PL EN DE ES FR RU HR

Jak zwiększyć ilość mikroorganizmów w glebie? Zastosuj kwas humusowy!

Mikroorganizmy w glebie

Jak zwiększyć ilość mikroorganizmów w glebie? Zastosuj kwas humusowy!

Ceny nawozów są dramatycznie wysokie, co sprawia, że coraz więcej rolników poszukuje tańszych alternatyw. Tym bardziej że w świetle wprowadzanych proekologicznych przepisów zmniejszenia zużycia chemicznych środków wspierających uprawy. Jak więc poprawiać potencjał plonotwórczy roślin? Podstawą jest zadbanie o jakość i żyzność gleby, a w tym celu niezbędna jest zdrowa populacja pożytecznych mikroorganizmów. Jak ją osiągnąć? Pomoże Ci w tym stymulator wzrostu roślin FLORAHUMUS, który oprócz tego, że poprawia jakość gleby, to pomaga w rozmnażaniu mikroorganizmów.

Mikroorganizmy ważną częścią ekosystemu glebowego

Gleba to skomplikowany ekosystem, pełen wzajemnych powiązań i relacji. Ingerencja w jeden z jego elementów powoduje zmiany w innym. Kluczową częścią tego ekosystemu są żyjące w glebie mikroorganizmy: bakterie, grzyby, pierwotniaki itp. Pełnią one wiele ważnych funkcji, np. biorą udział w obiegu składników mineralnych. Są także nieodzowne w procesach utleniania i nitryfikacji oraz odpowiadają za mineralizację materii organicznej, czyli np. rozkład resztek pożniwnych. Jakby tego było mało, wiele mikroorganizmów wchodzi w relacje symbiozy z roślinami, np. niektóre grzyby chronią ich korzenie (w zamian „częstując się” składnikami pokarmowymi). Jak widzisz, populacje mikroorganizmów są ważną częścią gleby i w dużej mierze odpowiadają za jej żyzność.

Mineralizacja resztek pożniwnych niemożliwa bez udziału mikroorganizmów

Mikroorganizmy odgrywają ważną rolę w mineralizacji resztek pożniwnych. Jeszcze do niedawna materiał pozostały po żniwach na polach szybko z nich znikał. Jednak obecnie rolnicy wykorzystują resztki pożniwne w celu wzbogacania gleby w materię organiczną. Proces rozkładu tych resztek wymaga udziału bakterii utleniających je oraz wiążących azot. Dlatego wykorzystanie preparatów aktywizujących drobnoustroje przyspiesza i usprawnia mineralizację i tym samym sprawia, że materiał zostaje szybciej przerobiony w drogocenną materię organiczną użyźniającą glebę.

Trudne czasy dla mikroorganizmów

Mając na uwadze znaczenie drobnoustrojów glebowych niepokoi fakt, że ich populacje są zagrożone. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to intensywna agrotechnika oraz zmiany klimatyczne. Każdy zabieg i wyjazd w pole narusza strukturę gleby, tym samym niszcząc mikroorganizmy. Ponadto intensywne nawożenie ingeruje w ekosystem glebowy, a w dłuższej perspektywie może przyczyniać się do obniżenia jakości podłoża. Co za tym idzie dynamiczny rozwój rolnictwa i nadmierne stosowanie chemicznych nawozów pogarsza warunki dla mikroorganizmów.

Z kolei postępujące zmiany klimatyczne i wzrastające temperatury obniżają bioróżnorodność. W ten sposób ograniczają aktywność drobnoustrojów. Wszystko to sprawia, że przed rolnictwem maluje się czarny scenariusz, w którym spada jakość gleb oraz liczebność mikroorganizmów.

Jak poprawić żyzność gleby?

Nakreśliliśmy dość pesymistyczny scenariusz, jednak w walce o żyzną glebę rolnicy nie są bezradni. Z pomocą przychodzi im FLORAHUMS – nowoczesny stymulator wzrostu bazujący na kwasach humusowych.

Kwasy humusowe to naturalne związki, które poprawiają charakterystyki gleby. Mają szereg pozytywnych właściwości, m.in.:

Substancje humusowe kompleksowo wspierają glebę i dzięki temu pozytywnie wpływają na wzrost roślin oraz poprawiają ich plonowanie. Z powodzeniem są wykorzystywane w rolnictwie, sadownictwie czy ogrodnictwie. Dodatkowym atutem jest fakt, że kwasy humusowe aktywizują mikroorganizmy i wspomagają ich rozwój.

Jak zwiększyć ilość i aktywność mikroorganizmów?

Aby zwiększyć aktywność mikroorganizmów w glebie, należy zacząć od ograniczenia ingerencji w ich środowisko. Zatem najważniejsze jest zmniejszenie zabiegów w polu czy ogrodzie do niezbędnego minimum. Każde naruszenie gleby wpływa na mikroorganizmy i przyczynia się do zmniejszania ich populacji.

To jednak nie wystarczy. W obliczu zmian klimatycznych populacje drobnoustrojów są zagrożone. Jak im pomóc? Zastosuj kwas humusowy! Stwarza on dogodne warunki rozwoju dla mikroorganizmów, a dodatkowo, dzięki dużej zawartości węgla, jest dla nich idealną pożywką.

Zastosuj kwasy humusowe, zwiększ aktywność mikroorganizmów i żyzność gleby oraz ciesz się obfitymi plonami!