PL EN DE ES FR RU HR

Jak pomóc w plonowaniu roślin? Wykorzystaj kwas huminowy!

Jak pomóc w plonowaniu roślin? Wykorzystaj kwas huminowy!

Przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny zależy od wielu czynników. Dlatego nie wystarczy zaaplikować nawozu, aby rośliny mogły swobodnie pobrać substancje mineralne. Efektywność pobierania zależy m.in. od odczynu gleby, dostępu do wody czy struktury fizycznej gleby. Dlatego w celu poprawy plonowania roślin trzeba zadbać o wszystkie te czynniki. Jak to zrobić? Doskonałym sposobem jest kwas huminowy. Czym on jest i jakie ma właściwości?

Grunty rolne są w opłakanym stanie

Truizmem jest stwierdzenie, że współczesna branża agro boryka się z wieloma problemami. Zmiany klimatyczne wymuszają ograniczenie stosowania sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Dlatego pojawiają się inicjatywy takie jak Europejski Zielony Ład (EZŁ), którego nadrzędnym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej na terenie UE. EZŁ zwraca również uwagę na potrzeby rolników – ekologiczność gospodarstw nie oznacza spadku zysków. Żywność „bio” jest droższa, zapewnia więc większe zyski, a do tego rolnicy mogą korzystać z programów dofinansowań dla gospodarstw ekologicznych.

Nasuwa się jednak problem: jak dbać o plonowanie roślin bez wykorzystywania sztucznych nawozów mineralnych? Odpowiedzią jest dbanie o glebę, która jest podstawą potencjału plonotwórczego. Tymczasem grunty rolne w Polsce (a także i w innych częściach Europy) znajdują się w opłakanym stanie. Jakość gleby jest dramatycznie niska, co obrazuje m.in. zawartość węgla organicznego w glebie: w większości gospodarstw jest to poziom poniżej dwóch procent! Dlatego poprawa parametrów gleby to podstawowe działanie wspierające współczesne rolnictwo zrównoważone. Od czego zacząć dbanie o glebę? Od wykorzystania kwasu huminowego

Czym grożą niedobory kwasu huminowego w glebie?

Głównym składnikiem najżyźniejszej warstwy gleby – czyli próchnicy – są substancje humusowe. To organiczne związki, które dzielą się na trzy frakcje: kwasy fulwowe, kwasy huminowe oraz huminy. Substancje humusowe mają decydujący wpływ na urodzajność gleby. Odpowiadają m.in. za retencję wody, strukturę fizyczną podłoża, pojemność wymiany kationów czy liczebność pożytecznych mikroorganizmów glebowych, dla których stanowią pożywkę. Dlatego braki kwasów humusowych w glebie prowadzą do opłakanych konsekwencji. Spada urodzajność gleby, a rośliny mają problem z pobieraniem składników pokarmowych z gleby. Dotyczy to również składników pochodzących z nawozów. Dlatego nawożenie mineralne na glebie o niewielkiej zawartości kwasów humusowych jest mało skuteczne i mija się z celem. Prowadzi to do frustracji, gdy pomimo dużych wydatków na nawozy plon nie jest optymalny, a zyski rolników spadają. Jak sobie z tym radzić? Z pomocą przychodzą humusowe stymulatory wzrostu roślin takie jak FLORAHUMUS. Dzięki wysokiemu stężeniu kwasów huminowych FLORAHUMUS pomaga poprawić charakterystykę gleby, tym samym odgrywając znaczącą rolę w sprawnym zarządzaniu uprawami.

Kwasy humusowe: zalety

Kwasy humusowe wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne cechy gleby. Oto najważniejsze z ich zalet:

Przyszłość rolnictwa ekologicznego

Udział gospodarstw ekologicznych w ogóle upraw stale rośnie. Dlatego rolnicy będą poszukiwali alternatywnych, przyjaznych środowisku rozwiązań pozwalających na poprawę plonowania roślin. Na przeciw tym potrzebom wychodzi FLORAHUMUS – ekologiczny stymulator wzrostu. Jest całkowicie bezpieczny dla ekosystemu, a jednocześnie zapewnia skuteczne i wydajne wsparcie plonowania roślin.