PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe: ekologiczny sprzymierzeniec rolników

Pole kukurydzy skąpane w słońcu, ekologia i kwasy humusowe.

Kwasy humusowe: ekologiczny sprzymierzeniec rolników

Kwasy humusowe (substancje humusowe) szturmem zdobywają rolnicze uprawy na całym świecie. Rosnącą popularność zawdzięczają wszechstronnym właściwościom. W kompleksowy sposób poprawiają właściwości gleby, dzięki czemu zwiększają ilość i jakość plonów. Istotne jest jednak to, że efekty te osiągają w sposób przyjazny środowisku. A ponieważ dzisiejszy krajobraz agronomiczny jest w dużej mierze kształtowany przez zmiany klimatyczne oraz programy takie jak Europejski Zielony Ład, czyni to z kwasów humusowych potężnego sprzymierzeńca. Kwasy humusowe a ekologia – jak w bezpieczny sposób zwiększyć plony?

Jak powstają kwasy humusowe?

Kwasy humusowe to organiczne związki o skomplikowanej strukturze. Z perspektywy chemicznej uważane są za supercząsteczki. Powstają w wyniku procesów przemiany materii organicznej, tzw. procesu humifikacji.

Wyróżnia się trzy główne fakcje substancji humusowych: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy. Różnią się one m.in. stopniem, w jakim rozpuszczają się w wodzie. Powstanie dwóch identycznych struktur jest praktycznie niemożliwe, ponieważ źródła materii organicznej, z której wytwarzane są kwasy humusowe, są różnorodne.

Kwasy humusowe są wszechobecne w środowisku. Znajdziesz je m.in. w glebie, gdzie są jednym z głównych składników próchnicy – najżyźniejszej warstwy gruntu. Odpowiadają za wiele fizycznych i chemicznych cech gleby, wpływając na jej żyzność. Niestety, humifikacja to proces długi i żmudny, dlatego zawartość kwasów humusowych i próchniczność gleb spada. To niebezpieczne zjawisko, które grozi znacznym spadkiem żyzności gruntów rolnych. Z pomocą przychodzą innowacyjne stymulatory wzrostu roślin, które bazują na kwasach humusowych pozyskiwanych z węgla brunatnego lub leonardytu. Takim stymulatorem jest FLORAHUMUS.

Próchnica – najżyźniejsza warstwa gleby

Próchnica to najważniejsza część gleby, która wpływa na jej żyzność i zdolność do zatrzymywania wody. Ponadto naukowcy wykazali, że rośliny są w stanie bezpośrednio wchłaniać niektóre formy próchnicy i w ten sposób pobierać np. tlenki żelaza. Dlatego próchnica ma kluczowy wpływ na potencjał plonotwórczy upraw. Jej minimalna niezbędna zawartość w glebie to 2%, ale większość polskich gruntów rolnych nie osiąga tej wartości. Kwasy humusowe zwiększają ilość węgla organicznego w glebie, a dzięki temu wspomagają wytwarzanie próchnicy. W efekcie podnoszą żyzność gleby, zwiększają efektywność przyswajania składników mineralnych przez rośliny i pozwalają ograniczyć używanie chemicznych nawozów bez strat dla plonów.

Kwasy humusowe: ekologiczne wsparcie Twoich upraw

Ze względu na swoje naturalne pochodzenie kwasy humusowe nie wpływają negatywnie na środowisko. Z powodzeniem można je wykorzystywać w rolnictwie ekologicznym i uprawach prowadzonych w zrównoważonym systemie. Ponadto kwasy humusowe mają zdolność do wiązania metali ciężkich. Z tego względu wykorzystuje się je w działaniach rekultywacyjnych oraz do usuwania szkodliwych substancji ze ścieków.

Przyszłość rolnictwa ekologicznego

Cały świat zmaga się z kryzysem klimatycznym. Zmiany dotykają również rolnictwo. Częste susze i pogarszający się stan gleb wymagają nowego podejścia. Tym bardziej że rośnie zapotrzebowanie na zdrową i bezpieczną żywność. Odpowiedzią na te problemy ma być rolnictwo ekologiczne. Nie dziwi, że jego popularność rośnie, a udział upraw zrównoważonych w ogóle gospodarstw jest coraz większy. Kwasy humusowe idealnie wpisują się w ten nowy krajobraz europejskiego rolnictwa. Pozwalają w bezpieczny dla środowiska sposób zwiększyć ilość i jakość plonów. Wzmacniają systemy korzeniowe oraz budują odporność upraw na czynniki stresowe. Przyszłość zrównoważonego rolnictwa będzie opierać się na kwasach humusowych.