PL EN DE ES FR RU HR

Fosfor i potas drożeją! Jak zwiększyć ich dostępność dla roślin?

Traktor w polu

Fosfor i potas drożeją! Jak zwiększyć ich dostępność dla roślin?

Ostatnio wiadomości rolnicze zdominowały newsy na temat drożejących nawozów. Nie ma co się dziwić – rozmiar podwyżek jest bezprecedensowy. Jednak głównie rozmawia się o nawozach azotowych, a przecież wzrost cen dotyczy także nawozów potasowych i fosforowych. Są one równie ważne dla powodzenia plantacji. W obecnej sytuacji warto dowiedzieć się, jak można zwiększyć dostępność fosforu i potasu dla roślin i w ten sposób zmniejszyć wydatki na nawozy. Jak to zrobić? W tym celu wykorzystaj kwasy humusowe.

Azot, fosfor i potas: najważniejsze składniki mineralne dla roślin

Rośliny do optymalnego wzrostu potrzebują szeregu mikro i makroelementów, ale nie ulega wątpliwości, że kluczowe są trzy z nich: azot, fosfor i potas. Oczywiście uprawy nie obejdą się i bez innych składników mineralnych (np. wapnia czy magnezu), ale te trzy to absolutna podstawa. Gleba musi być żyzna – czyli bogata w substancje pokarmowe i materię organiczną, a także o odpowiedniej strukturze fizykochemicznej. Wszelkie niedobory i niedostatki nie tylko spowolnią wzrost roślin, ale również sprawią, że będą bardziej chorowite i podatne na czynniki stresowe. Najbardziej niebezpieczne są braki właśnie trzech wymienionych składników: azotu, fosforu i potasu. Nie da się ich zastąpić innymi elementami – a niektórzy, z powodu ogromnych cen nawozów NPK, próbowali to zrobić. Takie działania nie przyniosą spodziewanego efektu. Dlatego to o zasobność gleby w azot, potas i fosfor trzeba zadbać w pierwszej kolejności.

Fosfor i potas są kluczowe w wegetacji roślin

Fosfor i potas to obok azotu fundament żywienia roślin. To dopiero na nich buduje się całą strategię nawożenia i ewentualnego uzupełniania mikroelementów. Dlaczego tak jest? Ponieważ to od fosforu i potasu w dużej mierze zależy przyswajalność wszystkich składników mineralnych. To znaczy, że bez nich roślina nie jest w stanie efektywnie pobierać substancji pokarmowych, nawet jeśli te są dostępne w glebie. Fosfor usprawnia metabolizm rośliny, a także wspomaga asymilację azotu oraz aktywizację enzymów biorących udział w fotosyntezie i syntezie białek oraz tłuszczów. Ponadto wpływa na wzrost systemów korzeniowych roślin, a lepiej rozwinięte korzenie to oczywiście efektywniejszy pobór wody i składników mineralnych.

Natomiast potas odpowiada za odporność roślin na czynniki stresowe. Reguluje gospodarkę wodną, a więc dzięki niemu uprawy są bardziej odporne na susze i okresy deficytów wody. Dlatego, jeżeli obserwujesz, że Twoje rośliny więdną, to wcale nie znaczy, że brakuje im wody – mogą cierpieć na niedobór potasu. Składnik ten pomaga również zwiększyć naturalną wytrzymałość roślin, dzięki czemu lepiej sobie radzą z odpieraniem ataków chorób.

Fosfor i potas są więc niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. Tym bardziej martwi fakt, że nawozy oparte o te składniki w ogromnym stopniu drożeją. Co więc robić? Ratunkiem jest stosowanie kwasów humusowych, które zwiększają przyswajalność wszystkich składników mineralnych.

Żyzna gleba dzięki kwasom humusowym

Kwasy humusowe są ważnym składnikiem gleby, ponieważ zwiększają jej zdolność do magazynowania wody i składników odżywczych oraz poprawiają jej strukturę. Są to naturalne związki, które powstają w wyniku rozkładu materii organicznej. Kwasy humusowe wiążą składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, oraz usprawniają ich wchłanianie przez rośliny. Ponadto zwiększają przepuszczalność gleby, co jest korzystne dla roślin. Ogólnie rzecz biorąc, obecność kwasów humusowych w glebie ma pozytywny wpływ na jej jakość, a co za tym idzie żyzność i potencjał plonotwórczy.

Kwasy humusowe to większa dostępność fosforu i potasu dla roślin

Substancje humusowe nie tylko poprawiają żyzność gleby, ale także stymulują wzrost systemów korzeniowych roślin. Dzięki temu zwiększają efektywność przyswajania składników mineralnych. Zastosuj naturalne stymulatory wzrostu roślin oparte o kwasy humusowe (takie jak FLORAHUMUS), a sprawisz, że rośliny będą skutecznie pobierały fosfor i potas (oraz inne składniki mineralne). Dotyczy to zarówno składników stanowiących naturalne zasoby gleby, jak i tych dostarczanych wraz z nawozami. Oznacza to, że możesz stosować mniej nawozów, a Twoje rośliny wciąż będą pobierały odpowiednie ilości fosforu i potasu. To ogromna oszczędność, która pozwoli złagodzić efekt trudnej sytuacji na rynku nawozów.