestycydów. W związku z tym rośnie potrzeba na naturalną poprawę żyzności gleb uprawnych. Prym w tych działaniach wiodą kwasy humusowe i preparat FLORAHUMUS. Jakie są zalety jego stosowania?

Żyzna gleba receptą na współczesne problemy rolnictwa

Główny problem współczesnego polskiego rolnictwa to gleby niskiej jakości. Po części wynika on z intensywnego nawożenia oraz nieodpowiednich praktyk agronomicznych, a po części z powodu naturalnych procesów środowiskowych. Niemniej jednak w dzisiejszych gospodarstwach trudno o utrzymanie plonów na zadowalającym poziomie, tym bardziej w obliczu panującego na rynku nawozów kryzysu (przewiduje się nawet deficyty nawozów na wiosnę).

Jak więc dbać o plon w obliczu tych problemów? Podstawowym działaniem jest naturalna poprawa żyzności gleb. Wykorzystuje się w tym innowacyjne produkty, takie jak FLORAHUMUS, który poprawią plonowanie bez szkód dla jakości gleb i środowiska. FLORAHUMUS zawiera duże ilości naturalnych substancji humusowych, które w znaczący sposób zwiększają żyzność gleby.

Jakość gleby to kluczowy czynnik plonotwórczy

Znasz termin „toksyczne środowisko pracy”. To problem, który rodzi frustracje i prowadzi do złego samopoczucia. Gdy pracownicy są niezadowoleni i wręcz boją się chodzić do pracy, to spada ich produktywność. Podobnie ma się sytuacja, w przypadku roślin rozwijających się w toksycznym środowisku glebowym. Przy czym toksyczność jest tu rozumiana nie tylko dosłownie (czyli jako zanieczyszczenie szkodliwymi chemikaliami), ale także metaforycznie. Jaka jest najczęstsza przyczyna toksycznego środowiska pracy? Z reguły nadużycia ze strony przełożonych. Podobnie w uprawach: nadużycia – czyli zbyt intensywne nawożenie – na dłuższą metę prowadzi do zniszczenia struktury gleby. Przez to spada jej produktywność. Można wręcz powiedzieć, że gleba się „przepracowuje”.

Dlatego szalenie ważne jest dbanie o jakość gleby. Wzmacnianie jej struktury, dbanie o rozwój mikroorganizmów i żyzność. Dzięki temu wzrośnie wydajność gruntu, a zatem potencjał plonotwórczy upraw. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Doskonały sposób na dbanie o żyzność gleby to stosowanie kwasów humusowych.

Kwasy humusowe: proste remedium na żyzną glebę

Główne parametry gleby, na które powinieneś zwrócić uwagę, to: fizyczna struktura, zawartość próchnicy, dostępność składników pokarmowych oraz liczebność mikroorganizmów. Na wszystkie te cechy wpływają kwasy humusowe. Jak to możliwe?

Wszystko przez pochodzenie substancji humusowych. Są to związki, które powstają w wyniku skomplikowanych procesów rozkładu materii organicznej (zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego). W naturze są wszechobecne w środowisku wodnym i lądowym. Stanowią m.in. główny składnik próchnicy glebowej (zresztą nazywane są także związkami próchnicznymi), czyli najżyźniejszej warstwy gleby. To właśnie dlatego odpowiadają za fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości podłoża. Poprawiają retencję wody i fizyczną strukturę gleby, zwiększają dostępność i przyswajalność substancji odżywczych, zwiększają ilość próchnicy oraz wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych, w tym pożytecznych bakterii. Wszystko to sprawia, że kwasy humusowe w prosty, wydajny i ekologiczny sposób gwarantują poprawę żyzności gleby.

Ekologiczne wsparcie plonowania roślin

Współczesne gospodarstwa rolne coraz częściej są prowadzone w ekologicznym paradygmacie. Rolnictwo przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych – co prawda głównie hodowla zwierząt, ale uprawa roślin także dokłada swoją cegiełkę. Dlatego włodarze Unii Europejskiej zachęcają do konwersji na ekologiczne gospodarstwa. Zastanawiasz się, jak wspierać uprawy bez wykorzystania chemicznych nawozów? Wykorzystaj kwasy humusowe! Są przyjazne środowisku, a jednocześnie zapewniają znaczną poprawę żyzności gleby. Stymulatory wzrostu roślin bazujące na substancjach humusowych to bez cienia wątpliwości najlepsze preparaty, które w ekologiczny sposób oferują poprawę plonowania roślin.