PL EN DE ES FR RU HR

Dzień Sołtysa

dzień sołtysa kup kwas humusowy w promocji

Dzień Sołtysa

Jedenastego marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa. Sołtysi pełnią odpowiedzialną funkcję gospodarza sołectwa, reprezentując interesy jego mieszkańców. W całym kraju jest ich ponad 40 000, z czego około 40% to kobiety. W tym ważnym dla wszystkich sołtysów i sołtysek dniu cała ekipa FLORAHUMUS składa wyrazy szacunku za trudną pracę na rzecz lokalnych społeczności oraz życzy powodzenia i sukcesów w dalszej działalności.

Bogata historia instytucji sołtysa w Polsce

„Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego” – można przeczytać na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Nie są to czcze przechwałki. Rzeczywiście, urząd sołtysa funkcjonuje na terenie Polski już od XII wieku. Oczywiście od tego czasu jego rola przeszła ogromne zmiany.

Początkowo sołtysi reprezentowali interesy feudalnego pana. Do ich zadań należały m.in. nadzór nad osadnictwem i lokacją wsi, ściąganie należności od chłopów i reprezentowanie interesów wspólnoty wiejskiej, np. w konfliktach z sąsiednimi wsiami. Sołtys był także wiejskim sędzią, wyrokując np. w sprawach podatków. Do połowy XIV wieku urząd sołtysa funkcjonował na zasadach dziedziczenia – stanowisko po ojcu przejmował najstarszy syn.

Sołtysi współcześnie

W obecnej formie organu wykonawczego sołectwa instytucja sołtysa istnieje od 1990 roku, działając na podstawie ustawy samorządowej z 8 marca. Sołtys jest liderem swojej społeczności; reprezentuje ją i aktywizuje do działania. Organizuje zebrania wiejskie, na których omawia sprawy dotyczące lokalnego życia społecznego. Jest opoką władzy samorządowej: to sołtysom mieszkańcy zgłaszają swoje idee i dzielą się z nimi pomysłami.

Liderzy społeczności rolników

Jako naturalni liderzy wiejskich społeczności sołtysi są najbliżej mieszkańców wsi i rolników. Często po cichu, nie oczekując oklasków, aktywnie wspierają rozwój lokalnego rolnictwa. Integrują rolniczą wspólnotę i pobudzają ją do działania. Można powiedzieć, że są „instytucją pierwszego kontaktu” – to właśnie do nich zgłaszamy się najpierw, gdy mamy problem lub gdy chcemy wyjść z nowatorską inicjatywą. Dla FLORAHUMUS dobra relacja z sołtysami jest niezwykle istotna. Często pośredniczą w kontakcie z rolnikami. Wspólnie dbamy o rozwój rolnictwa w kierunku zgodnym z aktualnymi trendami, a więc ku bardziej ekologicznym praktykom.

Dzień Sołtysa 2022

Z okazji dzisiejszego święta pragniemy przypomnieć, jak cenną i integralną częścią społeczności są sołtysi. Życzymy Państwu niespożytych pokładów siły i energii do dalszej działalności na rzecz interesów sołectw i jego mieszkańców. Wierzymy, że choć te obowiązki są trudne, to jednocześnie przynoszą ogromną satysfakcję – i tej właśnie radości z dobrze wykonanej pracy Państwu życzymy. Gratulujemy również zaangażowania w poprawę jakości życia rolników, zwłaszcza w tak trudnych czasach.

W prezencie mamy dla Was kupon rabatowy na zakup FLORAHUMUS w naszym sklepie.

www.sklep-sieniawa.pl

Przy zakupie podajcie kod SOLTYS22 – otrzymacie 5% rabatu