PL EN DE ES FR RU HR

Kwasy humusowe: ekologiczne rozwiązanie dla zrównoważonego rolnictwa

Zdjęcie pola uprawnego wykonane z drona

Kwasy humusowe: ekologiczne rozwiązanie dla zrównoważonego rolnictwa

Coraz większa liczba ogrodników i rolników kieruje swoją uwagę na ekologiczne uprawy. Rośnie świadomość dotycząca ochrony środowiska oraz zdrowej żywności. Ekologiczna uprawa warzyw ma oczywiste zalety, ale z drugiej strony rodzi się pytanie: jak zadbać o plon, gdy stosowanie chemicznych nawozów jest ograniczone? W poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań naukowcy i rolnicy odkryli zalety stosowania kwasów humusowych. Występują one naturalnie w glebie i mają ogromny pozytywny wpływ na jej żyzność. Kwasy humusowe są skuteczne, ekologiczne i tanie. Sprawdź, dlaczego warto je stosować.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe są organicznymi związkami występującymi w glebie jako produkt rozkładu materii organicznej. Powstają w wyniku procesu humifikacji, w którym resztki roślinne ulegają rozkładowi przez mikroorganizmy. Kwasy humusowe można podzielić na trzy główne grupy: kwas huminowy, kwas fulwowy i huminy. Każda z tych grup ma unikalne właściwości i wpływ na glebę. Różnią się także stopniem, w jakim są rozpuszczalne w wodzie. Huminy w ogóle się nie rozpuszczają, dlatego ich zastosowanie w rolnictwie jest znikome.

Substancje humusowe są wszechobecne w naturze, zarówno w środowisku lądowym, jak i wodnym. Są jednym z głównych składników próchnicy glebowej. Szacuje się, że żyzna gleba powinna zawierać minimum 2% próchnicy. Niestety większość gleb uprawnych w Polsce to gleby słabo próchniczne (o zawartości próchnicy 1,01-2%).

Kwasy humusowe: wpływ na żyzność gleby

Kwasy humusowe mają niezwykle korzystny wpływ na żyzność gleby. Przede wszystkim, poprawiają strukturę gleby, co sprzyja jej przepuszczalności dla wody i powietrza. Dzięki temu korzenie roślin lepiej się rozwijają i mają łatwiejszy dostęp do składników odżywczych.

Substancje humusowe wspomagają również procesy biologiczne w glebie. Działają jak pożywka dla mikroorganizmów, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania gleby. Preparat humusowe aktywizują działanie np. bakterii odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej i przekształcanie jej w składniki odżywcze dostępne dla roślin. Z tego powodu dobrym pomysłem jest stosowanie kwasów humusowych na resztki pożniwne. Przyspieszą proces mineralizacji resztek, tym samym wzbogacając glebę w cenną materię organiczną.

Więcej wody w glebie

Istotna funkcja kwasów humusowych, o której trzeba wspomnieć, to ich wpływ na magazynowanie wody w glebie. Poprawiają one retencję wody, dzięki czemu zwiększa się pojemność wodna gleby. Podłoże dłużej i lepiej zatrzymuje wilgoć, a ponadto woda łatwiej przemieszcza się do strefy korzeniowej roślin. Zdolność do zatrzymywania wody w glebie jest niezwykle istotna w obszarach, gdzie opady są niewystarczające. Dzięki temu rośliny są lepiej nawodnione i mniej podatne na susze.

Przyjazne dla środowiska wsparcie rozwoju roślin

Jedną z najważniejszych zalet kwasów humusowych jest ich naturalne pochodzenie. Są ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych nawozów i chemikaliów stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym kwas humusowy jest naturalnym produktem. Jego zastosowanie pomaga ograniczyć użycie syntetycznych nawozów i pestycydów, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto stosowanie kwasów humusowych w rolnictwie organicznym promuje zdrową równowagę biologiczną w glebie, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla środowiska.

Chcesz poprawić plonowanie roślin w ekologiczny sposób? Zastosuj kwasy humusowe!