PL EN DE ES FR RU HR

Światowy Dzień Wody

światowy dzień wody

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, mające na celu promowanie prawidłowej gospodarki wodnej. Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych ma kluczowe znaczenie, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Dzisiejsze święto pozwala przypomnieć o smutnych faktach, takich jak ten, że obecnie nawet 785 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Dostęp do wody dla każdego

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest szerzenie świadomości na temat tego, że dostęp do czystej, bezpiecznej wody to prawo człowieka. Za realizację tego prawa jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Chociaż samo oszczędzanie wody w domu w skali makro jest niewystarczające, to wciąż przyczynia się do poprawy sytuacji. Zwłaszcza obecnie, w erze zmian klimatycznych i częstych suszy, nawet najdrobniejsze zabiegi są niezwykle istotne. Jednak jeszcze ważniejsze jest rozprzestrzenianie informacji oraz pobudzanie innych do działania. To dlatego w Dzień Wody na terenie całego świata (w tym oczywiście w Polsce) organizowane są rozmaite prelekcje, zajęcia i quizy w szkołach, pokazy filmów czy akcje w social mediach popularyzujące oszczędzanie zasobów wodnych.

Światowy Dzień Wody: główne motto

Dzisiejsze święto organizowane jest już od 1993 roku i każda edycja (poza pierwszą) odbywa się pod innym hasłem wyznaczającym motyw przewodni. Np. w roku 2019 było to „nie pominąć nikogo”. Obchody skupiały się na dostępie do wody dla grup zmarginalizowanych: uchodźców, niepełnosprawnych itp. W tym roku motto brzmi: „wody gruntowe, niewidzialne staje się widoczne”. Wody gruntowe to największe źródło słodkiej wody na ziemi, ale, zdaniem organizatorów, są pomijane ze względu na to, że są „ukryte” pod ziemią. „Wody gruntowe mogą być poza zasięgiem wzroku, ale nie mogą być zapomniane” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody.

FLORAHUMUS pomaga oszczędzać wodę

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie wody. Jednym z nich jest stosowanie do gleby preparatu FLORAHUMUS. Zawarte w nim kwasy humusowe poprawiają retencję wody i przepuszczalność podłoża. Dzięki temu grunt dłużej zachowuje wilgotność, a woda sprawniej przedostaje się do głębszych warstw gleby. To wspaniały sposób na to, abyś zapewnił/a swoim roślinom optymalne nawodnienie, jednocześnie ograniczając intensywność zabiegów nawadniających. Ten korzystny efekt FLORAHUMUS osiąga w sposób przyjazny środowisku, ponieważ kwasy humusowe mają naturalne pochodzenie i nie ingerują negatywnie w ekosystem. Warto z nich korzystać – i to nie tylko w Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody: co możesz zrobić?

Dzień Wody ma na celu przede wszystkim zainspirowanie innych do działania. Dlatego rozpowszechniaj wiadomości na temat tego, jak istotna jest prawidłowa gospodarka wodna. Rozmawiaj ze znajomymi i dziel się informacjami w mediach społecznościowych. Możesz również wpłacić pieniądze dla organizacji zajmujących się zwiększeniem dostępu do wody pitnej na świecie (np. Polskiej Akcji Humanitarnej).

Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, aby zacząć praktykować oszczędne wykorzystywanie wody. Skrócić czas pryszniców, zakręcać wodę podczas mycia zębów itp. To wszystko drobne akcje, ale one również są ważne.

Znaczenie Dnia Wody

Kampanie Światowego Dnia Wody docierają do milionów ludzi na całym świecie. Tysiące internautów rozpowszechnia za pośrednictwem mediów społecznościowych strony internetowe poświęcone celebracji tego dnia. W szkołach organizowane są specjalne edukacyjne gry i zabawy, uświadamiające dzieci na temat istotności zasobów wodnych. Podobne działania są nie do przecenienia. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważny to temat, oraz jakie działania mogą podjąć, aby pomóc w zapewnieniu dostępu do wody pitnej ludziom na całym świecie. Dlatego to ważna inicjatywa i zachęcamy, abyś i ty dzisiaj wziął/wzięła udział w obchodach.