PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe i rolnictwo zrównoważone. Jak się sprawdzają?

rolnictwo zrównoważone i kwasy humusowe

Kwasy humusowe i rolnictwo zrównoważone. Jak się sprawdzają?

Rośnie presja na sektor rolnictwa, aby przechodziło gruntowne zmiany w kierunku ekologicznym. Zmiany klimatyczne nie tylko mogą potencjalnie doprowadzić do katastrofy w przyszłości, ale już teraz wpływają na uprawy, np. przyczyniając się do redukcji populacji mikroorganizmów. Ponadto intensywne rolnictwo na dłuższą metę wyjaławia glebę, co w połączeniu ze zmianami zachodzącymi w środowisku sprawia, że staje się ona bardziej podatna na procesy degradacyjne. Zwrot ku bardziej ekologicznym i mniej ingerującym w strukturę fizyczną gleby praktykom jest więc naturalny. Ale jak wtedy zadbać o plony? Z pomocą przychodzi ekologiczny kwas humusowy.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

Termin „rolnictwo zrównoważone” w dyskusjach na temat przyszłości rolnictwa pojawia się coraz częściej. Co on właściwie oznacza? Odnosi się do zbioru praktyk ograniczających wpływ rolnictwa na środowisko. Co istotne, w rolnictwie zrównoważonym kładzie się także nacisk na zyski rolników. Są to więc takie metody uprawy, które są jednocześnie rentowne, jak i ekologiczne. Wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko są uważane za zrównoważone praktyki rolnicze.

Wielu rolników sceptycznie podchodzi do idei rolnictwa zrównoważonego, uważając za proekologiczną fanaberię. Obawiają się spadku plonów spowodowanego ograniczonym użyciem chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, które negatywnie wpływają na ekosystem. Chociaż obawy te są po części uzasadnione, to trzeba mieć na uwadze, że istnieje szereg zrównoważonych praktyk rolniczych, które także pomagają zwiększyć plon. Naturalne techniki zarządzania zasobami gleby pozwalają poprawić jej jakość i żyzność, co w długoterminowej perspektywie przyczynia się do zwiększania potencjału plonotwórczego gruntów.

Polskie grunty rolne są w opłakanym stanie

Ocieplający się klimat wpływa na całe środowisko, w tym stan gleb. Susze, deficyty opadów, wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe czy nagłe załamania pogody – wszystkie te zjawiska stają się coraz powszechniejsze i odbijają się na jakości gruntów. Stają się one bardziej podatne na procesy erozyjne, spada zawartość próchnicy, wymierają populacje pożytecznych mikroorganizmów glebowych, a struktura fizykochemiczna gleby staje się osłabiona, przez co rośliny mają utrudniony dostęp do mikro i makroelementów. Skutkuje to obniżeniem urodzajności i spadkiem zawartości składników mineralnych w glebie. Tym ważniejsze staje się dbanie o jakość gleby, czyli główna praktyka agronomiczna w rolnictwie zrównoważonym. Jak zwiększać żyzność gleby w ekologiczny sposób? W tym zadaniu idealnie sprawdza się kwas humusowy.

Kwas humusowy: łatwy sposób na żyzną glebę

Kwasy humusowe (substancje humusowe) to organiczne związki powstające w procesach przemiany materii organicznej. Wyróżnia się trzy główne frakcje substancji humusowych: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy. Są one wszechobecne w środowisku, zarówno lądowym, jak i wodnym. Znajdziesz je również w glebie, gdzie są głównym składnikiem próchnicy – najżyźniejszej warstwy gruntu.

Substancje humusowe odpowiadają za cechy fizyczne i procesy chemiczno-biologiczne zachodzące w glebie. Mają liczne funkcje, m.in. wpływają na retencję wody, stosunki wodno-powietrzne czy też strukturę fizyczną gleby. Stanowią również pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów, a także stymulują wzrost systemów korzeniowych roślin. W efekcie kwasy humusowe optymalizują proces pobierania wody (a wraz z nią mikro i makroelementów) przez rośliny.

Zrównoważona uprawa dzięki kwasom humusowym

Jedną z cech kwasów humusowych, które czynią z nich potężnego sojusznika współczesnego rolnika, jest ich przyjazność środowisku. Nie tylko nie szkodzą, ale też pomagają. Przyczyniają się do zmniejszenia toksyczności gleb, a także pozwalają ograniczyć stosowanie chemicznych nawozów NPK. Naukowcy udowodnili bowiem, że kwasy humusowe poprawiają przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Dzięki temu wystarczy mniej nawozu dla osiągnięcia tego samego (lub nawet lepszego) efektu. Mniej nawozów oznacza więcej pieniędzy w kieszeni rolnika oraz bezpieczniejszą uprawę.

Chcesz przejść na zrównoważony system upraw, ale obawiasz się o jakość i ilość plonów? Nie martw się dłużej. Wykorzystaj kwasy humusowe – prosty, efektywny i przede wszystkim ekologiczny sposób na poprawę potencjału plonotwórczego upraw.