PL EN DE ES FR RU HR

Dzień Sołtysa 2023

Dzień sołtysa 2023

Dzień Sołtysa 2023

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa 2023 – święto stworzone na cześć sołtysów. To osoby pełniące funkcje gospodarza sołectwa oraz reprezentujące interesy jego mieszkańców. Dzisiaj honorujemy ich ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz dobra lokalnych społeczeństw. W całym kraju jest ich ok. 40 tysięcy – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wszystkim sołtysom cała ekipa FLORAHUMUS składa wyrazy szacunku za aktywne wspieranie mieszkańców sołectw oraz życzy powodzenia i sukcesów w dalszej działalności.

Sołtys dawniej

Sołtys to urząd z tradycjami, utworzony już w średniowieczu, na przełomie XII i XIII wieku. Oczywiście od tego czasu funkcja i rola sołtysa przeszła spore zmiany. Początkowo sołtysami zostawali zasadźcy, którzy na podstawie przywileju lokacyjnego reprezentowali interesy feudalnego pana we wsiach na prawie niemieckim. Sołtysami zostawali zarówno szlachcice i mieszczanie, jak i chłopi.

Do zadań średniowiecznych sołtysów należał przede wszystkim nadzór nad osadnictwem i lokacją wsi. Oprócz tego zajmowali się ściąganiem należności na rzecz możnowładcy oraz rozsądzaniem sporów np. w sprawach podatkowych. W konfliktach z sąsiednimi wsiami reprezentowali interesy lokalnej wspólnoty, a na polecenie pana odbywali rycerską służbę. Jednak urząd sołtysa wiązał się w średniowieczu nie tylko z obowiązkami, ale i prawami, np. do posiadania własnych chłopów, polowania, czy też prowadzenia młyna. Przez cały XIII i do połowy XIV wieku stanowisko sołtysa było dziedziczone przez najstarszego syna.

W świetle tych faktów nie dziwi zdanie, które można przeczytać na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego”.

Sołtys dzisiaj

Średniowiecze jest już jednak dawno za nami, zatem sołtysi nie muszą obawiać się, że zostaną zmuszeni do odbycia rycerskiej służby. Niemniej pewna rzecz pozostała bez zmiany: sołtys to wciąż osoba reprezentująca interesy lokalnej społeczności. Pełnią oni funkcję lidera odpowiadającego za organizację życia społecznego. Zajmują się sprawami administracyjnymi i są pierwszym punktem kontaktu dla mieszkańców w razie problemów. Bez sołtysa wiele spraw we wsi nie byłoby możliwych do załatwienia – a z całą pewnością byłoby to znacznie trudniejsze.

W formie organu wykonawczego sołectwa urząd sołtysa istnieje od 1990 roku. Jest opoką władzy samorządowej. To sołtysi aktywizują lokalne społeczności i organizują zebrania, na których mieszkańcy często zgłaszają swoje pomysły rozwoju wsi a czasami także i problemy, np. związane z oświetleniem ulic.

Dzień Sołtysa 2023

Dzień Sołtysa 2023 ma na celu nie tylko podziękowanie za pracę, ale również zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. To właśnie dzięki niemu wiele spraw udaje się załatwić, a życie mieszkańców jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Z okazji dzisiejszego święta organizowane są rozmaite spotkania – zarówno kameralne, jak i w większym gronie. W niektórych sołectwach urządza się wyjazdy integracyjne, na których mieszkańcy i sołtysi wymieniają się poglądami i dyskutują o problemach spowijających współczesną wieś w Polsce. Spotkaniom towarzyszą różne atrakcje, w tym konkursy.

Zdarzają się także i plebiscyty takie jak konkurs pt. „Najpopularniejszy Sołtys Warmii i Mazur”, który w roku 2011 zorganizowała Gazeta Olsztyńska. Z kolei w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez tydzień publikuje wywiady z sołtysami i sołtyskami z całej Polski.

Moc atrakcji czeka więc na wszystkich, nie tylko na sołtysów, choć dzisiaj to oczywiście oni są – zasłużenie – w centrum uwagi.

Sołtysi na czele społeczności rolników

Sołtysi to liderzy wiejskich społeczności. Są więc najbliżej mieszkańców wsi oraz rolników, których pracę aktywnie wspierają. W ekipie FLORAHUMUS doceniamy te działania – wspólnie z sołtysami dbamy o rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego, drodzy sołtysi, z okazji Waszego święta chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia! Dziękujemy za Waszą ciężką pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz wsi. Doceniamy, że zawsze służycie mieszkańcom pomocą i radą.

Mamy nadzieję, że Wasza praca będzie doceniona przez wszystkich mieszkańców Waszej wsi, a Dzień Sołtysa będzie okazją do chwili wytchnienia i zasłużonego odpoczynku. Życzymy Wam zdrowia, siły oraz determinacji do dalszej pracy.

Wszystkiego najlepszego!