PL EN DE ES FR RU HR

Jak zwiększyć ilość materii organicznej w glebie? Wykorzystaj kwasy humusowe!

Jak zwiększyć ilość materii organicznej w glebie? Wykorzystaj kwasy humusowe!

Materia organiczna jest niezmiernie ważnym elementem żyznej gleby. Jej negatywny bilans skutkuje znaczącym obniżeniem produktywności gleby, co z kolei powoduje redukcję potencjału plonotwórczego uprawianych roślin. Obecnie obserwujemy spadek ilości materii organicznej w polskich glebach. Jak temu zaradzić? Rozwiązaniem są kwasy humusowe.

Dlaczego materia organiczna jest ważna?

Materia organiczna składa się m.in. z obumarłych szczątek zwierzęcych i roślinnych i jest podstawowym wskaźnikiem żyzności gleby. Decyduje o właściwościach fizykochemicznych gleby, stabilizuje jej strukturę i zwiększa odporność na erozję. Humus (czyli próchnica – największy i najważniejszy składnik materii organicznej) działa jak lepiszcze, „cementując” cząsteczki gleby i łącząc je w agregaty. Ten efekt zwiększa stabilność i produktywność gleby.

To nie wszystko! Poprawiona struktura zwiększa przepuszczalność gleby, dzięki czemu powietrze i woda łatwiej przenikają jej warstwy. Materia organiczna odpowiada również za zdolność gruntu do zatrzymywania wody i składników odżywczych, które mogą wykorzystać rośliny oraz bierze udział w sekwestracji (wiązaniu) węgla z atmosfery.

Drastyczny spadek próchnicy w polskich glebach

Skoro materia organiczna pełni tak ważną funkcję, to tym bardziej niepokoi fakt, że jej ilość w glebach spada. Czym jest to spowodowane? Przede wszystkim intensyfikacją rolnictwa. Na przemyśle rolniczym stale rośnie presja, aby zwiększać produkcję, co wiąże się ze wzmożonym przeprowadzaniem zabiegów, które na dłuższą metę zubażają glebę. Do tego dochodzą niewłaściwe praktyki (np. niestosowanie płodozmianu lub wywożenie słomy z pól) i nieodpowiednie zarządzanie materią organiczną, co prowadzi do jej ujemnego bilansu.

Na postępujące zubożenie gruntów rolnych ogromny wpływ ma także ocieplający się klimat. Zmiany klimatyczne dotykają nie tylko ludzi, ale całe środowisko, w tym pożyteczne mikroorganizmy. Ocieplenie powoduje spadek ich populacji, a pełnią one kluczową funkcję w biologicznych procesach zachodzących w glebie. Odpowiadają np. za rozkład resztek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz powstawanie próchnicy. Dlatego redukcja ich aktywności ma daleko idące konsekwencje dla urodzajności gleby.

Metody zwiększania ilości materii organicznej w glebie

Co więc robić w tej sytuacji? Przede wszystkim nie wpadać w rozpacz, ponieważ jak najbardziej możliwe jest przywrócenie materii organicznej w glebie. Oto, działania, które ci w tym pomogą:

Kwasy humusowe na poprawę bilansu materii organicznej

Dobrym sposobem na zwiększenie ilości materii organicznej w glebie jest oparty na kwasach humusowych stymulator wzrostu FLORAHUMUS. Efekt ten osiąga na dwa sposoby. Po pierwsze, FLORAHUMUS znacznie poprawia efektywność nawozów mineralnych (co potwierdzają badania oraz rolnicy). Możesz stosować mniejsze ilości nawozów bez straty w plonach, a dzięki temu redukujesz negatywny wpływ sztucznych preparatów na strukturę gleby. Ponadto, w dobie astronomicznych cen nawozów (zwłaszcza azotowych), stosując FLORAHUMUS sporo zaoszczędzisz.

FLORAHUMUS ma także bezpośredni sposób na poprawę bilansu materii organicznej. Kwasy humusowe wzmacniają strukturę gleby oraz pobudzają aktywność mikroorganizmów, co przyspiesza proces powstawania próchnicy. Wszystkie te efekty osiągają w sposób przyjazny dla środowiska, ponieważ są ekologicznie i nie mają negatywnego wpływu na klimat oraz zdrowie gleby.