PL EN DE ES FR RU HR

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

Park w Bieszczadach - Dzień Dzikiej Flory i Fauny

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

Dziś Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Inicjatywa powstała m.in. w celu promowania postaw ekologicznych. Jako że częścią nazwy naszego produktu jest FLORA i jest on oparty na ekologicznym kwasie humusowym, to nie możemy pominąć tego ważnego wydarzenia. Naturalne siedliska zanikają, a dzika przyroda ma się coraz gorzej – głównie za sprawą działalności człowieka. Co możemy zrobić?

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2023

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk obchodzimy 19 września. To nieprzypadkowa data. Została wybrana, ponieważ to tego dnia w 1979 roku w Bernie została podpisana Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny oraz naturalnych siedlisk przyrodniczych. Zdrowe środowisko jest źródłem czystej wody, powietrza i pożywienia. Ochrona natury jest więc kluczowa dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego powstała Konwencje Berneńska, która ma na celu zmniejszyć wpływ człowieka na środowisko, m.in. poprzez działania edukacyjne oraz naukowe. Konwencja została podpisana przez ponad 50 państw. Polska ratyfikowała ją w 1995 roku, a jej postanowienia weszły w życie od 1 stycznia 1996 roku. Strony Konwencji są zobowiązane prowadzić działania mające na celu ochronę naturalnych siedlisk, w szczególności siedlisk gatunków zagrożonych. Grupy ekspertów działające w ramach Konwencji Berneńskiej regularnie aktualizują listę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Czym są siedliska przyrodnicze?

W Polsce jako jedną z form ochrony przyrody stosuje się wyznaczanie obszarów Natura 2000. Natura 2000 jest siecią obszarów objętych ochroną na terenie Unii Europejskiej. Podstawą tego programu są dwie dyrektywy: ptasia oraz siedliskowa. Chronionymi obszarami są tzw. siedliska przyrodnicze.

Siedlisko przyrodnicze jest terminem prawnym, który powstał na potrzeby programu Natura 2000. Pozwala na identyfikację obszarów (zarówno lądowych, jak i wodnych), które wymagają dodatkowej ochrony. Obszary te wyodrębnia się na podstawie cech geograficznych, abiotycznych (czyli czynników nieożywionych takich jak temperatura lub wilgotność) i biotycznych (czyli żywych elementów środowiska: roślin, zwierząt i drobnoustrojów, ale także czynników takich jak dostępność pokarmu). Co istotne, uwarunkowania społeczne i ekonomiczne nie mogą mieć wpływu na to, czy dany obszar zostanie zaliczony jako siedlisko przyrodnicze Natura 2000.

Typy siedlisk przyrodniczych

Dyrektywa siedliskowa wymienia kilkadziesiąt typów obszarów przyrodniczych wymagających ochrony. Wśród nich znajdują się m.in.:

To zaledwie niewielka część typów obszarów objętych ochroną. Pełną listę można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, z którym można zapoznać się tutaj. Jak czytamy na oficjalnej stronie Rzeczypospolitej Polskiej „obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej Polski”.

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Dlaczego warto się zainteresować?

Trywializmem jest stwierdzić, że człowiek wpływa na środowisko. Miasta się rozrastają, powstają nowe drogi i osiedla, w tym także na przedmieściach, bliżej natury. Urbanizacja, masowa turystyka, przemysł i rolnictwo odbijają się na przyrodzie i przykładają się do degradacji środowiska. Przez to zanikają naturalne siedliska zwierząt oraz wymierają kolejne gatunki – głównie te, które nie potrafią się przystosować do powodowanych przez człowieka zmian.

A dlaczego powinno to nas interesować? Nawet jeśli los roślin i zwierząt jest komuś obojętny, to trzeba pamiętać, że środowiskiem rządzą wzajemne powiązania. Nawet drobna zmiana w ekosystemie może mieć opłakane konsekwencje. Zachowanie bioróżnorodności jest ważne dla całego środowiska, w tym także żyjących w nim ludzi. Przyroda nie ochroni się sama: potrzebne jest nasze wspólne działanie. Dziś, w Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk warto mieć to na szczególnej uwadze.