O Florahumus

Próchnica glebowa (humus) jako materia złożona z mieszaniny związków organicznych i kompleksów mineralno-organicznych jest jednym z fundamentalnych elementów fazy stałej gleby), warunkującą wiele spośród jej właściwości fizyczno-chemicznych, wpływających m.in. na strukturę gleby, sorpcję jonów i retencję wody, a także budującą optymalne warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych.

Głównym związkiem organicznym budującym próchnicę glebową są kwasy humusowe: huminowe i fulwowe oraz huminy (łącznie stanowią ponad 60% glebowej materii organicznej) wyizolowanych kwasów huminowych jako nawozu i ulepszacza glebowego w uprawach organicznych jest procedurą znaną i stosowaną w wielu krajach świata, zwłaszcza do gleb piaszczystych.

Ich użycie ma na celu poprawę funkcjonowania gleb uprawnych, a poprzez to zwiększenie plonowania roślin uprawnych.

W niektórych przypadkach stosowane są również w toku rekultywacji gleb przeznaczonych pod uprawę roślin np. w sytuacji nadmiernego zasolenia gleby dla ograniczenia możliwości pobrania toksycznych pierwiastków przez rośliny uprawne.

W literaturze wymienia się także efekty w postaci stymulacji korzenia rośliny, pobierania jonów m.in.: Na+, Ba2+, K+ , NO3- i SO42- oraz regulacji procesów metabolicznych roślin.

Odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rolnictwa oraz w trosce o Naszą ziemię jest Nasz produkt: FLORAHUMUS.

Florahumus wpływa pozytywnie na:

– Strukturę gleby
– Retencję wody
– Sorpcję gleby
– Chelatację metali ciężkich
– Naturalne nawilżanie i uszczelnianie
– Poprawę przyswajalności substancji odżywczych
– Łagodzenie stresu roślin


Pierwiastek Zawartość w FLORAHUMUS* Zawartość dopuszczalna**
Chrom (Cr) 8 mg/kg 100 mg/kg
Kadm (Cd) < 0,5 mg/kg 5 mg/kg
Nikiel (Ni) < 5,7 mg/kg 60 mg/kg
Ołów (Pb) < 3,1 mg/kg 140 mg/kg
Rtęć (Hg) < 0,17 mg/kg 2 mg/kg

* oznaczona w laboratorium IUNG-PIB
**według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.06.2008 r. (Dz. U. 119, poz. 765)

Parametry jakościowe***

Węgiel organiczny – 36,64%
pH 8,5-10,5
Kwasy huminowe > 95%
*** oznaczone w laboratorium IUNG-PIB % (m/m)