PL EN DE ES FR RU HR

Jak obniżyć koszty upraw? Zastosuj kwas humusowy!

Jak obniżyć koszty upraw? Zastosuj kwas humusowy!

Koszty upraw wzrastają w niebotycznym tempie. Składają się na to m.in. drastycznie rosnące ceny nawozów, transportu oraz energii. Przez to mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku żywnościowym. Sprawa jest powszechnie dostrzegana i podejmowana zarówno przez polityków, jak i specjalistów na branżowych konferencjach. Jak w obecnej sytuacji można obniżyć koszty upraw? Jest na to prosty sposób: kwas humusowy. W jaki sposób pomaga on zwiększyć rentowność upraw? Dowiesz się z niniejszego artykułu.

Sektor rolnictwa w trudnej sytuacji

Sytuacja w wielu branżach jest trudna, ale rolnictwo zostało szczególnie dotknięte kryzysem. Drożeje paliwo, energia i nawozy. Problem jest poważny i stawia rolników przed trudnymi wyborami. Zdarza się, że niektórzy całkowicie podważają sensowność upraw i albo rezygnują z nawożenia, godząc się na zmniejszony potencjał plonotwórczy roślin, albo oddają pola w dzierżawę. Przed skutkami kryzysu ostrzega nawet Krajowa Rada Izb Rolniczych, która wystosowała pismo do Rządu RP. Prosi w nim m.in. o zbadanie, czy wzrost cen nawozów mineralnych jest proporcjonalny do wzrostu kosztów ich produkcji. KRIR przestrzega, że jeżeli na rynku nawozów nie nastąpi poprawa, to doprowadzi to do ogromnych protestów rolników.

Oczywiście sytuacja nie dotyczy tylko Polski. Np. wielu holenderskich rolników rozważa, czy kontynuowanie upraw jest rozsądne. Rezygnują np. z hodowli pomidorów szklarniowych. Skoro uprawy stają się na tyle mało opłacalne, że niemalże całkowicie tracą sens, to jaka czeka nas przyszłość? Oczywiście ceny żywności pójdą w górę, ale czy może dojść do tego, że w ogóle jej zabraknie?

Na szczęście istnieją sposoby obniżenia kosztów produkcji i tym samym zwiększenia rentowności upraw. Co to za metody?

Metody obniżania kosztów produkcji

Sytuacja jest trudna, ale nie oznacza to, że rolnicy są bezradni. Oczywiście całkowite zignorowanie sytuacji na rynku nawozów i zachowywanie się, jakby nic się nie działo, nie jest możliwe. Niemniej jednak można podjąć działania obniżające koszty produkcji. Oszczędność zapewnia odpowiednia agrotechnika, czyli przede wszystkim działania mające na celu podwyższenie jakości i urodzajności gleby. Intensywne nawożenie mineralne, choć może przynieść krótkoterminowe korzyści, jeżeli jest wykonywane nierozsądnie, to na dłuższą metę zdewastuje glebę, znacznie redukując jej potencjał plonotwórczy.

Dlatego jednym z działań, które warto podjąć, jest analiza gleby. Taka analiza pomoże w precyzyjnym obliczeniu, jakie dawki nawozów powinny zostać zaaplikowane. Dzięki temu rolnik może oszczędzić materiał. Tym samym nie dość, że zredukuje koszty, to jeszcze zmniejszy presję na glebę i zachowa ją w dobrej jakości.

Czy to już wszystko? Oczywiście, że nie. Dobrym sposobem na oszczędność jest dobór odpowiednich odmian roślin, czyli takich, które charakteryzują się wyższą efektywnością pobierania składników pokarmowych oraz odpornością na czynniki stresowe. Hodując takie odmiany, można ograniczyć nawożenie, a jednocześnie nie zmniejszyć potencjału plonotwórczego uprawy.

Żyzna gleba gwarancją rentowności upraw

Chociaż metod zmniejszenia kosztów upraw jest wiele, to najważniejszą pozostaje troska o jakość gleby. W żyznym podłożu rośliny nie wymagają dużych ilości nawozów syntetycznych dla osiągnięcia optymalnego plonowania. Jak więc podnieść urodzajność gleby? Po pierwsze ograniczyć stosowanie sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Zbyt intensywne stosowanie tego typu produktów może niszczyć glebę. Wtedy rolnik chcący utrzymać optymalny plon musi stosować jeszcze więcej nawozów, co prowadzi do swoistego zapętlenia negatywnych zabiegów agrotechnicznych.

Jaka jest alternatywa? Naturalne produkty, które w sposób przyjazny środowisku poprawiają jakość i żyzność gleby. Idealnie w tej roli sprawuje się FLORAHUMUS, który bazuje na ekologicznych kwasach humusowych. Niektórym może nasunąć się pytanie, czym są kwasy humusowe? Już wyjaśniamy.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe to naturalne związki, które są głównym składnikiem próchnicy glebowej, czyli najżyźniejszej warstwy podłoża. Powstają w wyniku skomplikowanych procesów przemiany materii organicznej. Ponieważ źródła pochodzenia tej materii mogą być różne, to i związki humusowe mogą się między sobą nieco różnić – powstanie dwóch takich samych cząsteczek jest praktycznie niemożliwe. Niemniej jednak niezależnie od tych różnic wszystkie substancje humusowe wpływają na właściwości gleby. Poprawiają retencję wody, pojemność wymiany kationów czy dostępność składników mineralnych. Ponadto mają zdolność do tworzenia kompleksów chelatowych z jonami metali ciężkich, co ma pozytywny wpływ na redukcję toksyczności gleb.

Kwasy humusowe stanowią także pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych, dzięki czemu pomagają im w rozwoju. W efekcie gleba tworzy stabilny i zdrowy ekosystem, w którym wszystkie organizmy prężnie się rozwijają, a rośliny obficie plonują.

A gdzie w tym wszystkim spadek kosztów upraw? Dzięki zwiększonej dostępności składników pokarmowych kwasy humusowe pozwalają na obniżenie nawożenia mineralnego. O ile? W przypadku zastosowania preparatu FLORAHUMUS badania wskazują, że można zmniejszyć użycie nawozów mineralnych nawet o 40% i wciąż cieszyć się plonem na tym samym (a nawet większym) poziomie. To niebagatelna oszczędność, zwłaszcza w obecnych, trudnych warunkach panujących w branży agro.