PL EN DE ES FR RU HR

Ekologiczny sposób na żyzną glebę? Kwasy humusowe!

kwasy humusowe i gleba

Ekologiczny sposób na żyzną glebę? Kwasy humusowe!

Substancje humusowe (inaczej kwasy humusowe lub związki próchnicze) to naturalne związki powstające w wyniku rozkładu materii organicznej. Mogą mieć różną strukturę, ponieważ źródła tej materii są różnorodne. Dzielą się na trzy frakcje: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy. Substancje humusowe to materiał, którym można wzbogacać glebę, tym samym zwiększając jej żyzność. Sprawiają, że ziemia w ogrodach i na polach jest urodzajna, dzięki czemu plony rosną dorodne i obfite.

Trzy frakcje substancji humusowych

Kwasy humusowe dzielą się na trzy różne frakcje: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy. Różnią się one między sobą m.in. kolorem (kwasy huminowe są czarne, a fulwowe brązowe) oraz stopniem rozpuszczalności w wodzie. Wspólnie składają się na powstanie ciągu rozwojowego w glebie, który wpływa na polepszenie się jakości gleb uprawnych.

Substancje humusowe występują zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Ich bogatym źródłem jest np. torf, i to one w dużej mierze odpowiadają za lecznicze właściwości kąpieli błotnych. Oprócz tego można je znaleźć w ziemi ornej, gdzie tworzą próchnicę – najżyźniejszą i najważniejszą warstwę gleby. Proces powstawania substancji humusowych (tzw. humifikacja) jest żmudny i długotrwały. Na szczęście można je pozyskiwać z węgla brunatnego i wykorzystywać w tworzeniu innowacyjnych stymulatorów wzrostu, które zwiększają ilość związków próchniczych w glebie i tym samym ją użyźniają. Warto dodać, że intensywne nawożenie sztucznymi nawozami przyczynia się do spadku zawartości substancji humusowych w glebie.

Jak poprawić jakość roślin? Wykorzystaj kwasy humusowe!

Kwasy humusowe wpływają na najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Dzięki temu zwiększają jej jakość oraz produktywność. W efekcie gleba jest bardziej urodzajna, a uprawy dają większe plony.

Kwasy huminowe mają zdolność wiązania ze sobą różnych związków (np. nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków, wodorotlenków). Następnie uwalniają je do gleby, w momencie, w którym wymagają tego rośliny. To bardzo ważne, i dlatego substancje te sprawdzają się zarówno w wielkich uprawach rolniczych, jak i przydomowych ogródkach.

Ponadto substancje humusowe stymulują wzrost roślin oraz aktywność pożytecznych mikroorganizmów glebowych, w efekcie wspomagając wytwarzanie plonów. Gleba o bogatej zawartości kwasów humusowych jest natleniona, nawodniona i przyjazna uprawom.

Ekologiczne wsparcie dla upraw

Jedną z najważniejszych cech kwasów humusowych jest to, że są przyjazne dla środowiska naturalnego. Nie tylko, w przeciwieństwie do sztucznych nawozów, nie niszczą gleby, ale także pomagają ją oczyścić z substancji skażających. To istotne zwłaszcza obecnie, gdy promowane jest rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, które w mniejszym stopniu zużywa zasoby naturalne oraz nie przyczynia się tak mocno do zmian klimatycznych.

Zastosowanie kwasów humusowych na terenie ogrodu wpływa wyłącznie na polepszenie stanu gleby uprawnej. Jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i roślin oraz innych organizmów zamieszkujących glebę.

Czarne złoto remedium na nieurodzajną glebę

Kwasy humusowe bywają nazywane „czarnym złotem”. To ze względy na ich kolor oraz ogromne pozytywne właściwości. W znacznym stopniu poprawiają strukturę gleby, zwiększają retencję wody i przepuszczalność oraz stymulują wzrost systemów korzeniowych roślin. Wszystko to sprawia, że rośliny efektywniej pobierają składniki mineralne, a dzięki temu lepiej rosną.

Kwasy humusowe można uznać za swoiste centrum biologiczne, w którym rozmnażają się mikroorganizmy. Dzięki temu szybciej wytwarza się próchnica – żyzne podłoże dla roślin. Odpowiednia zawartość próchnicy w glebie to gwarancja doskonałego kiełkowania, kwitnięcia i owocowania roślin.