PL EN DE ES FR RU HR

Jak zwiększyć liczbę mikroorganizmów w glebie?

mikroorganizmy glebowe

Jak zwiększyć liczbę mikroorganizmów w glebie?

Co jest najważniejsze, aby skutecznie uprawiać rośliny? Zapewne dla każdego odpowiedzi będą różne, ale jedno jest pewne. Niezależnie od tego, czy mowa o dużych gospodarstwach rolnych, czy o niewielkich przydomowych warzywnikach, podstawową techniką agronomiczną jest dbanie o środowisko glebowe. W końcu to gleba stanowi podstawę dla wegetowania roślin i to od niej zależy, czy będą rosły mocne i zdrowe, czy też słabe i chorowite. Duże znaczenie dla żyzności gleby mają mikroorganizmy. Jak w takim razie zwiększyć ich liczebność? Odpowiedzią są naturalne kwasy humusowe – takie jak te, które są głównym składnikiem preparatu FLORAHUMUS.

Organizmy żyjące w glebie poprawiają zdrowie roślin

Co to znaczy, że gleba jest żyzna? Tak naprawdę pojęcie żyzności nie ma konkretnej definicji. Po prostu – im gleba daje lepsze plony, tym bardziej urodzajna jest. W takim razie co wpływa na potencjał plonotwórczy gruntów rolnych? Oczywiście zasobność w substancje mineralne, bez których rośliny nie mogą się rozwijać. Nie jest to jednak jedyny czynnik. Oprócz tego istotne są fizyczne parametry gleby, takie jak struktura, przepuszczalność oraz zdolność do magazynowania wody.

Jednak często zapomina się, że bogactwo składników mineralnych oraz optymalna struktura fizyczna to nie wszystko. Równie ważne jest, aby gleba stanowiła stabilny ekosystem, w którym prężnie rozwijają się mikroorganizmy. Rośliny wchodzą w liczne pozytywne relacje biologiczne z bakteriami i grzybami. Np. niektóre gatunki grzybów pomagają chronić korzenie roślin przed czynnikami stresowymi. Istnieją także bakterie wiążące azot z atmosfery i w ten sposób zwiększające dostępność tego pierwiastka dla roślin. Dlatego w swoich działaniach każdy ogrodnik czy rolnik powinien dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać życie w glebie oraz zapewnić mikroorganizmom dogodne warunki rozwoju. Jak to zrobić?

Sposoby na zwiększenie liczebności mikroorganizmów glebowych

W batalii o zrównoważony ekosystem glebowy masz do swojej dyspozycji szereg działań, które Cię wspomogą. Oto kilka z nich: