PL EN DE ES FR RU HR

Jak zwiększyć żyzność gleby? Stosuj kwasy humusowe!

kwasy humusowe to żyzna gleba

Jak zwiększyć żyzność gleby? Stosuj kwasy humusowe!

Jakość gruntów rolnych w Polsce jest powodem do obaw. Większość gleb jest niskiej jakości i ma niewielką zawartość próchnicy. Przyczyną są naturalne procesy, ale również intensywna eksploatacja oraz złe praktyki rolnicze. Jakie jest remedium na stan rzeczy? To kwasy humusowe – naturalne substancje, które mają zaskakujące właściwości poprawiania próchniczności gleb. Dzięki temu zwiększają ich żyzność, a co za tym idzie potencjał plonotwórczy upraw. Czytaj dalej, a poznasz bliżej właściwości tych drogocennych związków.

Niska zawartość próchnicy to prosta droga do obniżenia plonów

Postępująca urbanizacja sprawia, że ilość gleb rolniczych maleje. A te niewielkie ilości które mamy dostępne są niszczone przez susze i intensywne nawożenie. Wszystko to składa się na dość ponury obraz współczesnego polskiego rolnictwa.

Stan gruntów rolnych jest opłakany. Zdecydowana większość zawiera niskie ilości próchnicy, na poziomie 1-2%. A przypomnijmy, że 2% to absolutne minimum dla gleb uprawnych. Tak niski poziom próchnicy w gruntach rolnych powoduje spadek ich żyzności. Gleba traci zdolność do zatrzymywania wody oraz staje się bardziej podatna na procesy erozyjne i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze. W konsekwencji potencjał plonotwórczy roślin uprawianych na takich glebach jest wyjątkowo słaby.

To gigantyczny problem, ponieważ odbudowa próchnicy zachodzi powoli. Grozi nam sytuacja, w której większość gleb kompletnie nie nadaje się do uprawy roślin. Na szczęście jest na to ratunek: kwasy humusowe. Te naturalne związki pozwalają przyspieszyć powstawanie próchnicy, a tym samym znacznie zwiększyć żyzność gleby.

Prosty sposób na żyzną glebę

Kwasy humusowe (wśród nich m.in. kwasy huminowe oraz kwasy fulwowe) powstają w wyniku skomplikowanych chemicznych procesów przemiany materii organicznej. Posiadają mnóstwo pozytywnych cech wpływających na żyzność gleby. Zwiększają ilość próchnicy, poprawiają strukturę fizyczną gleby oraz optymalizują zachodzące w niej procesy chemiczne i biologiczne. Ulepszają stosunki wodno-powietrzne, przepuszczalność oraz pojemność wodną gleby. Po zastosowaniu kwasów humusowych ziemia będzie zatrzymywała więcej wody, będzie także ją dłużej magazynowała. Zwiększy się również efektywność przemieszczania się wody do strefy korzeniowej, co znacznie usprawni wchłanianie składników mineralnych przez systemy korzeniowe roślin.

Wszystko to sprawia, że rośliny wydają większy plon lepszej jakości. Cechuje je również zwiększony wigor, dzięki czemu są bardziej odporne na ataki patogenów oraz warunki atmosferyczne. Efekty te potwierdzili zarówno rolnicy w testach polowych, jak i naukowcy w laboratoriach. Kwasy humusowe testowano m.in. na rzepaku, pomidorach, ziemniakach, kukurydzy, burakach cukrowych oraz zbożach. We wszystkich tych uprawach substancje humusowe zwiększyły ilość pobieranych przez nie mikro i makroelementów.

Większy plon bez szkody dla środowiska

Kwasy humusowe są przyjazne dla środowiska naturalnego. Nie powodują szkód, a nawet pomagają zmniejszyć toksyczność gleb. Okazuje się bowiem, że wśród licznych zalet substancji humusowych jest także ich zdolność do zmniejszania ilości szkodliwych związków, takich jak np. metale ciężkie. Z tego powodu wykorzystuje się je czasami w rekultywacji gleb. To doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw ekologicznych, w których presja na szukanie alternatywnych rozwiązań poprawiających plonowanie jest wysoka. Zastosuj kwasy humusowe już teraz, popraw żyzność gleby i ciesz się obfitymi plonami!